Ελληνόγλωσα βιβλία – Τοπικές Ιστορίες

Α

Αγγελής, Πέτρος Ι.
Νεστόριον: Μιά εθνική έπαλξις του Γράµµου. Ιστορία- µυθολογία- λαογραφία.
Εκδότης: Χ.ε.,
1959, σελ. 61 – Τόπος Έκδοσης: ΝΕΣΤΟΡΙΟ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7083
Βιβλιογραφία: σ.61 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-70
ΝΕΣΤΟΡΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αγγελόπουλος, Ευάγγελος / Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Ε.
Ιστορία της Πρώτης [Φλωρίνης]
Τυπογραφείο: Καζιάς, Ηλίας Π.,
1963, σελ. 228 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11806
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-52
ΠΡΩΤΗ (Φλωρίνης) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αγιαννίδης, Βασίλης
Χιώτικες οικογένειες στη Θεσσαλονίκη
Περιοδικό: Θεσσαλονικέων Πόλις Τετραµηνιαία Θεσσαλονίκεια Έκδοση,
χ.χ., σελ. 39 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37110
Σειρά: Θεσσαλονικέων πόλις αναδροµές – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Παράρτηµα του τόµου 18 (2005)
Βιβλίο – ΧΙ-292-599
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΧΙΟΣ / ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ

Αδάµ, Δήµητρα / Παπαλεξίου, Δηµήτρης
Σήµαντρα: αναµνήσεις από τις χαµένες πατρίδες
Εκδότης: Μαίανδρος,
1999, σελ. 93 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35869
Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-583
ΣΗΜΑΝΤΡΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Αδαµαντίου, Αδαµάντιος
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Ιστορία- κοινωνικός βίος, τέχνη.
Εκδότης : Λέσχη του  Βιβλίου,
1991, σελ. 160 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26358
Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση
Βιβλίο – ΧΙ-292-18
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
1η έκδοση: Εν Αθήναις, χ.ε., 1914.

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Από τη Χάκαξα του Πόντου στο Τσοτύλι Κοζάνης: Στην ξεριζωµένη γενιά της Μικρασίας.
Εκδότης: Χ.ε.,
1987, σελ 24 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24912
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-312
ΤΣΟΤΥΛΙ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΠΟΝΤΙΟΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Αρχαιολογικά Λικνάνων Βοϊου.
Τυπογραφείο: Τζώνος, Παντελής Λ.,
1960, σελ. 49 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 8097/Α.8098
Βιβλίο – ΧΙ-292-36
ΛlKNAΔEΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Επιλογή καταγραφών από εκκλησιαστικό κατάστιχα Τσοτυλίου Κοζάνης.
Εκδότης: Χ.ε.,
1989, σελ. 31 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25900
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-339
ΤΣΟΤΥΛΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Επιλογή καταγραφών από εκκλησιαστικό κατάστιχα Χρυσαυγής Βοϊου Κοζάνης.
Τυπογραφείο: Δεδούσης, Γιώργος,
1989, σελ. 39 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25899
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-338
ΧΡΥΣΑΥΓΗ (Βοϊου) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Αγία Παρασκευή Βοίου.
Τυπογραφείο: Salto,
1981, σελ. 48 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20991
Βιβλιογραφία: σ. 42 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-116
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Βοίου) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Αγιά Σωτήρα Βοϊου Κοζάνης.
Τυπογραφείο: Salto,
1984, σελ. 71 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23772
Βιβλιογραφία: σ.67 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-269
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ (Βοίου) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Ανθούσα Βοϊου Κοζάνης
Προέλευση: Χ. Ε.,
1994, σελ. . 69 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29646
Βιβλιογραφία: σ.69 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-359
ΑΝΘΟΥΣΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Ασπρούλα Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης: Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπρούλας,
1991, σελ. 48 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26558
Βιβλιογραφία: σ. 45 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-169
ΑΣΠΡΟΥΛΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Βροντή και το Λευκάδι Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βροντής-Λευκαδίου,
1985, σελ. 48 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24335
Βιβλιογραφία: σ.46 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-295
ΒΡΟΝΤΗ (Βοϊου) / ΛΕΥΚΑΔΙ (Βοϊου) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Κλεισώρεια Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης: Κοινότητα Κλεισώρειας Κοζάνης,
1982, σελ. 88 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22648
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-163
ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Λούβρη ΒοΤου Κοζάνης.
Εκδότης Σύλλογος Νεολαίας Λούβρης «Η Αλληλοβοήθεια»,
1990, σελ. 48 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 26557
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-281
ΛΟΥΒΡΗ (Βοίου) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Οµαλή και η Γλυκοκερασιά Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Οµαλής-Γλυκοκερασιάς,
1991, σελ. 86 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26556
Βιβλιογραφία: σσ. 80-81 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-344
ΟΜΑΛΗ (Βοϊου) / ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑ (Βοϊου) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Η Χρυσαυγή Βοϊου Κοζάνης
Εκδότης Φιλοπρόοδος Σύλλογος Χρυσαυγής »Ο Άγιος Αθανάσιος»,
1993, σελ.  71 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29645
Βιβλιογραφία: σ.67 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-360

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Ιστορικά Δάφνης Βο»ί:ου: Γνωριµία µε τη γενέτειρα του Στεφάνου Νούκα.
Εκδότης : Χ.ε.,
1980, σελ. 126 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 20425
Βιβλιογραφία: σ. 124 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-8
ΔΑΦΝΗ (ΒΟΥΟΥ) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Ιστορικά Δραγασιας Βοϊου Κοζάνης.
Τυπογραφείο: Salto,
1977, σελ. 104 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19239
Βιβλιογραφία: σ. 101 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-212
ΔΡΑΓΑΣΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Ιστορικά Λικνάδων Βοϊου: Γνωριµία µε µια αρχαία νεκρόπολη της Δυτικης Μακεδονίας
Τυπογραφείο: SaIto,
1979, σελ 127 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 20286
Βιβλιογραφία: σ. 124 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-238
ΛΙΚΝΑΔΕΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Μπέηδες και τσιφλίκια στην Ανασελίτσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Εκδότης: Χ.ε.,
1987, σελ 32 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24913
Βιβλιογραφία: σσ. 28-29 Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-311
ΒΟΙΟ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Ο Χορηγός Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης: Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Χορηγού «Η Ζωοδόχος Πηγή»,
1989, σελ 48 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25901
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-330
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΧΟΡΗΓΟΣ (Βοιου)
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Παλιοχώρια Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης Χ.ε.,
1990, σελ. 48 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 25902
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-332
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΑ (Βοίου)
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Τα Αηδόνια και το Δασάκι Νοµού Γρεβενών.
Εκδότης: Σύλλογος Αηδονιωτών Θεσσαλονίκης «Η Ένωση»,
1988, σελ. 108 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25364
Βιβλιογραφία: σσ. 104-106 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-321
ΑΗΔΟΝΙΑ / ΔΑΣΑΚΙ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΠΡΟΥΦΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΒΙΟΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Το Αηδονοχώρι Βοϊου Κοζάνης.
Τυπογραφείο: Δεδούσης, Γιώργος,
1989, σελ. 61 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25903
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-331
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ (Βοιου)
Περιέχει αφιέρωση

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Το Ανθοχώρι Βοϊου Κοζάνης
Προέλευση: Χ. Ε.,
1994, σελ. 102 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29980
Βιβλιογραφία: σ. 101-102 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-398

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Το Κρυονέρι Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης Χ.ε.,
1985, σελ. 32 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23933
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-283

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Το Λουκόµι Βοϊου Κοζάνης.
Εκδότης: Κοινότητα Λουκοµίου Κοζάνης,
1984, σελ 32 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23863
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-275
ΛΟΥΚΟΜΙ (Βοϊου)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση.

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Το Σταυροδρόµι Βοϊου Κοζάνης
Εκδότης Σύλλογος Σταυροδροµιτών Θεσσαλονίκης ‘Η Πλαζοµίτσα»,
1993, σελ.  55 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29640
Βιβλιογραφία: σ. 51 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-358
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Αδαµίδης, Αλέξανδρος Κ.
Το Τσοτύλι Κοζάνης
Εκδότης: Δήµος Τσοτυλίου,
1992, σελ.111 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες : Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29638
Βιβλιογραφία: σ. 107-108 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-357
ΤΣΟΤΥΛI / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αδάµου, Ιωάννης Α.
Τα Σέρβια κατα την περίοδο 1882-1912: Από τα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Σερβίων, µε έδρα την Ελασσόνα
Προέλευση: Χ. Ε.,
1995, σελ 200 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΒΙΑ (Κοζάνης) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30146
Σειρά: Μορφωτικός Όµιλος Σερβίων «Τα Κάστρω»; 4 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-400
ΣΕΡΒΙΑ (Κοζάνης) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΕΙΟ ΕλλΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Αδάµου, Ιωάννης Αθ.
Απόπειρες κατακτήσεως του Ολύµπου.
Εφηµερίδα: Μικρά της Ελασσόνος, η,
1977, σελ. 40 – Τόπος Έκδοσης: ΕΛΑΣΣΟΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18805
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-201

Αδάµου, Ιωάννης Αθ.
Η µάχη της Ελασσόνος: «Μνηµείον της νεοελληνικής ιστορίας» 6η Οκτωβρίου 1912. Ειδικόν αναµνηστικόν λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι των ελευθεριών µας.
Εφηµερίδα: Μικρά της Ελασσόνος, η,
χ.χ.,σελ 13 – Τόπος Έκδοσης: ΕΛΑΣΣΟΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11508/ Α.11509
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-81
ΕΛΑΣΣΟΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΧΕΣ / ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

Αδάµου, Ιωάννης Αθ.
Η Ελασσόνα στον αγώνα του 1878.
Εφηµερίδα: Μικρά της Ελασσόνος, η,
1999, σελ 78 – Τόπος Έκδοσης: ΕΛΑΣΣΟΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33222
Βιβλιογραφία: σ.75 – Σειρά: «Η Μικρά της Ελασσόνος»; 16 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-474
ΕΛΑΣΣΟΝΑ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1878/ 19ος ΑΙΩΝΑΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αδάµου, Ιωάννης Αθ.
Η υπόθεση Ρίχτερ: Σύλληψη και απελευθέρωση του Γερµανού ερευνητή Ε. Ρίχτερ στον Όλυµπo Ελασσόνας.
Εφηµερίδα: Μικρά της Ελασσόνος, η,
1972, σελ. (5)+34 – Τόπος Έκδοσης: ΕΛΑΣΣΟΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.151Ο9
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-73

Αδάµου, Ιωάννης Αθ.
Ο Όλυµπoς διά µέσου των αιώνων: [Διάλεξις].
Εφηµερίδα: Μικρά της Ελασσόνος, η,
1973, σελ. (7)+20 – Τόπος Έκδοσης: ΕΛΑΣΣΟΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16124
Σειρά: Η Μικρά της Ελασσόνος; 8 Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-153
ΟΛΥΜΠΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΙΕΡΙΑ / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Αδαμαντίου, Αδαμάντιος
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Ιστορία- κοινωνικός βίος- τέχνη.
Εκδότης: Σιδέρης, Ιωάννης Ν.,
1914, σελ. 160 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Β.Σ.7930/ Α.7438/ Α.1703
Φορέας: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Γεωργίου Σαγιαξή
Βιβλίο – ΧΙ-292-100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
Υπάρχει και η 2η έκδοση, Αθήνα, Ιωαν. Σιδέρης, χ.χ., σ.160

Αθανάσιος, Επίσκοπος Αργολίδος
Αποµνηµονεύµατα. Βουλγαρικαί θηριωδίαι.
Τυπογραφείο: Μαντζεβελάκης, Μιχ.,
1914, σελ. (4)+ 112 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23765
Βιβλίο – ΧΙ-292-284
ΚΑΒΑΛΑ /ΩΜΟΤΗΤΕΣ/ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ/ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Περιέχει αφιέρωση

Αιβαζογλου-Δοβά, Δέσποινα
Η αρχιτεκτονική της κατοικίας.
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ 18 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 325-342
Άρθρο – ΧΙ-292-520

Ακριβόπουλος, Μιχάλης
Λεύκωµα ιστορικό και φωτογραφικό των οικισµών Μπάρµπες- Κούτλες- Παλατίτσια από τον 14ο αιώνα µέχρι και το 1944.
Εκδότης Πολιτιστικός Σύλλογος Παλατιτσίων,
1986, σελ 110 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24642
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-303
ΠΑΛΑΤΙΤΣΑ / ΒΕΡΓΙΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΗΜΑΘΙΑΣ (Νοµός)
Περιέχει αφιέρωση.

Ακριτίδου, Δήµητρα
Μουσουλµανική µειονότητα.
Εκδότης Βάνιας,
2004, σελ 160 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35316
Βιβλιογραφία: σσ. 119-127 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-31
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ / ΘΡΑΚΗ

Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης Ν.
Η αρχαία Ολυµπική Πιερία.
Εκδότης Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης,
1971, σελ. 244 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15018
Βιβλιογραφία: σσ. 237-239 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-126
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΠΙΕΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Αναγνώστου, Ιωάννης θ./ Τσάρας, Γιάννης (Μεταφραστής)
Διήγησης περί της τελευταίας Άλώσεως της Θεσσαλονίκης: Μονωδία επί τη Αλώσει της Θεσσαλονίκης
Εκδότης : Χ.ε.,
1958, σελ. λβ’ + 102 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.5767/Α.5766
Βιβλιογραφία: σσ. ε’ -στ’ Σειρά: Βιβλιοθήκη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης; 1
Βιβλίο – ΧΙ-292-19
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΛΩΣΗ / ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Αναστασιάδης, Γιώργος
Αναζητώντας την σύγχρονη πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης: 5 κείµενα.
Εκδότης: Παρατηρητής,
1990, σελ. 119 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 26209
Βιβλίο – ΧΙ-292-335
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ / ΕΡΓΟ
Περιέχει: Η σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης µέσα από το έργο του Γιώργου Ιωάννου. Μια πρώτη καταγραφή Θεσσαλονίκη 1945: Η εφηµερίδα Δηµοκρατία. Όψεις µια ταραγµένης πολιτικής φάσης Μέρες ραδιοφώνου στην Θεσσαλονίκη του 1947: Τα πρώτα βήµατα του ραδιοφώ

Αναστασιάδης, Γιώργος
Το επιχειρηµατικό πνεύµα στις διαφηµίσεις και τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης (1900-1940).
Εκδότης: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος,
2005, σελ. 152 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35685/36235
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-541
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναστασιάδης, Γιώργος / Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α./ Πολίτης, Νίκος
Τσιμισκή, Αγίας Σοφίας, Διαγώνιος: η διαδρομή της μνήμης.
Εκδότης: University Studio Press,
1997, σελ. 144 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: 31497
Σειρά: Θεσσαλονίκη: Εικονογραφημένη ιστορία των δρόμων: 1912-1960 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-438
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΔΡΟΜΟΙ

Αναστασιάδης, Γιώργος/ Χασιώτης, Ιωάννης Κ. (Πρόλογος)
Η Θεσσαλονίκη των εφηµερίδων
Εκδότης: Uniνersity Studio Press,
1994, σελ. 294 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29835
Σειρά: Ιστορία και Πολιτισµός; 1 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-373
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ /20ος ΑΙΩΝΑΣ

Αναστασιάδης, Γιώργος/ Χεκίµογλου, Ευάγγελος Α.
Η φωτογραφία στη Θεσσαλονίκη του µεσοπολέµου. Το πρόσωπο της µνήµης.
Εκδότης Uniνersity Studio Press,
1998, σελ. 149 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 32706
Σειρά: Θεσσαλονίκη: Εικονογραφηµένη ιστορία των δρόµων; 3 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-454
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αναστασιάδης, Γιώργος/ Χεκίµογλου, Ευάγγελος Α.
Οταν η Θεσσαλονίκη µπήκε στον 200 αιώνα: τα διακόσια σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη από το 1900 ως το 1910
Εκδότης: Uniνersity Studio Press,
2000, σελ 165 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37573
Βιβλιογραφία: σσ. 161-165 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-616
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 2Οου / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Αναστασιάδης, Γιώργος/ Χεκίµογλου, Ευάγγελος Α.
Παραλία-Λιµάνια-Λευκός Πύργος: Η µάχη της µνήµης.
Εκδότης: Uniνersity Studio Press,
1997, σελ 163 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 31943
Σειρά: Θεσσαλονίκη: Εικονογραφηµένη ιστορία των δρόµων; 2 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-451
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ / ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αναστασιάδου, Μερόπη
Les Occidentaux de la place
Εκδότης Autrement ,
1992, σελ. 143-156 -  – Γλώσσες: Γαλλικά
Άρθρο – ΧΙ-292-390
ΘΕΣΣΑΛ0ΝΙΚΗ / ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Αναστασιάδου, Μερόπη
Οι Δυτικοί της περιοχής.
Εκδότης Εκάτη,
1994, σελ. 14 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπν. των Βαλκανίων, σ. 157-170
Άρθρο – ΧΙ-292-372
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΣ

Αναστασιάδου, Μερόπη/ Πατσογιάννης, Βασίλης (Μεταφραστής)
Θεσσαλονίκη 1830-1912 : µία µητρόπολη την εποχή των οθωµανικών µεταρρυθµίσεων
Εκδότης Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια,
2008, σελ. 656 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37068
Βιβλιογραφία: σσ. 615-636 – Ευρετήρια: σσ. 637-656 – Σειρά: Ιστορία και Πολιτική
Βιβλίο – ΧΙ-292-590
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ /200ς ΑΙΩΝΑΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ανδριώτης, Νικόλαος Π.
Η Ίµβρος: Οµιλία πρός τα µέλη της «Ίµβριακής Ενώσεως Μακεδονίας και Θράκης».
Εκδότης: Χ.ε.,
1954, σελ 27 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16807
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-114
ΙΜΒΡΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ανδριώτης, Νικόλαος Π.
Πώς είδαν την Ίµβρον οι ξένοι περιηγηταί.
Εκδότης: Χ.ε.,
1938, σελ. 15 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14744
Τόµος: Λεύκωµα της νήσου Ίµβρου – Δωρεά: Νικολάου Ανδριώτη
Ανάτυπο – ΧΙ-292-115
ΙΜΒΡΟΣ / ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αξιώτης, Πέτρος Ι.
Η Θάσος.
Τυπογραφείο: Βούχλας, Εµµ.,
1953, σελ. 236 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 2466/ Β.Κ.24620
Βιβλιογραφία: σσ. 231-232 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Ηρακλή Καλα»ίτζή
Βιβλίο – ΧΙ-292-50
ΘΑΣΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Υπάρχει και η έκδοση του 1928 Βλ. ΧΙ-292-273

Αξιώτης, Πέτρος Ι.
Η Θάσος.
Τυπογραφείο: Μπέρου, Αδελφών,
1928, σελ. 200 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Πρ.21982
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Βιβλίο – ΧΙ-292-273
ΘΑΣΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Υπάρχει και η έκδοση του 1953 Βλ. ΧΙ-292-50

Αποστολοπούλου, Τούλα
Η πυρκαγιά του 1917: Η συµβολή της Εθνικής Τράπεζας στην ανοικοδόµηση.
Περιοδικό: Εµείς Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ 6 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 24-29
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποστόλου, Ιωάννης
Ιστορία της Σιατίστης.
Εκδότης: Δηµητράκου Α.Ε.,
1929, σελ 142 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Σ.7870
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Γεωργίου Σαγιαξή
Βιβλίο – ΧΙ-292-69
ΣΙΑΤΙΣΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αποστόλου, Στέργιος Σπ.
Νάουσα. (Σύµµεικτα). Τόµος Α’
Προέλευση: Χ. Ε.,
1992, σελ. 348 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29373
Βιβλιογραφία: σ. 331-341
Βιβλίο – ΧΙ-292-387
ΝΑΟΥΣΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αραµπατζή, Χριστίνα
Πορεία ζωής. Πρόσφυγες από το Παπαζλί στο Ζαγκλιβέρι.
Εκδότης  Χ.ε.,
2000, σελ 96 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 33773
Βιβλιογραφία: σσ. 91-93 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-501
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΑΠΑΖΛΙ

Αραµπατζή, Χριστίνα/ Χατζηαστερίου, Αναστασία Γ.
Ασβεστοχώρι: Ιστορία, παράδοση.
Εκδότης : Χ.ε.,
2000, σελ. 152 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33772
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-502
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αραµπατζής, Παναγιώτης Αθ.
Η ιστορία της Δράµας
Εκδότης Νέα Στενήµαχος,
1994, σελ. 146 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30362
Βιβλιογραφία: σ. 3-9 – Ευρετήρια: σ. 131-143
Βιβλίο – ΧΙ-292-408
ΔΡΑΜΑ (Πόλη)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αραµπατζής, Παναγιώτης Αθ.
Η ιστορία της Δράµας: Α’ ετυµολογικά. Δραβησκός- Δράµα-Δραβήσκιος- Είκοσιφοίνισσα – Παγκαίον.
Εκδότης Χ.ε.,
1971, σελ. (8)+(21) – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15004
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-297
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ / ΔΡΑΜΑ (Πόλη) / ΠΑΓΓΑΙΟΝ / ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αραµπατζής, Παναγιώτης Αθ.
Η ιστορία της Δράµας: Β’ από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι και του Θουκυδίδου
Τυπογραφείο: Τουµπής, Μιχ.,
1971, σελ (6)+135 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24409
Σειρά: Μελέται: Δραµηναί; 1 – Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-297

Αυγουστίδης, Γεώργιος
Τα Λιµενάρια του Κώστα Λόβουλου.
Εκδότης  Uniνersity Studio Press,
1999, σελ. 53 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34428
Βιβλιογραφία: σ. 47 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-516
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΓΛΥΠΤΙΚΗ / ΛΟΒΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ

Β

Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ./ Καφταντζής, Γιώργος
Δύο οµιλίες: Α’ : Εξωελληνικαι πηγαί περί της συµβολής της περιοχης Σερρών εις την εθνικήν δραστηριότητα. Β’: Η συµµετοχή των Σερραίων στήην επανάσταση του 1821.
Εκδότης: Σεραϊκή Πολιτιστική Εταιρία,
1972, σελ. 51 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15273
Δωρεά: Ιωάννη Βασδραβέλλη
Βιβλίο – ΧΙ-292-129
ΣΕΡΡΩΝ (Νοµός) / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821/ ΛΟΓΟΙ

Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ./ Καψωµένος, Ερατοσθένης Γ. (Πρόλογος)
Η απελευθέρωσις της Θεσσαλονίκης ως σύµβολον εθνικής ολοκληρώσεως: Λόγος εκφωνηθείς την 26ην Οκτωβρίου 1968 εν τη µεγάλη αιθούση των τελετών επί τη εθνική εορτή.
Εκδότης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
1968, σελ 26 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Θ.26885
Δωρεά: Γ. Θεοχαρίδη
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-328
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΛΟΓΟΙ
Απόσπασµα του λόγου µεταδηµοσιεύτηκε και στο ΧΙ-284-639

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Nouveaux renseignements sur l’histoire de la forteresse de Platamon.
Εκδότης Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος,
1968, σελ 6 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Γαλλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19889
Τόµος: Actes VIII. «Les fortiηcations depuis \’antiquite jusqu’ au Moyen -Age dans …
Ανάτυπο – ΧΙ-292-231
ΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ / ΠΛΑΤΑΜΩΝ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Thasos: son histoire, son administration de 1453 a 1912.
Εκδότης Boccard, Ε. de,
1953, σελ 201 +(8) – Τόπος Έκδοσης: PARIS – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.7215
Ευρετήρια: σσ. 193-200 – Σειρά: f:tudes Thasiennes; 2 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-1Ο8
ΘΑΣΟΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Zur frage der Zweiten einnahme Thessalonikis Durch die Tίirken 1391-1394
Περιοδικό : Byzantinische Ζeitschrift,
1968, σελ 6 – Τόπος  Έκδοσης: MUNCHEN – Γλώσσες: Γερμανικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23221
Τόμος: 61 (1968) 285-290
Ανάτυπο – ΧΙ-292-262
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΑΛΩΣΗ / 14ος ΑΙΩΝΑΣ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Άγιος Δηµήτριος ο Αρµογένης.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1978, σελ 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19948
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: ΙΗ’ (1978) 27-35
Ανάτυπο – ΧΙ-292-229
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΜΟΓΕΝΗ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Βλ και 1-14-104

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Αναταραχή στην Ηπειρο, Αλβανία και Μακεδονία στα 1830-1831.
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 170-175
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΗΠΕΙΡΟΣ / ΑλΒΑΝΙΑ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ
Πρωτοδηµοσιευµένο στο «Ηπειρωτικό Ηµερολόγειο», 2 (1980) 16-21.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Γεγονότα στη Θάσο κατά τα τελευταία χρόνια της συγκυριαχίας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και της Αιγύπτου σ’ αυτήν (τέλη 19ου αι.-αρχές 20ου αι.)
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 22 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 205-226
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΑΣΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Γενική θεώρηση της Παλαιολόγειας εποχής στη Θεσσαλονίκη.
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 13-21
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΧΗ
Πρωτοδηµοσιευµένο στο «Χριστιανική Θεσσαλονίκη- Παλαιολόγειος εποχή», Θεσσαλονίκη, Δήµος Θεσσαλονίκης, 1989, σ.43-51 Βλ. VI-187-164

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Ειδήσεις για τις καταπιέσεις των Ελλήνων της Μακεδονίας πριν από την Επανάσταση του 1821.
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 122-127
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΕΛΛΗΝΕΣ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Πρωτοδηµοσιευµένο στο «Μακεδονικά», 25-26 (1986) 17-23.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Ένας Γάλλος «Έλγιν» στη Θεσσαλονίκη: (Νέες µαρτυρίες για την ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον περασµένο αιώνα).
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 7 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 50-57
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ / ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ
Πρωτοδηµοσιευµένο στα «Μακεδονικά», 25 (1985-86) 24-32.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Η µεγάλη πυρκαϊά της 5ης/18ης Αυγούστου 1917 στη Θεσσαλονίκη.
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 13 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 65-78
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Πρωτοδηµοσιευµένο στα «Μακεδονικά», 27 (1989-90) 299-313.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Η Θεσσαλονίκη και η περιοχή Πέλλας-Γενιτσών στα 1828
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 19 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 151-170
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ / ΠΕΛΛΑ / ΚΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Πρωτοδηµοσιευµένο στο «Μακεδονικά», 26 (1987-88) 169-190.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Η Θεσσαλονίκη και οι Πόντιοι.
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 79-87
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΟΝΤΙΟΙ
Πρωτοδηµοσιευµένο στα «Πρακτικά Α’ παγκόσµιου ποντιακού συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 7-14 Ιουλίου 1985″, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 71-79.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Η Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821 και 1912-1918.
Τυπογραφείο: Νικολα’ίδης, Ν.,
1947, σελ 84 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.8996 /Α.24058
Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-76
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΛΩΣΗ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821/ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια.
Εκδότης: Ενωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης,
1985, σελ. 24 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24200
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-288

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Θεσσαλονίκια και άλλα µακεδονικά µελετήµατα δηµοσιευµένα µεταξύ 1981-1990.
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 299 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.28828
Βιβλίο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Ιστορία της Θάσου: 1453-1912
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1984, σελ 192 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23669
Σειρά: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 64 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-267
ΘΑΣΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Ιστορία της Θεσσαλονίκης: 315-1912 π.χ.
Εκδότης Εταιρεία Φίλων Βυζαντινής Μακεδονίας,
1947, σελ. viii+187 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24059
Βιβλιογραφία: σσ. 173-176 Ευρετήρια: σσ. 177-185 – Σειρά: Δηµοσιεύµατα της Εταιρείας Φίλων Βυζαντινής Μακεδονίας; 2
Βιβλίο – ΧΙ-292-287
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Ιστορία της Θεσσαλονίκης: 316 π. Χ.-1983.
Τυπογραφείο: Αλτιντζής, Θανάσης,
1983, σελ 155 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23374
Βιβλιογραφία: σσ. 401-424 Ευρετήρια: σσ. 425-449 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-258
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Ιστορικά στοιχεία για την οικογένεια Abbot της Θεσσαλονίκης στο έργο «Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι».
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 13-21
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΒΒΟΤ (Οικογένεια) / 19ος ΑΙΩΝΑΣ
Πρωτοδηµοσιευµένο στα «Μακεδονικά», 22 (1982) 214-221.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Ιστορικαι ερευναι εν Σαμαρινή της Δυτικής Μακεδονίας.
Περιοδικό: Γρηγόριος ο Παλαμάς,
1937, σελ. 31 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Γ.1568
Εικονογράφηση: Ναι – Τόμος: ΚΑ (1937)
Ανάτυπο – ΧΙ-292-33
ΣΑΜΑΡΙΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Τύποις Μ. Τριανταφύλλου. Περιέχεται και στον τόμο «Παγκαρπία μακεδονικής γης». Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σ.449-473

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Μακεδονικός Αγώνας (1904-1906) ως κορυφαία φάση των αγώνων των Ελλήνων για τη Μακεδονία.
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 18 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 227-244
Άρθρο – ΧI-292-350
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Μετανάστευση Ελλήνων του Καυκάσου στη Μακεδονία.
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 12 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 265-276
Άρθρο – ΧI-292-350
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ / ΚΑΥΚΑΣΟΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Νέα ιστορικά στοιχεία για τον Αναστάσιο Εµµ. Παπά.
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 14 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 136-150
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΠΑΠΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ / ΒΙΟΣ
Πρωτοδηµοσιευµένο στο «Μακεδονικά», 25 (1986) 1-16.

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Οι άγνωστοι Μακεδόνες αγωνιστές του 21 και πρόδροµοι των Μακεδονοµάχων Ιλαρίων Καράτζογλου από την Καβάλα και Βασίλειος Αθανασίου από την Παλαιοχώρα Αρναίας (Σοποτνίκια)
Εκδότης Βάνιας,
1991, σελ. 20 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 245-264
Άρθρο – ΧI-292-350
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 / ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΙΛΑΡΙΩΝ/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/ ΚΑΒΑΛΑ/ ΑΡΝΑΙΑ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Δηµοσιευµένο στα «Πρακτικά Β’ τοπικού Συµποσίου, Η Καβάλα και η περιοχή της (26-29 Σεπτεµβρίου 1986). Καβάλα, 1987, σ. 67-88

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Προβλήµατα της ιστορίας της Θεσσαλονίκης κατά τα τέλη το 14ου και αρχές του 15ου αιώνα
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 11 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά µελετήµατα, σ. 22-32
Άρθρο – ΧΙ-292-350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / 14ος ΑΙΩΝΑΣ / 15ος ΑΙΩΝΑΣ
Πρωτοδηµοσιευµένο στο «Η Θεσσαλονίκη µεταξύ ανατολής και δύσεως», Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1980, σ.31-41

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Τα δραµατικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης κατά το Μάιο 1876 και οι επιδράσεις τους στο Ανατολικό Ζήτηµα.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1949, σελ 70 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Θ.27508
Φορέας : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών – Τόµος: Β (1949) 193-262 – Δωρεά: Γ. Θεοχαρίδη
Ανάτυπο – ΧΙ-292-329
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Τα κάστρα του Πλαταµώνα και της «Ωριάς Τεµπών και ο τεκές του Χασάν Μπαµπα
Εκδότης Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1972, σελ 128 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 15089/Α. 16738
Βιβλιογραφία: σσ. 111-115 Ευρετήρια: σσ. 117-121 – Σειρά: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 37 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-230
ΠΛΑΤΑΜΩΝ / ΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ / ΩΡΙΑ (Τεµπών) / ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ / ΤΕΚΕΣ ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΜΠΑ / ΤΕΜΠΗ

Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε./ Carney, Τ. F. (Μεταφραστής)
A history of Thessaloniki
Εκδότης:Institute for Balkan Studies,
1972, σελ. xi+ 153 – Τόπος •Εκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Αγγλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16031/ Α.16616
Βιβλιογραφία: σσ. 139-144Ευρετήρια: σσ. 145-153 – Φορέας: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών – Σειρά: ΙΜΧΑ; 63 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-150
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α.
Contribution a l’histoire de la colonie europeenne de Thessalonique vers la ηn du XVIIIe siecle.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1972, σελ. 18 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Γαλλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16025
Τόµος: ΙΒ (1972) 183-200
Ανάτυπο – ΧΙ-292-149
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 18ος ΑΙΩΝΑΣ/ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ/ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ/ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α.
Ιστορία της µείζονος Θράκης: Από την πρώιµη οθωµανοκρατία µέχρι τις µέρες µας.
Εκδότης: Σταµούλης, Α.,
2004, σελ 656 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37862
Βιβλιογραφία: σσ. 591-609Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-624
ΘΡΑΚΗ / ΡΩΜΥΛΙΑ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ / ΕΜΗΝΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.

Βακουφάρης, Περικλής
Η ιστορική Κλεισούρα Καστοριάς.
Εκδότης: Σύλλογος Απανταχού Κλεισουριέων «Ο Άγιος ΜάρκΟς»,
2005, σελ. 308 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35724
Βιβλιογραφία: σσ. 17-20ικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-537
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βαλαχάς, Θεόδωρος Γ./ Θεοχάρη, Δάφνη
2 Σεπτεµβρίου 1944, Χορτιάτης: ότι απόµεινε από τη µέρα εκείνη, η µνήµη είναι.
Εκδότης Χορτιάτης 570,
2008, σελ 237 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.36734
Βιβλιογραφία: σ.237 – Εικονογράφηση : Ναι – Χάρτες: Ναι. 1 αναδπλ εκτός αρίθµησης
Βιβλίο – ΧΙ-292-578
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Βαλιούλης, Παντελής Χ.
Ιστορικόν δοκίµιον περί του Παλαιού και Νέου Σκοπού.
Εκδότης: Χ.ε.,
1966, σελ. 260 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Ρ.Π.32725
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Ρούλας Παπαδηµητρίου
Βιβλίο – ΧΙ-292-458
ΣΚΟΠΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Βαλταδώρος, Αντώνιος Α.
Κοινοτική (δηµοτική) και πολιτική (κοµµατική) κίνηση στη Νάουσα: (Ι9ος-20ος αι.)
Εκδότης: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 8 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.201-208
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / ΠΟΛΠΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ /200ς ΑΙΩΝΑΣ

Βαρδάκας, Κωνσταντίνος
Χριστουπόλεως αναστήλωση: η «Χριστώνυµος πόλις» απέναντι στην αίρεση και στην πλάνη. Ορθόδοξες ιστορικές τοµές
Εκδότης Χ.ε.,
2009, σελ. 159 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37340
Βιβλιογραφία: σσ. 147-156 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-614
ΚΑΒΑΛΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ /ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Βαρσαµίδης, Θανάσης Ζ.
Η κοινωνική και οικονοµική ζωή της Εράτυρας (Σέλιτσα) το 190 και στις αρχές του 20ου αιώνα
Προέλευση: Χ. Ε.,
1995, σελ. 107 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30097
Βιβλιογραφία: σ. 97-101 – Σειρά: •Ενωση Ερατυραίων θεσσαλονίκης ‘Η Αλληλοβοήθεια»; 6 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-406
ΕΡΑΤΥΡΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Βαρσακέλης, Νίκος Χ.
Η οικονοµία: Όψεις και πραγµατικότητα.
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
2007, σελ. 75 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Τόµος: Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων, σ. 175-250
Άρθρο – ΧΙ-292-552
ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νοµός) / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασδραβέλλης, lωάν. Κ.
Η Έδεσσα: Ιστορία και αγώνες. [Διάλεξις].
Τυπογραφείο: Νικολαϊδης, Ν.,
1952, σελ. 24 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.840/ Α.841
Φορέας: Σύλλογος Εδεσσαίων Θεσσαλονίκης – Σειρά: Δηµοσιεύµατα του Συλλόγου Εδεσσαίων Θεσσαλονίκης
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-46

Βασδραβέλλης, lωάν. Κ.
Η Θεσσαλονίκη κατα τον αγώνα ανεξαρτησίας.
Εκδότης : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1946, σελ. 46 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.179/Α. 178
Ευρετήρια: σσ.45-46 – Σειρά: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 5
Βιβλίο – ΧΙ-292-6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821/ 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Βασδραβέλλης, lωάν. Κ.
Η Νάουσα κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας: (Διάλεξη γενοµένη στην αίθουσα του Παρνασού).
Τυπογραφείο: Κληρονόµων Χ. Περγάµαλη,
χ.χ., σελ 56 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17841
Βιβλιογραφία: σ.55 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-179
ΝΑΟΥΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821

Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ.
Σύµµεικτα: Δύο εγγραφα απο τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1976, σελ. 3 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18926
Τόµος: 16 (1976) 363-365
Ανάτυπο – ΧΙ-292-204
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΑ

Βασιάδης, Αναστάσιος
Ξηρολίβαδο χουάρα µουσιάτα: Ξηρολίβαδο όµορφο χωριό.
Εκδότης: Δήµος Βέροιας,
2006, σελ. 250 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35985
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-545
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ (Ηµαθίας) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βασιάδης, Ηρακλής
Θριακικός ητοι περί της αρχαίας Θράκης και των λαών αυτής: Λόγος απαγγελθείς τη 15 Οκτωβρίου εν τη πρώτη συνδριάσει των ιδρυτών του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου.
Τυπογραφείο: Βρετός, Ι. Α,
1872, σελ. 71 – Τόπος Έκδοσης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.Ι0948
Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-88
ΘΡΑΚΗ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΘΡΑΚΕΣ

Βαφειάδης, Λάζαρος
Η Πρέσπα και οι όµορφιές της: ιστορικά, αρχαιολογικά, λαογραφικά, γεωργοσυνεταιριστικά-τουριστικά κ.τ.λ.
Τυπογραφείο: Παπανικολάου, Ιωάν. και Αριστ. Γ.,
1940, σελ 93 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ. 9001
Βιβλιογραφία: σσ.92-93 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-80
ΠΡΕΣΠΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΕΣΠΩΝ (Περιοχή) / ΜΝΗΜΕΙΑ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Περιέχει αφιέρωση.

Βαφόπουλος, Γιώργος Θ.
Dans la Guerre mondiale
Εκδότης Autrement ,
1992, σελ. 255-260 -  – Γλώσσες: Γαλλικά
Αρθρο – ΧΙ-292-390
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Α’

Βαφόπουλος, Γιώργος θ.
Στον Παγκόσµιο Πόλεµο
Εκδότης: Εκάτη,
1994, σελ. 275-280 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Άρθρο – ΧΙ-292-372
ΘΕΣΣΑΛ0ΝΙΚΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟλΕΜΟΣ Α’

Βελιτζέλος, Ε./ Βελιτζέλος, Δ.
Σπάνια φυτικά απολιθώµατα.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 10 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 56-65
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΦΥΤΑ/ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

Βέλκος, Γρηγόριος Π.
Η Σέλιτσα και η περιοχή της στο µακεδονικό αγώνα.
Τυπογραφείο: Γιαχούδη.,
2005, σελ. 511 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35385
Βιβλιογραφία: σσ.481-489 Ευρετήρια: σσ.491-511 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-348
ΕΡΑΤΥΡΑ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βενετόπουλος, Κλεάνθης
Τόπος καταγωγής: Λιβάδι Χαλκιδικής.
Εκδότης: University Studio Press,
1998, σελ 399 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 32600
Βιβλιογραφία: σ. 397-398 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-447
ΛΙΒΑΔΙ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βερτσώνη-Κοκόλη, Μαρία
Τορώνη: Μιά αρχαία πόλη της Χαλκιδικής.
Εκδότης: Χ.ε.,
1970, σελ (2)+37 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14912
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-121
ΤΟΡΩΝΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
Δακτυλόγραφο. Διπλωµατική εργασία.

Βίττης, Φώτης Σ.
Σταχυολογήµατα: Λαογραφικά- παραδοσιακά- θρυλικά- εκκλησιαστικά- αρχαιολογικά- ιστορικά της Βλάστης και της Επαρχίας Εορδαίας.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. γιοί.,
1980, σελ. 244 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.1Ο971/ Α.17214
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-148
ΒΛΑΣΤΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΕΟΡΔΑΙΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Περιέχει αφιέρωση.

Βλασίδης, Βλάσης
Το χθές, το σήµερα και το αύριο στην ενηµέρωση.
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
2007, σελ. 88 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: σσ. 382-383 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι Τόµος: Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων, σ. 339-383
Άρθρο – ΧΙ-292-552

Βουλτσιάδης, Γεώργιος Κ.
Η Προσωτσάνη µέσα από την ιστορία: Τα γεγονότα στην Ανατολική Μακεδονία (1450-1994): Ο Μακεδονικός ΑγώναςΟι τρεις Βουλγαρικές κατοχές- Η Αντίσταση- Ο Εµφύλιος
Προέλευση: Χ. Ε.,
1995, σελ 437 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30103
Βιβλιογραφία: σ. 409-414 – Ευρετήρια: σ. 415-431 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-399
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Βουλτσιάδης, Γεώργιος Κ.
Μνήµες και καταγραφές από τη Προσοτσάνη: Απαντήσεις για την ονοµασία της και για την βουλγαρική προβοκάτσια του 1941
Τυπογραφείο: Κούσης, Μ. ,
2006, σελ 172 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35698
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-538
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Βουργουτζής, Νίκος
Εµποροι στον Θερµαϊκό
Εκδότης: University Studio Press,
2003, σελ. 379 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37304
Βιβλιογραφία: σσ. 375-378
Βιβλίο – ΧΙ-292-603
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΜΠΟΡΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βυτανιώτης, Αχιλλέας Β.
Αλιάκµων (Βρατίνι) Βοϊου: Ιστορία, παράδοση, λαογραφία, κοινωνική ζωή. Η διαδροµή του µόχθου µέσα στο χρόνο.
Εκδότης: Μαχητής,
1999, σελ. 136 – Τόπος Έκδοσης: ΚΙΛΚΙΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33111
Βιβλιογραφία: σ. 136 – Φορέας : Σύλλογος Αλιακµονιτών Θεσσαλονίκης
Βιβλίο – ΧΙ-292-465

Γ

Γαβρά, Ελένη Γ.
Χωρική οργάνωση και οικιστική, πολιτισµός και περιβάλλον.
Εκδότης Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
2007, σελ. 129 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Τόµος: Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων, σ. 47-174
Άρθρο – ΧΙ-292-552
ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νοµός) / ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γαβριηλίδης, Θωµάς
Η Βέροια στους αιώνες: Βεργιώτικα σηµειώµατα. Ο αρχαίος δρόµος, βυζαντινές γειτονιές, οι βυζαντινές εκκλησίες που έγιναν τζαµιά, τα οθωµανικά µνηµεία, οι µουσουλµανικές συνοικίες, η επίσκεψη του Μεχµέτ Δ’ του Κυνηγού, οι παλιές γέφυρες, τα ιερά δένδρα, οι επώνυµες βρύσες … και ένα δηµοτικό τραγούδι.
Εκδότης: Χ.ε.,
1999, σελ 96 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33069
Βιβλιογραφία: σ. 70-72 – Ευρετήρια: σ. 73-78 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-471
ΒΕΡΟΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Στη σ. 1 αφιέρωση του συγγραφέα.

Γαβριηλίδης, Θωµάς
Νάουσαν, Ακρότοµον … Πέτραν: Ναουσαϊκά σηµειώµατα.
Τυπογραφείο: Type Press,
2001, σελ. 113 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες : Ελληνικά –
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 33647
Βιβλιογραφία: σσ. 105-106 – Ευρετήρια: σσ. 107-110 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-487
ΝΑΟΥΣΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Στη σ.Ι αφιέρωση του συγγραφέα.

Γαβριηλίδης, Θωµάς
Τα νέα αρχαιολογικά ευρήµατα της Νάουσας και η σηµασία τους για την ιστορία της.
Εκδότης  Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 14 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.353-366
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΗΜΑΘΙΑΣ (Νοµός) / ΤΑΦΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Γερακούδης, Σωτήρης
Η ιστορία της Θάσου.
Εκδότης: Εκδοτική Οµάδα,
1986, σελ 175 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 24881
Βιβλιογραφία: σ.174 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-305
ΘΑΣΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Γεωργαντζής, Πέτρος Α.
Εθνικοί και εκκλησιαστικοί αγώνες των Ελλήνων της Ροδόπης (1864-1872): Δεύτερη συµβολή στην ιστορία της Ξάνθης.
Τυπογραφείο: ΣΕΒΑΘ,
1980, σελ 102 – Τόπος  Έκδοσης: ΞΑΝΘΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20362
Βιβλιογραφία: σσ. 99-100 – Εικονογράφηση:Ναι – Έκδοση: 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση
Βιβλίο – ΧΙ-292-245
ΞΑΝΘΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ (Νοµός) / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Γεωργαντζής, Πέτρος Α.
Συµβολή εις την ιστορία της Ξάνθης.
Εκδότης Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις,
1976, σελ. 271 – Τόπος Έκδοσης: ΞΑΝΘΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18798
Βιβλιογραφία: σσ. 259-265 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-202
ΞΑΝΘΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Γεωργιάδου, Κίρκη
Les Grecs de Thessaloniki
Εκδότης Autrement
1992, σελ. 119-128 -  – Γλώσσες: Γαλλικά
Άρθρο – ΧΙ-292-390

Γεωργιάδου, Κίρκη
Οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης.
Εκδότης Εκάτη,
1994, σελ. 10 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπν. των Βαλκανίων, σ. 131-140
Άρθρο – ΧΙ-292-372
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Γηράσης, Νικόλαος Β.
Το ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης µε επίκεντρο τα Ανθοπωλεία.
Εκδότης Δήµος Θεσσαλονίκης,
2006, σελ. 416 – Τόπος Έκδοσης : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35729/ Α.35950
Βιβλιογραφία: σσ. 408-409 Φορέας : Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-535
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΑΠΑΝΙ / ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ (Ιστορικό Κέντρο)
Περιέχει αφιέρωση.

Γιαγκιόζης, Φαίδων Γ.
Θεσσαλονίκη: πατρίδα χωρίς σύνορα
Εκδότης: Μαλλιάρης Παιδεία,
2009, σελ. 310 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37409
Εικονογράφηση: Ναι -Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-611
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Γιοµπλάκης, Αθανάσιος θ.
Η Εράτυρα.
Τυπογραφείο: Γιαχούδη-Γιαπούλη, Αφοί,
1985, σελ xv+373 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24385
Βιβλιογραφία: σσ. 367-372 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-296
ΕΡΑΤΥΡΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Γκαβανάς, Δηµήτριος Γ.
Ροδοχώριον Βοϊου.
Τυπογραφείο: Τυπο Ελληνισµού,
1974, σελ 128 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17104
Βιβλιογραφία: σ.124 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-159
ΡΟΔΟΧΩΡΙ (Βσίσυ) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Γκαλά-Γεωργιλά, Έλλη (Επιµελητής)
Η πλατεία ελευθερίας στην Θεσσαλονίκη: ο χώρος, οι άνθρωποι, η ιστορία
Εκδότης: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος,
2008, σελ. 229 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37095
Βιβλιογραφία: σσ. 223-228 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-593
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Γκαντώνας, Νικόλαος Κ.
Γαλατινή: Μέρος πρώτον, ιστορία. Μέρος δεύτερον, λαογραφία.
Εκδότης: Σύλλογος Γαλατινέων Θεσσαλονίκης ‘Η Αγία Παρασκευή»,
1987, σελ. 102 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25205
Βιβλιογραφία: σσ. 311 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-317
ΓΑΛΑΤΙΝΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Νοµός)

Γκατζάρας, Αστ. Δ.
Αντίλαλος απο το καταφύγιο
Τυπογραφείο: Ρωµαίος, Ηλ.,
1954, σελ. 159 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α4413
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-56
ΚΑΤΑΦΥΓΙ (Πιερίας)/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Γκατζιάνας, Νικόλαος Ι.
Ο Ταξιάρχης Γρεβενών.
Τυπογραφείο: Salto,
1980, σελ. 179 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20875
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-172

Γκλαβέρης, Θεόδωρος Αθ.
Ο κάμπος της Θεσσαλονίκης: Μία αναδίφηση στη διαχρονική πορεία τού τροφοδότη κάμπου της μακεδονικής πρωτεύουσας. Συμβολή στην ιστορία τού μακεδονικού ελληνισμού.
Εκδότης Κοινότητα Καλοχωρίου,
1998, σελ. 400 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Α.31968
Βιβλιογραφία: σ. 380-393 – Ευρετήρια : σ.377 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-443
ΠΕΔΙΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΑΛΟΧΩΡΙ / ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ (Θεσσαλονίκης) / ΣΙΝΔΟΣ / ΓΕΦΥΡΑ (Θεσσαλονίκης) / ΚΟΥΦΑΛΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ / ΔΙΑΒΑΤΑ / ΧΑΛΑΣΤΡΑ / ΑΞΙΟΣ / ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Γκοσιόπουλος, Τάκης Π.
Μαρτυρίες για το ηρωϊκό Λέχοβο (µνήµη Πέτρου Γ. Γκοσιόπουλου) 1879-1972
Τυπογραφείο: Συνάπαλος, Αστ. & Σία,
1973, σελ. 72 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α17630
Βιβλιογραφία: σσ. 71 – Ευρετήρια: σσ. 67-70 – Εικονογράφηση: Ναι
Ανάτυπο – ΧΙ-292-162
ΛΕΧΟΒΟ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Γκούτας, Αχιλλέας Φιλ.
Ναουσαίοι µετανάστες στην Αίγυπτο.
Εκδότης Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 12 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.179-190
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ / ΝΑΟΥΣΑ / ΑΙΓΥΠΤΟΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Γκούτας, Αχιλλέας Φιλ.
Δίκαιο και έθιµα στη µετεπαναστατική Νιάουστα (1830-1912).
Εκδότης : Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας ‘Άναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 23 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.209-233
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΔΙΚΑΙΟ / ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Γλαβίνας, Απόστολος Αθ.
Σοχός: Συµβολή στην ιστορική γεωγραφία της Βισαλτίας.
Εκδότης Εκπολιτιστική Επιµορφωτική και Λαογραφική Κίνηση Νέων Σοχού,
1999, σελ. 24 – Τόπος Έκδοσης: ΣΟΧΟΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: σ. 33-36 – Τόµος: Συµβολή στην ιστορική γεωγραφία της Βισαλτίας, σ. 13-36
Άρθρο – ΧΙ-292-464
ΒΙΣΑΛΤΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΣΟΧΟΣ

Γοδόση, Ζωή
Ζωγραφική και διακόσµηση.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 10 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 343-352
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ AA1KH / ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΡΧΠΕΚΤΟΝΙΚΗ

Γούλιας, Αθανάσιος
Γαλαρινός Χαλκιδικής: Ιστοριολαογραφική µελέτη.
Εκδότης: Χ.ε.,
1991, σελ. 144 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26330
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-155
ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Γούσιος, Αστέριος Δ.Ι Χατζητακη-Καψωµένου, Χρυσούλα (Εισαγωγή)
Η κατα το Παγγαίον χώρα, Λακκοβηκίων : Τοπογραφία, ήθη εθιµα και γλώσσα.
Εκδότης: Καπάνι,
1999, σελ. κθ+ Ιlχα.+ 112+4χα+ 119 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: 32807
Εικονογράφηση: Ναί – Έκδοση: 2η Φωτοτ. Ανατύπωση
Βιβλίο – ΧΙ-292-461
ΠΑΓΓΑΙΟΝ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ / ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ (Φιλλίδος)
Φωτοτ.Ανατύπωση της Ιη έκδ.: Εν Λειψία, εκ του Τυπογραφείου «Η Ένωσις», 1894. Στο ίδιο

Γούσιος, Αστέριος Δ.Ι Χατζητακη-Καψωµένου, Χρυσούλα (Εισαγωγή)
Τα τραγούδια της πατρίδος µου ήτοι συλλογή τερπνών δηµωδών ασµάτων αδoµένων εν τη κατα Παγγαίον χώρα.
Εκδότης: Καπάνι,
1999, σελ. κθ+11χα.+112+4χα+119 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: 32807
Εικονογράφηση: Ναί – Έκδοση: 2η Φωτοτ. Ανατύπωση
Βιβλίο – ΧΙ-292-461
ΠΑΓΓΑΙΟΝ / ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ (Φιλλίδος) / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Φωτοτ.Ανατύπωση της 1η έκδ.: Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου «Η Καλαισθησία», 1901. Στο ίδιο Βιβλίο και το έργο του αυτού συγγραφέα: Η κατα το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων … Περιέχει καταλογο συνδροµητών.

Γρηγορίου, Αλέξανδρος
Χάνια-πανδοχεία-ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης 1875-1917
Εκδότης: University Studio Press,
2003, σελ. 119 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37100
Βιβλιογραφία: σσ. 109-118 – Σειρά: Αγνωστες Εικόνες από την Πολυ-πολιτισµική Θεσσαλονίκη 3 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-609
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Δ

Δάρδας, Αναστασιος Ν.
Εκκλησία και τα µοναστήρια.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 14 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 194-207
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ / ΝΑΟΙ / ΜΟΝΕΣ

Δεινόπουλος, Πέτρος
Εφηµερίδες της Νάουσας.
Εκδότης  Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 4 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.271-274
Άρθρο – ΧΙ-292-475

Δεληγιάννης, Νικόλαος Κ.
Αγώνες και τραγούδια Γαλατινής. Τόµος 40ς
Εκδότης Σύλλογος Γαλατινέων Θεσσαλονίκης ‘Η Αγία Παρασκευή»,
1996, σελ. 328 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31330
Σειρά: Εκδόσεις Συλλόγου; 4 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-430
ΓΑΛΑΤΙΝΗ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Δεληγιάννης, Νικόλαος Κ. (Επιµελητής)/ Τζιώρας, Λάζαρος (Επιµελητής)
Οι Γαλατινιώτες της διασποράς
Εκδότης Σύλλογος Γαλατινέων Θεσσαλονίκης ‘Η Αγία Παρασκευή»,
1991, σελ. 2 τόµοι – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29921
Ευρετήρια: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-377
ΓΑΛΑΤΙΝΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΘΕΣΣΑΛ0ΝΙΚΗΣ (Νοµός)

Δηµητριάδης, Αιµίλιος Ι.
«Φοίνιξ Αγήρως». Η Θεσσαλονίκη του 1925-35. Η πόλη, οι συνοικισµοί της, οι άνθρωποί της, οι χαρές, και τα βάσανά τους
Εκδότης Παρατηρητής,
1994, σελ 362 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29846
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-371
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ

Δηµητριάδης, Βασίλης
The tomb of Ghazi Evrenos Bey at Yenitsa and its inscription.
Περιοδικό: Bulletin of the School of Οήental and Αfήcan Studies,
1976, σελ. 6 – Τόπος Έκδοσης: LΟΝDΟΝ – Γλώσσες: Αγγλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18872
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: XXXIX (1976) 328-332
Ανάτυπο – ΧΙ-292-208
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ / ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ / EVRENOS, GHAZI/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Δηµητριάδης, Βασίλης
Ένα φιρµάνι για την ανέγερση της πρώτης εκκλησίας των Γενιτσών.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1969, σελ 13 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15455
Τόµος: Θ (1969) 324-336
Ανάτυπο – XI-292-135
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ / ΦΙΡΜΑΝΙΑ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΑΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Δηµητριάδης, Βασίλης
Ο Kanynname και οι χριστιανοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης γύρω στα 1525.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1979, σελ. 68 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20512
Τόµος: 19 (1979) 328-395
Ανάτυπο – ΧΙ-292-9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 16ος ΑΙΩΝΑΣ/ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤOlΧΕΙΑ / ΕΛΛΗΝΕΣ/ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Δηµητριάδης, Βασίλης
Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατα την τουρκοκρατία.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1980, σελ 88 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.21Ο54
Τόµος: Κ (1980) 375-462
Ανάτυπο – ΧΙ-292-118
ΚΑΖΑΔΕΣ / ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗΣ (Νοµός) / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Νοµός)

Δηµόπουλος, Βασ. Δ.
Το Βελβεντό στην ιστορική του πορεία.
Εκδότης: Δήµος Βελβεντού,
1998, σελ. 328 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΛΒΕΝΔΟ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.32789
Βιβλιογραφία: σ. 321-325 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-467
ΒΕΛΒΕΝΔΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Δημητριάδης, Βασίλης
Η Θεσσαλονίκη της παρακμής: Η ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατα τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα οθωμανικό καταστιχο απογραφής τού πληθυσμού.
Εκδότης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
1997, σελ. xv+345 – Τόπος Έκδοσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Α.31950
Βιβλιογραφία: σ.317-320 – Ευρετήρια: σ.321-327 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-452
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΟΓΡΑΦΗ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ / ΕΛΛΗΝΕΣ / ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ

Δούτσος, Θ.
Γεωλογική δοµή.
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ 20 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 36-55
Άρθρο – ΧΙ-292-520

Δραγούµης, Ίων / Δραγούµης, Στέφανος, Ν. (Μεταφραστής)
Η Μονή του Προδρόµου και το χωριό Λάκκος των Σερρών: Απάντηση του Ίωνoς Στεφάνου Δραγούµη (1878-1920) γραµµένη γαλλικά τον Όκτώβρη του   1903 από τές Σέρρες, σε γράµµα Έλληνα φίλου του από το Παρίσι.
Περιοδικό: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν ,
1961, σελ. 27 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.8089
Ανάτυπο – ΧΙ-292-59
ΛΑΚΚΟΣ (Σερρών) / ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ / ΣΕΡΡΕΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ / ΩΜΟΤΗΤΕΣ

Δρογίδης, Δηµήτριος Α.
Θεσσαλονίκη 1897-1997: Τα τελευταία εκατό χρόνια της νεώτερης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης
Εκδότης University Studio Press,
1996, σελ 571 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31373
Βιβλιογραφία: σ. 565-568
Βιβλίο – ΧΙ-292-492
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Δρούγου, Στέλλα
Η χώρα των Τυµφαίων: Η ανασκαφή στο καστρί Πολυνερίου-Αλατόπετρας (δήµος Ζιάκα) Νοµού Γρεβενών.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 8 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 283-290
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΤΥΜΦΑΙΟΙ / ΓΡΕΒΕΝΏΝ (Νοµός) / ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Γρεβενών) / ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Ε

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Αρχιπέλαγος: Ίµβρoς, Τένεδος, Ληµνος, Λέσβος, Χίος Σάµος, Πάτµος 1800-1923. [Τόµος 4ος]. Γερµανοί και Αυστριακοί αρχαιολόγοι, ιστορικοί, βυζαντινολόγοι, ανατολιστές, διπλωµάτες και δηµοσιολόγοι ζουν τον κόσµο του Αρχιπελάγους και γράφουν για τις έρευνες και τις παρατηρήσεις τους.
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
1988, σελ. 349 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20935
Σειρά: Πηγές και µελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-127
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΙΜΒΡΟΣ / ΤΕΝΕΔΟΣ / ΛΗΜΝΟΣ / ΛΕΣΒΟΣ / ΠΑΤΜΟΣ

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1798-1912. Τόµος Π. Γερµανοί Αυστριακοί και Γάλλοι πολιτικοί, διπλωµάτες και λόγιοι αφηγούνται γιά την ζωή, και την κίνηση, την πολιτική και τους θεσµούς και την ιστορική τοπογραφία µακεδονικων πόλεων ..
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
1981, σελ. 327 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20935
Σειρά: Πηγές και µελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-127
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1875-1912. Τόµος Ι. Γερµανοί πολιτικοί, διπλωµάτες και συγγραφείς αφηγούνται για την ζωή, τους θεσµούς και την ιστορική τοπογραφία της πόλης.
Εκδότης: Κυριακίδης Αφοί,
1981, σελ. 303 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20935
Σειρά: Πηγές και µελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-127
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Μακεδονικές πολιτείες και οικογένειες 1750-1930. Τόµος ΙΙΙ Γερµανοί Αυστριακοί φυσικοί επιστήµονες, νοµοµαθείς και πολιτικοί εκθέτουν τις παρατηρήσεις, τις ερευνες και τα βιώµατα τους. Με ένα παράρτηµα για τις ελληνοµακεδονικές οικογένειες στην Αυστροουγγαρία.
Εκδότης: Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
1981, σελ. 325 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20935
Σειρά: Πηγές και µελέτες για την ιστορία της τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-127
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / 18ος ΑΙΩΝΑΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ενισλείδης, Χρήστος Μ.
Η Πίνδος και τα χωριά της: Σπήλαιον- Γρεβενά- Σαμαρίνα. Τοπογραφία- αρχαιολογία- ιστορία- λαογραφία.
Τυπογραφείο: Λεοντιάδης, Χαρ.,
1951, σελ 164 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.21842
Βιβλιογραφία: σσ. 161-162 – Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Βιβλίο – ΧΙ-292-265
ΣΠΗΛΑΙΟ (Γρεβενών) / ΓΡΕΒΕΝΑ / ΣΑΜΑΡΙΝΑ / ΠΙΝΔΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Έξαρχος, Γιώργης/ Βαρβαρούσης, Γιάννης Κ. (Φωτογραφίες)
Μπλάτσι: Η εύανδρος πολίχνη της Μακεδονίας. Η σηµερινή Βλάστη Κοζάνης και το γειτονικό χωριό Πιπιλίστα.
Εκδότης  Μπασδαράς, ΠΧ,
2001, σελ. 392 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33655
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-489
ΒΛΑΣΤΗ / ΠΙΠΙΛΙΣΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ευγενίδης, Ηρακλής
Ιστορία της Πρώτης Σερρών: (και της ευρύτερης περιοχής του Παγγαίου).
Εκδότης Χ.ε.,
2007, σελ. 311 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36698
Βιβλιογραφία: σσ. 303-305 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-576
ΠΡΩΤΗ (Φιλλιδος) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Ευθυµίου, Γρηγόριος/ Ζιγαβηνός, Ευθύµιος
Το Διδυµότειχον κατά τους βυζαντινούς χρόνους.
Περιοδικό : Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού,
1957, σελ 32 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Πρ.21973
Τόµος: 22 (1957) 349-373 – Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Ανάτυπο – ΧΙ-292-272
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ευθυμίου, Γρηγόριος
Ο Διδυμοτείχου Φιλάρετος πρός τον Βούλγαρον νομάρχης Μ. Ρόζενταλ
Περιοδικό: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού,
1958, σελ. 22 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.7173
Τόμος: 23 (1958) 291-312
Ανάτυπο – ΧΙ-292-1Ο1
ΔlΔΥΜΟΤΕΙΧΟ / ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔlΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΩΜΟΤΗΤΕΣ

Ευσταθιος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης/ Κυριακίδης, Στίλπων Π. (Εισαγωγή)/ Lavagnini, Bruno (Εισαγωγή)/ Rotolo, Vincenzo (Μεταφραστής)
La espugnazione di Tessalonica,
Εκδότης Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici.,
1961, σελ xiii+ 195 – Τόπος Έκδοσης: PALERMO – Γλώσσες: Ιταλικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.14276
Σειρά: Testi e Monumenti; 5
Βιβλίο – ΧΙ-292-95
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΛΩΣΗ / ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ζ

Ζαγκλής, Δηµήτριος
Χαλκιδική: Ιστορία-γεωγραφία. Από των αρχαιωτατων χρόνων µέχρι του 1912.
Εκδότης  Χ.ε.,
1956, σελ. 226 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α,4789
Βιβλιογραφία: σσ. 225-226 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: 1 αναδ.
Βιβλίο – ΧΙ-292-22
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Περιέχει αφιέρωση.

Ζάικος, Νίκος
Θεσµικές υποδοµές µε ειδική αναφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο.
Εκδότης Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
2007, σελ 29 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Τόµος: Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων, σ. 17-45
Άρθρο – ΧΙ-292-552
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΘΕΣΜΟΙ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ζάλιου-Μπασιακούλη, Ευγενία
Οι παραδοσιακές φορεσιές της Νάουσας: (Ι90ς αι.-αρχές 200ύ αι.).
Εκδότης : Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ. 21 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.393-413
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / ΛΑΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ

Ζαφείρης, Χρήστος
Θεσσαλονίκης τοπιογραφία.
Εκδότης Επίκεντρο,
2006, σελ. 317 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35834
Βιβλιογραφία: σσ. 263-286 Ευρετήρια: σσ. 289-314 – Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-544
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ζαφείρης, Χρήστος/ Παπατζήκας, Άρης (Φωτογραφίες)
Εν Θεσσαλονίκη 1900-1960
Εκδότης: Εξάντας,
1994, σελ. 271 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29893
Βιβλιογραφία: σ. 265-271 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-375
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /20ος ΑΙΩΝΑΣ

Ζεγκίνης, Ευστράτιος Χ.
Οι Μουσουλµάνοι Αθίγγανοι της Θράκης
Εκδότης ΙΜΧΑ ,
1994, σελ. 98 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29805
Βιβλιογραφία: σ.75-77 – Ευρετήρια: σ. 79-84 – Σειρά: ΙΜΧΑ; 255 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-366
ΘΡΑΚΗ / ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ
Ταξιάρχης Χαλκιδικής
Εκδότης: Μαίανδρoς,
1994, σελ.279 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29537
Βιβλιογραφία: σ.267-274 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-354
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (Χαλκιδικής) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ζήβελδης, Στυλιανός Απ.
Αλεξανδρούπολη: Τα µονοπάτια της µνήµης
Περιοδικό: Ενδοχώρα,
1992, σελ. 69 – Τόπος Έκδοσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29477
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-407
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟλΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ.
Άνω Πορρόια: Γενεαλογίες και εικόνες. Με ιστορική εισαγωγή και παράρτηµα.
Τυπογραφείο: Αλτιντζής, Θανάσης,
χ.χ., σελ. 462 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35240
Ευρετήρια: σσ. 451-462 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-530
ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα/ Δάρδας, Αναστασιος Ν.
Η εκπαίδευση κατα την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας: νεότερη και σύγχρονη περίοδος.
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2004, σελ 20 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 468-487
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΚΟΖΑΝΗ / ΓΡΕΒΕΝΑ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Ζιώτα, Χριστίνα
Η προϊστορία της Κίτρινης Λίµνης.
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ. 4 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 257-260
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ / ΚΠΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ

Ζωγραφάκης, Γιώργος
Θεσσαλονίκη: Γεγονότα καί µνηµεία. Περίπατος ανάµεσα από τούς αΙώνας 315 π.χρ.-1948.
Εκδότης Χ.ε.,
1959, σελ. 31 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Πρ.22003
Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-280
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Ζωγραφάκης, Γιώργος
Περίπατος ανάµεσα από την ιστορία και τα µνηµεία της
Εκδότης: Μαστορίδης,
1967, σελ. 51+(12) – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19229
Βιβλιογραφία: σσ. 49-50 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-21Ο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΜΝΗΜΕΙΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ζωγράφου, Μαρίνα
Αρχαία σύγχρονη Κοµοτηνή-Ροδόπη.
Εκδότης ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ,
2002, σελ 636 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35199
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-528
ΡΟΔΟΠΗΣ (Νοµός) / ΙΣΤΟΡΙΑ

Η

Ηλιαδέλης, Στράτος Δ.
Η µουσική παράδοση της Κοζάνης στη διαδροµή ενός αιώνα (1902-2002).
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ. 16 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 405-420
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ηλιαδέλης, Στράτος Δ.
Το κοζανίτικο χιούµορ: ανάλυση και ερµηνεία.
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2004, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 439-446
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗ / ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Ηλιάδης, Στέφανος
Ο κάµπος της Ξάνθης.
Τυπογραφείο: Ελλάς.,
1971, σελ. 32 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14911
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-122

Θ

Θεοδωρίδης, Αντώνης Γ.
Η δραµατική συµβολή της Θεσσαλονίκης στον αγώνα του 1821: Ιστορικό ρεπορταζ.
Τυπογραφείο: Νικολαϊδης, Ν.,
1940, σελ. 80+(2) εικ. – Τόπος Έκδοσης : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Π.4079
Βιβλιογραφία: σσ. 5-6 Εικονογραφηση : Ναι – Δωρεά: Γεωργίου Παπαηλιάκη
Βιβλίο – ΧΙ-292-5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Θεολόγου, Κώστας
Χώρος και µνήµη: Θεσσαλονίκη 15ος-20ος αι. από τις παραδοσιακές κοινότητες στην αστική νεοτερικότητα
Εκδότης: University Studio Press,
2008, σελ 303 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37600
Βιβλιογραφία: σσ. 235-269 Ευρετήρια: σσ. 279-301 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-615
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚOlΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ /20ος ΑΙΩΝΑΣ

Θεολόγου, Χρήστος
Η Αναστασιά άλλοτε και τώρα
Προέλευση: Χ. Ε.,
1991, σελ 471 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30488
Ευρετήρια: – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-48
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.
Μια εξαφανισθείσα µεγάλn µονn της Θεσσαλονίκnς η Movn του Προδρόµου.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1978, σελ. 26 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19946
Τόµος: 18 (1978) 1-26
Ανάτυπο – ΧΙ-292-167
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Περιέχει περίληψη στα γερµανικά.

θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.
Τοπογραφία και πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης κατα τον ΙΔ’ αιώνα.
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1959, σελ. 51 +[1] χάρτ. – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α7119/Α 16549
Βιβλιογραφία: σσ. 50-51 Σειρά: ΙΜΧΑ; 31
Βιβλίο – ΧΙ-292-57
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / 14ος ΑΙΩΝΑΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

θεοχαρίδης, Πέτρος Δ.
Άθυρα και Αθυριώτες: Δράµατα και θάµατα στον 20ό αιώνα.
Εκδότης  Χ.ε.,
2002, σελ 527 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.34097
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-503

Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ.
Ποµάκοι: Οι Μουσουλµάνοι της Ροδόπης: (Ιστορία, καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία, λαογραφικά)
Εκδότης Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης,
1995, σελ. 556 – Τόπος Έκδοσης : ΑΝΔΡΟΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30001
Βιβλιογραφία: σ. 547-553 – Ευρετήρια: σ. 554-556 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-397
ΘΡΑΚΗ / ΠΟΜΑΚΟΙ / ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

Ι

Ίντος, Χρήστος Π.
» … Τά οικεία κοσµείν και σώζει ν … «: Κείµενα για τη γενέθλια γη.
Εκδότης: Μαχητής,
1999, σελ. 157 – Τόπος Έκδοσης: ΚΙΛΚΙΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33075
Βιβλιογραφία: σ. 157 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-470
ΚΙΛΚΙΣ (Νοµός) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Στη σ.Ι αφιέρωση του συγγραφέα.

Ίντος, Χρήστος Π.
Η Αξιούπολη στην ιστορική της διαδροµή.
Εκδότης : Μαχητής,
2000, σελ 111 – Τόπος Έκδοσης: ΚΙΛΚΙΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33542
Βιβλιογραφία: σσ. 109-111 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-271
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ίντος, Χρήστος Π.
Παιονία καί Παίονες: Από τα μυθικά χρόνια ως την τουρκοκρατία.
Εκδότης Μαχητής του Κιλκίς,
1983, σελ 95 – Τόπος  Έκδοσης: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23362
Βιβλιογραφία: σσ. 93-94 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-261
ΠΑΙΟΝΙΑ / ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ / ΚΙΛΚΙΣ (Νομός) / ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιωαννίδης, Στέφανος
Ξάνθη, 1919-1920 διασυµµαχική κατοχή: Μια εποχή, ενα καθεστώς.
Περιοδικό: Θρακικά Χρονικά: Έρευνα- Επιστήµη- Τέχνη,
1977, σελ. 60 – Τόπος Έκδοσης: ΞΑΝΘΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19568
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: 33 (1977) 1-61
Ανάτυπο – ΧΙ-292-223

Ιωαννίδης, Στέφανος (Επιµελητής)
Λεύκωµα αναµνηστικό για τα πεντάχρονα της Φιλοπρόοδου Ενώσεως Ξάνθης. Αφιερωµένο στα 38 χρόνια ελεύθερης ζωής της Ξάνθης.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί,
1958, σελ. 110 – Τόπος Έκδοσης: ΞΑΝΘΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.6988
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-307
ΞΑΝΘΗ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωαννίδου, Ελένη (Επιµελητής)/ Τσιρώνης, Θεοδόσης (Επιµελητής)
Η Καλαµαριά γράφει ιστορία 1940-1967. Από την επιβίωση στη δηµιουργία: ιστορικο- φωτογραφικό λεύκωµα.
Εκδότης: Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισµού Δήµου Καλαµαριάς,
2004, σελ. 367 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37309
Βιβλιογραφία: σσ. 360-365 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-613
ΚΑλΑΜΑΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιωάννου, Γιώργος
Παραπεταµένη απελευθέρωση
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ. 3 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 58-60
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β’ / ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ

Καµπασακάλης, Δηµήτριος Ι.
Ιστορία της Μπάλτζας: (Μελισσοχώρι- Θεσσαλονίκης)
Τυπογραφείο: Αλτιντζή Αφοί,
1974, σελ. 251 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17605
Βιβλιογραφία: σ.246 – Ευρετήρια: σσ.241-245 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Ιωάννη Βασδραβέλλη
Βιβλίο – ΧΙ-292-156
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα.

Καζαρίδης, Χρήστος Γ.
Ο Πεντάλοφος Βοϊου.
Εκδότης Χ.ε.,
1991, σελ. 367 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.29114
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧI-292-351
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Καιµακάµης, Βασίλης Δ.
Απαγωγή και οµηρία στον Όλυµπο: Μια δραµατική ιστορία, µια πολύκροτη υπόθεση µε τεράστιες διπλωµατικές, πολιτικές, κοινωνικές και εθνικές προεκτάσεις.
Εκδότης Χ.ε.,
2007, σελ. 224 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36079
Βιβλιογραφία: σσ. 221-222 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-572
ΟΛΥΜΠΟΣ / ΑΗΣΤΕΙΑ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΟΣ
Περιέχει αφιέρωση

Κακουλίδου, Έφη
Νεκροταφείον της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης Ευαγγελίστρια: Μέρος Α’.
Εκδότης: Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης,
1985, σελ. 41 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24326
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-294
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ / ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Κακουλίδου, Έφη
Νεκροταφείον της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης Ευαγγελίστρια: Μέρος Β’
Εκδότης: Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης,
1991, σελ. 64 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24326
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-294
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ / ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Κακουλίδου, Έφη
Τα ελληνικά ορθόδοξα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης τα 19ο αιώνα
Περιοδικό : Μακεδονικά: Σύγγραµµα  Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1982, σελ 32 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23626
Χάρτες: Ναι – Τόµος: ΚΒ’ (1982) 391-422
Ανάτυπο – ΧΙ-292-268
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ.
Ο βίος της κοινότητος Βλάτσης επί τουρκοκρατίας: Εις το πλαίσιον του Δυτικοµακεδονικοϋ περιβάλλοντος.
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1982, σελ. 539 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22986
Ευρετήρια: σσ. 525-538 – Σειρά: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 58 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-249
ΒΛΑΣΤΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Καλογερόπουλος, Νίκος
Η εκπαίδευση στην ορεινή ζώνη της Δυτικής Μακεδονίας και το γυµνάσιο Τσατυλίου: σχολεία, δάσκαλοι, µαθητές.
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2004, σελ 11 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 457-467
Άρθρο – ΧΙ-292-520

Καλογερόπουλος, Νίκος (Επιµελητής)
Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 560 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35062
Ευρετήρια: σσ. 541-559 – Φορέας :Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης-Γρεβενών – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Καλούτας, Μηνάς Εµ.
Τα Σέρβια: Ιστορική και λαογραφική επισκόπησις.
Τυπογραφείο: Ρωµαίος, Ηλ.,
1956, σελ. 190 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.4784
Βιβλιογραφία: σσ. 5-7 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-63
ΣΕΡΒΙΑ (Κοζάνης)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Καλούτας, Μηνάς Εµ.
Τα Σέρβια: Συµπλήρωµα εκδόσεως 1956.
Τυπογραφείο: Γεωργιάδης, Στ. Ν.,
1965, σελ. 128 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.4784
Βιβλιογραφία: σσ. 125-126 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-63
ΣΕΡΒΙΑ (Κοζάνης)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κανατάς, Γιάννης Δ.
Η παλιά Νικήτη.
Εκδότης Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων Νικήτης ο «Σίθων»,
1981, σελ. 185 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23897
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-278
ΝΙΚΗΤΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.

Κανατσούλης, Δηµήτριος
Η αρχαία Λητή: Διάλεξις.
Εκδότης: Σύλλογος Ληταίων Θεσσαλονίκης «Η Ζωοδόχος Πηγή»,
1961, σελ. 26 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18639
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-83
ΛΗΤΗ/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Κανελλόπουλος, Νικόλαος Γ.
Ο βασιλοκτόνος Αλέξανδρος Σχινάς.
Τυπογραφείο: Πιτσιλός Στυλιανός Ν.,
1979, σελ. 60 – Τόπος •Εκδοσης : ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20394
Βιβλίο – ΧΙ-292-3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΣΧΙΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Α » ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Καπετανάκης-Ακρίτας, Νίκος/ Κωνσταντινίδης, Νίκος Α. (Επιµελητής)
Επίτοµη ιστορία της Δράµας: Ιστορική και αρχαιολογική µελέτη.
Τυπογραφείο: Αλτιντζής, Θανάσης,
1998, σελ. Χ+57 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 32598
Έκδοση: 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση.
Βιβλίο – ΧΙ-292-448
ΔΡΑΜΑ (Πόλη)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Φωτοτ. Ανατύπωση από την Α’ έκδοση: «Ο Μαχµούτ Πασάς Δράµαλης (Μετ’ επιτόµου ιστορίας της πόλεως Δράµας): Ιστορική και αρχαιολογική µελέτη. Δράµα: Εφηµ. «Εθνική», 1937, σ. 55.

Καραµήτρου-Μεντεσίδη, Γεωργία
Αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή στον νοµό Κοζάνης.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 12 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 270-282
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟ2ΑΝΗΣ (Νοµός) / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ / ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Καραµήτρου-Μεντεσίδη, Γεωργία
Προϊστορική εποχή στον νοµό Κοζάνης.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 8 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 249-256
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΑΙΑΝΗ / ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ / ΒΟΙΟ / ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ (Κοζάνης) / ΕΟΡΔΑΙΑ

Καραµήτσος, Δηµήτριος
Η πόλη µας κι εµείς άλλοτε και τώρα: Θεσσαλονίκη 1941-2005
Εκδότης: Uniνersity Studio Press,
2005, σελ 361 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37559
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-618
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚOlΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Καραβάνης, Γιώργος Ι.
Ψάχνοντας τις ρίζες. (Η ιστορία του χωριού Ολυµπιάδα Κοζάνης και της οικογένειάς µου)
Εκδότης: Σιδέρης, Μ.,
1994, σελ.95 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες : Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29723
Βιβλιογραφία: σ. 93-95 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-363
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Καραγιάννης, Β. Π.
Εφηµερίδες και περιοδικά (1900-2000).
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 17 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 488-505
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ /200ς ΑΙΩΝΑΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός)

Καραδήµος, Φώτιος
Στρατιωτικοί Λεχόβου και σύλλογοι.
Τυπογραφείο: Συνάπαλος, Αστ. & Σία,
1975, σελ. 47 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18144
Βιβλίο – ΧΙ-292-196
ΛΕΧΟΒΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ / ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Περιέχει αφιέρωση

Καραδήµου-Γερόλυµπου, Αλέκα
La part du feu
Εκδότης Autrement ,
1992, σελ. 261-270 -  – Γλώσσες : Γαλλικά
Αρθρο – ΧΙ-292-390
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Καραδήµου-Γερόλυµπου, Αλέκα
Το µερίδιο της φωτιάς
Εκδότης: Εκάτη,
1994, σελ. 281-290 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Άρθρο – ΧΙ-292-372

Καραδήµου-Γερόλυµπου, Αλέκα (Εισαγωγή)/ Ζαµπούλη, Ντοµινίκ (Μεταφραστής)
Το χρονικό της µεγάλης πυρκαγιάς: Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1917 = La chronique du grand icendie: Thessalonique, aoυt 1917.
Εκδότης : University Studio Press,
2002, σελ. 120 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά, Γαλλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.34195
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-51Ο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Καραδήµου-Γερόλυµπου, Αλέκα/ Κολώνας, Βασίλης
Un urbanisme cosmopolite
Εκδότης: Autrement ,
1992, σελ 158-176 -  – Γλώσσες: Γαλλικά
Άρθρο – ΧΙ-292-390

Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.
Ο Κόλπος του Ορφανού και η περιοχή του: Ορφάνι, Οφρύνιο, ΓαληΨός, Καρυανή, Ακροπόταµος, Ποδοχώρι, Κοκκινοχώρι.
Εκδότης : Χ.ε.,
2002, σελ. 158 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34175
Βιβλιογραφία: σσ. 141-145 Ευρετήρια: σσ. 147-158 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-506
ΟΡΦΑΝΟΥ, ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΟΡΦΑΝΙ / ΟΦΡΥΝΙΟ / ΓΑΛΗΨΟΣ / ΚΑΡΥΑΝΗ / ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ / ΠΟΔΟΧΩΡΙ/ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ

Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. (Επιµελητής)
Θράκη
Εκδότης: Μαίανδρος,
1993, σελ 174 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29856
Ευρετήρια: σ. 163-174 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-370
ΘΡΑΚΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ / ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ / ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΣΩΖΟΠΟΛΗ (Ανατολικής Ρωµυλίας) / ΣΩΖΟΠΟΛΗ (αρχαία)

Καρακασίδης, Ιορδάνης
Ματιές µε αγάπη στην Καλαµαριά: Ιστορία-τοπονύµια-χρονογραφήµατα. Τόµος πρώτος & δεύτερος (Αξέχαστες πατρίδες εδώ ξαναζωντανεύεται).
Τυπογραφείο: Αντωνιάδης, Ι.- Θ. Ψαρράς,
2006, σελ. 335+1 χάρτ. – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35945
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-546
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Καρανάσιος, Χαρίτωνας
Εκπαίδευση, λόγιοι και εκδόσεις κατα την περίοδο 1453-1813.
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2004, σελ 10 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 447-456
Άρθρο – ΧΙ-292-520

Καραστεργίου, Αριστείδης Ε.
Δρυµός: Χωριό της επαρχίας Θεσσαλονίκης. Ηθογραφία.
Τυπογραφείο: Συνάπαλος, Αστ. & Σία,
1975, σελ 251 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18087
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-193
ΔΡΥΜΟΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καρτσιώτης, Μιχαήλ θ.
Τα Πετροκέρασα: Ιστορικά- λαογραφικά.
Εκδότης: Χ.ε.,
1976, σελ. 186 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22261
Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Βιβλίο – ΧΙ-292-299
ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Δακτυλόγραφο.

Καρτσιώτης, Μιχαήλ θ.
Τα Πετροκέρασα: Ιστορικά- λαογραφικά. Τόµος Β’.
Εκδότης: Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «Οµβριανός» Πετροκέρασων,
1985, σελ. 256 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22261
Βιβλιογραφία: σ. 256 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-299
ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Καρτσιώτης, Μιχαήλ θ.
Τα Πετροκέρασα: Ιστορικά- λαογραφικά. Τόµος Γ’.
Εκδότης: Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «Οµβριανός» Πετροκέρασων,
1989, σελ. 272 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22261
Ευρετήρια: σσ. 270-272 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-299
ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Καρτσιώτης, Μιχαήλ θ.
Τα Πετροκέρασα: Ιστορικά- λαογραφικά. Τόµος Δ’ .
Εκδότης: Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «Οµβριανός» Πετροκέρασων,
1989, σελ. 304 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22261
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-299

Κατσάνης, Νίκος Α./ Ντίνας, Κωνσταντίνος Δηµ.
Τα γλωσσικά ιδιώµατα
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2004, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι -  Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 433-437
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΙΔΙΩΜΑΤΑ

Κατσαρός, Βασίλης
Γράµµατα και πνευµατική ζωή κατα τους βυζαντινούς χρόνους.
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ. 4 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 305-308
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΓΡΕΒΕΝΏΝ (Νοµός) / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΏΗ

Καφταντζής, Γιώργος
Η σερραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδινού.
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολις Σερρών,
1989, σελ. 175 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25673
Ευρετήρια: σσ. 165-175
Βιβλίο – ΧΙ-292-324
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 17ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΑΠΑΣΥΝΑΔΙΝΟΣ / ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

Καφταντζής, Γιώργος
Η σερραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδινού: Με εισαγωγή και σχόλια.
Περιοδικό : Σερραϊκά Χρονικά ,
1982, σελ. (117) – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22979
Ευρετήρια: σσ. 119-128 – Φορέας : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών-Μελενίκου – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: 9 (1982-83) 15-128
Ανάτυπο – ΧΙ-292-252
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 17ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΑΠΑΣΥΝΑΔΙΝΟΣ / ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

Καφταντζής, Γιώργος
Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της: Από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα. Τόµος δεύτερος. Γεωλογία- γεωγραφία- ιστορική γεωγραφία, προϊστορικοί και πρώτοι ιστορικοί χρόνοι, µακεδονική και ρωµαϊκή περίοδος.
Τυπογραφείο: Τζαµπαλάτης, Στράτος,
1972, σελ. 352 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16118
Βιβλιογραφία: σσ. 325-328 – Ευρετήρια: σσ. 332-351 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-158
ΣΕΡΡΕΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Καφταντζής, Γιώργος
Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της: Από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα. Τόµος πρώτος. Μύθοι- επιγραφές- νοµίσµατα.
Εκδότης: Δίφρος,
1967, σελ 495 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16118
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-158
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ / ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Καφταντζής, Γιώργος
Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της: Τόµος τρίτος. Βυζαντινή περίοδος- τουρκοκρατία, νεώτεροι χρόνοι.
Τυπογραφείο: Αλτιντζής, Θανάσης,
1972, σελ 481 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16118
Βιβλιογραφία: σσ. 7-8 – Ευρετήρια: σσ. 473-480 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-158
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Καφταντζής, Γιώργος
Οι Σέρρες άλλοτε και τώρα: Αφιέρωµα.
Εκδότης: Όµιλος Ορφέας Σερρών,
χ.χ., σελ. 264 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25678
Βιβλιογραφία: σ. 263 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-325
ΣΕΡΡΕΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Καφταντζής, Γιώργος/ Τενεκετζής, Θωµάς Α’.
Η ιστορία της Ηρακλείας Νοµού Σερρών Β ‘ . Λαογραφικά Ηρακλείας.
Εκδότης: Δήµος Ηρακλείας,
1973, σελ. 303 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17115
Βιβλιογραφία: σ. 299 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-157
ΗΡΑΚΛΕΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Κελεσίδης, Τέλης
Ιδού, η Ροδόπη µας: Οικισµοί, τοποθεσίες και τοπωνύµια του Νοµού Ροδόπης.
Εκδότης Αλφάβητο,
2003, σελ. 279 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35979
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-548
ΡΟΔΟΠΗΣ (Νοµός) / ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Κεραµάρης, Παναγιώτης Α.
Ιστορικό απελευθέρωσης Φερρών και περιχώρων Νοµού Έβρου: (28 Αυγούστου 1944)
Τυπογραφείο: Νέα Στοιχειοθετική,
1985, σελ. 72 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31411
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-433
ΦΕΡΡΕΣ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β’ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κεραµόπουλος, Αντώνιος Δ.
Ανασκαφαί και ερευναι εν Μακεδονίαν: Σοχός.
Εκδότης: Εκπολιτιστική Επιµορφωτική και Λαογραφική Κίνηση Νέων Σοχού,
1999, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΣΟΧΟΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Συµβολή στην ιστορική γεωγραφία της Βισαλτίας, σ. 37-41
Άρθρο – ΧΙ-292-464
ΣΟΧΟΣ / ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ / ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Φωτοτυπική αντύπωση από τα «Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1937″, σ. 74-77.

Κιλιπίρης, Φώτης
Χοάρα Μουσιάτα : τα Λιβάδια του Πάικου, ο τόπος, η ιστορία, οι άνθρωποι
Εκδότης: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς,
2009, σελ. 191+1CD – Τόπος Έκδοσης: ΚΙΛΚΙΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37692
Βιβλιογραφία: σσ. 187-190 – Ευρετήρια: σσ. 176-186 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ -292-620
ΠΑΙΚΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΛΙΒΑΔΙΑ (Κιλκίς)

Κληµαντίδη-Παπαδάµου, Άννα/ Ζόµπου-Ασήµη, Άννα
Ο Λευκός Πύργος.
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ. 6 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 30-35
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Κοκκαλίδου-Ναχµία, Νίνα
Παλιά Θεσσαλονίκη και η ιστορική διαδροµή της Δ.Ε.Θ.: 1926-1989
Εκδότης: Παρατηρητής,
1996, σελ 265 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31383
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-426
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κόκκινος, Γιώργος Δ.
Καλά Δένδρα (Καλένδρα ή Καλέντρα) Νοµού Σερρών: Ιστοριογραφία- λαογραφία
Εκδότης: Πολιτιστικός Σύλλογος Καλών Δένδρων,
2009, σελ. 669 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37900
Βιβλιογραφία: σσ. 654-660 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-630
ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Κόκκινος, Γιώργος Δ.
Νέο Σούλι Σερρών: (Σουµπάσκιοϊ) Ιστορία-Λαογραφία.
Εκδότης : Κοινότητα Νέου Σουλίου Σερρών,
1998, σελ. 8 χ.α.+312 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α33470
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-477
ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Στη σ. τίτλου αφιέρωση του συγγραφέα.

Κόλιας, Γ. Τ.
Η πρωτοβυζαντινή Θεσσαλονίκη και η στασις του 390
Τυπογραφείο: Καµτσίκης, Γουλ.,
1935, σελ. 79+ζ’ – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α 12667
Βιβλιογραφία: σσ,α’ -ε’
Βιβλίο – ΧΙ-292-54
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ / ΠΡΩΙΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ

Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ.
Το έπος και η τραγωδία (1940-1949).
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 235-243
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΕΛΛΗΝΟΙΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (Επιµελητής)/ Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. (Επιµελητής)
Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τοµογραφία του νοµού.
Εκδότης Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
2007, σελ. 383 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36207
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-552
ΦΛΩΡΙΝΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κολώνας, Βασίλης/ Καραδήµου-Γερόλυµπου, Αλέκα
Μια κοσµοπολίτικη πολεοδοµία.
Εκδότης: Εκάτη,
1994, σελ 20 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπν. των Βαλκανίων, σ. 171-190
Άρθρο – ΧΙ-292-372
ΘΕΣΣΑΛ0ΝΙΚΗ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Κοντογιάννης, Παντ. Μ.
Οι πειραταί και η Θάσος.
Τυπογραφείο: Πετράκος, Π. Α,
1915, σελ 57 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.8695
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-313
ΘΑΣΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Κοντός, Κωνσταντίνος Στ.
Η Αλιστράτη στο διάβα των αιώνων
Εκδότης Κυριακίδης Αφοί,
2009, σελ. 1120 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37257
Βιβλιογραφία: σσ. 1077-1106 Ευρετήρια: σσ. 1107-1116 – Φορέας : Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης – Σειρά: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Δραµινών Μελετών; 2 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-600
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κοντός, Κωνσταντίνος Στ.
Η ιστορία της Αλιστράτης.
Εκδότης : Χ.ε.,
2003, σελ. 522 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34401
Βιβλιογραφία: σσ. 514-522 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-515
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κορδάτος, Γιάννης
Η κοµµούνα της Θεσσαλονίκης (1342-1349).
Εκδότης: Κοραής, Ο,
1928, σελ. 88 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Π.2738 -
Δωρεά: Γεωργίου Παπαηλιάκη
Ανάτυπο – ΧΙ-292-143
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΖΗΛΩΤΙΚΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κορκάς, Ιωάννης Γ.
Κοζανίτικες διαδροµές: (Στο διάβα του χρόνου του περασµένου αιώνα).
Εκδότης: Χ.ε.,
2008, σελ 400 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36942
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-584
ΚΟΖΑΝΗ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Περιέχει αφιέρωση

Κοροµήλης, Ανδρέας
Το Βογατσικόν: Ιστορία- λαογραφία.
Εκδότης: Σύνδεσµος των εν Θεσσαλονίκη Βογατσιωτών «ο Άγιος Κωνσταντίνος»,
1972, σελ 256 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15529
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – XI-292-137
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Περιέχει αφιέρωση.

Κοσµάς, Νίκος Β.
Ο ανέκδοτος κώδικας 161 της Χίου για τη σύνοδο της Φλωρεντίας, την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430 και τη µάχη της Βάρνας: Εισαγωγή- κείµενο- σχόλια.
Εκδότης Βιβλιοπωλείον Κοντού Σ.- Δ. Φυλακτού,
1975, σελ. 62 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18063
Βιβλιογραφία: σσ. 55-57 – Ευρετήρια: σσ. 59-60 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-195
ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΑΗΝΙΚΟΙ / ΧΙΟΣ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΑΗ / ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ / ΑλΩΣΗ / ηRENZE / ΣΥΝΟΔΟΙ / ΒΑΡΝΑ / ΜΑΧΕΣ

Κοσµάς, Νίκος Β.
Ο Λαγκαδάς: Ιστορία- Λαογραφία.
Εκδότης Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1968, σελ. 135 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16769/ Α.14178/ Α.14179
Βιβλιογραφία: σσ. 130-132 – Σειρά: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 29 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-47
ΛΑΓΚΑΔΑΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Κοτσιανός, Στέφανος Α.
Η απονοµή της δικαιοσύνης εν Χαλκιδική επί τουρκοκρατίας.
Εκδότης : Χ.ε.,
1964, σελ 31 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.12177
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-27
ΛΟΓΟΙ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ /ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Περιέχει αφιέρωση.

Κοτσιανός, Στέφανος Α.
Πολύγυρος: Άγνωστ[ες] σελίδες της ιστορίας του.
Εκδότης  Χ.ε.,
1961, σελ. 46 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.12176
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-26

Κουζούλης, Στάθης
Η ιστορία του Βαθυτόπου Νοµού Δράµας
Τυπογραφείο: Σταυρίδης,
2004, σελ. 223 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΑΤΡΟ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37149
Βιβλιογραφία: σσ.219-220 – Ευρετήρια: σσ. 215-218 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-601
ΔΡΑΜΑΣ (Νοµός) / ΒΑΘΥΤΟΠΟΣ (Ν.Δράµας) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κουζούλης, Στάθης
Οι αγώνες του ελληνισµού στην επαρχία Νευροκοπίου 1870-1918
Εκδότης: Μαίανδρoς,
2000,σελ. 231 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΑΤΡΟ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37147
Βιβλιογραφία: σσ. 229-230 – Ευρετήρια: σσ. 223-226 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου ~έρτζoυ
Βιβλίο – ΧΙ-292-608
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΔΡΑΜΑΣ (Νοµός) / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κουζούλης, Στάθης
Παγονέρι: αναδιφώντας την ιστορία (εθνική αντίσταση 1941-1945, εµφύλιος 1946-1949)
Εκδότης Μαίανδρoς,
1997, σελ. 168 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37148
Βιβλιογραφία: σσ. 167-168Ευρετήρια: σσ. 163-165 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου ~έρτζoυ
Βιβλίο – ΧΙ-292-597
ΠΑΓΟΝΕΡΙ / ΔΡΑΜΑΣ (Νοµός) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Κούρτης, Αντώνης
Από τα Καβείρια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ. 4 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 40-43
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοφινάς, Γ. Ν.
La question de Salonique: Pourquoi Salonique pretend demeurer grecque.
Τυπογραφείο: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη,
1913, σελ 16 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Α.7426
Ανάτυπο
– ΧΙ-292-93
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Ανάτυπο από το περιοδικό «Le Progres~.

Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Θεσσαλονίκη θαλασσοπνίχτρα ή φάρος του ελληνισµού: Ζωή, γράµµατα, µουσική. Λεύκωµα φωτογραφιών. Άγνωστα ντοκουµέντα
Εκδότης: Μαίανδρος,
1997, σελ. 120 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30835
Βιβλιογραφία: σ. 75-76 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-418
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Θεσσαλονίκη προσφυγοµάνα: Η µουσική και η ζωή των προσφύγων και λεύκωµα φωτογραφιών. Άγνωστα ντοκουµέντα
Εκδότης: Μαίανδρος,
1996, σελ. 144 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30479
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-413
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κριτίου, Αθανάσιος
Αλεξανδρούπολη: Η εκατονταχρονη ιστορία της 1878-1978
Προέλευση: Χ. Ε.,
1995, σελ 443 – Τόπος Έκδοσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30489
Βιβλιογραφία: σ. 435-443 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-412

Κυρµελής, Γεώργιος Κ.
Ιστορία των Κερδυλλίων
Προέλευση: Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης,
2007, σελ 381 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37019
Βιβλιογραφία: σσ. 373-379 – Φορέας : Επικοινωνιακόν και Μορφωτικό Ιδρυµα »Ο Αγιος Νικήτας ο Νέος» – Σειρά: Εκκλησιαστική και Τοπική Ιστορία; 2 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-588
ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ (Σερρών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κυρµελής, Γεώργιος Κ.
Στεφανινά: Δύο χιλιάδες χρόνια.
Εκδότης Χ.ε.,
2005, σελ. 305+(47) – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35369
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-531
ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κυρίµης, Στυλιανός Γ.
Άγιος Μάµας Χαλκιδικής: Οι ρίζες και η πορεία του στο χρόνο. Στοιχεία ιστορίας- λαογραφίας.
Εκδότης: Χ.ε.,
2007, σελ. 352 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37877
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-627
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ (Χαλκιδικής) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Κυριαζίδης, Κ. Ν.
Η Θεσσαλονίκη από υγιεινής απόψεως: Παράρτηµα του Υγειονοµικου Δελτίου του Ιατροσυνεδρίου.
Τυπογραφείο: Εθνικό Τυπογραφείο,
1917, σελ. 107+(2) – Τόπος Έκδοσης:  ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7286
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΣΥΝΘΗΚΕΣ YΓlEINHΣ / KΛlMA

Κυριακίδης, Στίλπων Π.
Θεσσαλονίκια µελετήµατα: 1)    Αι περί τον Στρυµόνα και την Θεσσαλονίκην σλαβικαι εποικήσεις κατα τον µέσον αιώνα 2)    Διοικητική ιστορία του Θέµατος Θεσσαλονίκης.
Εκδότης : Χ.ε.,
1939, σελ. 46+(2) – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.34
Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-21
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΘΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ / ΣΛΑΒΙΚΟΙ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κυριακίδης, Στίλπων Π.
Περί την ιστορίαν της Θράκης: Ο ελληνισµός των συγχρόνων Θρακών αι πόλεις Ξάνθη και Κοµοτινή.
Εκδότης: ΙΜΧΑ ,
1960, σελ. 69+vii – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7157/ Α.16554
Φορέας : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-53
ΚΟΜΟΤΗΝΗ / ΞΑΝΘΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κυριακός, Νικόλαος Α.
Ιστορία Νοστίµου Καστοριάς: Το χωριό του απολιθωµένου δάσους.
Τυπογραφείο: Art Graphic,
2009, σελ. 299 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37811
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-622
ΝΟΣΤΙΜΟ (Καστοριάς) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει CD.

Κυρκούδης, Θεόδωρος
Η περιοχή Κυπρίνου στο σταυροδρόµι της ιστορίας.
Εκδότης : Δήµος Κυπρίνου,
2002, σελ. 208 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34293
Βιβλιογραφία: σσ. 202-207 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-518
ΚΥΠΡΙΝΟΥ (Δήµος) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κυρκούδης, θεόδωρος
Κωνσταντίνος Ι. Αλτιναλµάζης (1876-1948).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 8 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (l90ς-200ς αι.), σ. 59-66
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΑΛΤΙΝΑΜΑΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Κυρκούδης, Θεόδωρος
Πλάτη: Αναδροµή στην ιστορία του Τριγώνου Έβρου.
Εκδότης Αιγαίο,
1997, σελ 215 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 31903
Βιβλιογραφία: σ. 212-215 – Φορέας: Κοινότητα Πλάτης – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-455
ΠΛΑΤΗ (Έβρου) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κύρου, Δηµήτριος θ.
Η απελευθέρωση της Αρναίας και της Βόρειας Χαλκιδικής από τον τουρκικό ζυγό (1912) και οι πρώτες ηµέρες ελεύθερης ζωής
Εκδότης: Δήµος Αρναίας,
2007, σελ. 56 – Τόπος Έκδοσης: ΑΡΝΑΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36377
Βιβλιογραφία: σ. 53 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-579
ΑΡΝΑΙΑ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κωνσταντινίδης, Νίκος Α.
Ιστορικά και αρχαιολογικά δnµοσιεύµατα για την πόλη της Δράµας.
Τυπογραφείο: Αλτιντζής, Θανάσης,
1997, σελ. 71 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31728
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-435
ΔΡΑΜΑ (Πόλη) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Κωνσταντινίδης, Σ. Μ.
Η Φλώρινα εις τας φλόγας: Συµβολή εις την ιστορίαν της Δυτικης Μακεδονίας.
Προέλευση: Έθνος,
1957, σελ 84 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.8992
Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-84
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κωστόπουλος, Αριστοτέλης Χρ.
Σκαλοχώρι.
Εκδότης : Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκαλοχωριτών «Η Αγία Παρασκευή»,
2004, σελ 415 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35047
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-523
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κωτσάκης, Κώστας / Ακαµάτης, Ιωάννης Μ./ Παισίδου, Μελίνα / Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ./ Μπρούφας, Χρήστος/ Μουρατίδου, Φρειδερίκη/ Καραµάνης, Μιχάλης (Πρόλογος)
Πέλλα: Μια διαδροµή στην ιστορία, τον πολιτισµό και το φυσικό περιβάλλον του νοµού.
Εκδότης : Νοµαρχία Πέλλας,
2000, σελ. 159 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α 33509
Βιβλιογραφία: σσ. 155-159 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-480
ΠΕΛΛΑ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ / ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Στη σ. 3 αφιέρωση.

Κωτσιόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Το κίνηµα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1342-1349): Ιστορική, θεολογική και κοινωνική διερεύνηση.
Τυπογραφείο: Παλίµψηστον, Το,
1997, σελ 304 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α.31922
Βιβλιογραφία: σ. 269-300 – Φορέας: Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης [χορηγός]
Βιβλίο – ΧΙ-292-446
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΖΗΛΩΤΙΚΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λ

Λαµπρέτσας, Ηλίας Κ.
Μικρόβαλτο: Ιστορική και λαογραφική συλλογή µε σύντοµη γεωγραφική και ιστορική επισκόπηση της περιοχής των Καµβουνίων.
Εκδότης  Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης,
2000, σελ 581 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α3351Ο
Βιβλιογραφία: σσ. 569-570 – Φορέας : Υπουργείο Πολιτισµού-Δήµος Κοζάνης – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-481
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ ΟΡΗ

Λαµπρινός, Χρίστος Ε.
Μοναστήρι: Η αλησµόνητη πατρίδα. Οµιλία. 16 Μαρτίου 1986.
Εκδότης: Σύνδεσµος Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Η Καρτερία»,
1986, σελ 14 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24754
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-304
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ / ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΟΓΟΙ

Λαµπρινός, Χρίστος Ε.
Πολύπτυχο Θεσσαλονίκης: 2300 χρόνια.
Περιοδικό : Βιβλιοφιλία: Τριµηνιαία έρευνα ιστορίας του Βιβλίου, παλαιών χαρακτικών, βιβλιογραφίας, εικονογραφίας,
1985, σελ. 54 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24320
Τεύχος: 27 (1985)
Περιοδικό – ΧΙ-292-293
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λαζαρίδης, Δηµήτριος Ι.
Οι Φίλιπποι.
Τυπογραφείο: Νικολαϊδης, Ν.,
1956, σελ 65 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17875
Βιβλιογραφία: σσ. 57-58 – Ευρετήρια: σσ. 61-62 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-180
ΦΙΛ.ΙΠΠΟΙ / ΜΝΗΜΕΙΑ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Λαζαρίδης, Σπύρος
Από το Βαρδάρι ως το Δερβένι.Ιστορικn καταγραφn µέχρι τό 1920.
Εκδότης: Ζήτρος,
1997, σελ. 221 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31287
Βιβλιογραφία: σ.193-206 – Ευρετήρια: σ.209-218 – Εικονογράφηση: Ναί – Χάρτες: 1 εΚΤ.κειµ.
Βιβλίο – ΧΙ-292-425
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΟΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ / ΝΕΑΠΟΛΗ (Θεσσαλονίκης) / ΖΕΙΤΕΝΛΙΚ / ΔΕΡΒΕΝΙ / ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Λαζαρίδης, Σπύρος
Λεμπέτ
Εκδότης: Η Άλλη Πλευρά,
1993, σελ. 47 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29350
Βιβλιογραφία: σ. 41-43 – Ευρετήρια: σ. 45-47 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-391
ΛΕΜΠΕΤ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λάιoς, Γεώργιος
Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Mανoύση: (17ος-19ος αι)
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1982, σελ. 176 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.22828
Σειρά: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 60  Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-253
ΣΙΑΤΙΣΤΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΕΜΠΟΡΙΟ

Λαιφάκις, Γεώργιος
Αι βουλγαρικαι θηριωδίαι εν Σέρραις τω 1916 και 1917 και τα µαρτύρια των Ελλήνων οµήρων εν Βουλγαρία τω 1917 και 1918.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. γιοί.,
1948, σελ. 43 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.1Ο971/ Α.17214
Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-147
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΩΜΟΤΗΤΕΣ / ΣΕΡΡΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Λάσκαρης, Μ.
Salonique: a la ηn du XVIIIe siecle. D’apres les rapports consulaires francais.
Εκδότης: Flamma,
1939, σελ. 73 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Γαλλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.8944
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-86
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 18ος ΑΙΩΝΑΣ

Λασκαρίδης, Λ. Π.
Το Ζαγκλιβέρι.
Εκδότης: Χ.ε.,
1953, σελ. 34 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.2512
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-44

Λέτσας, Αλέξανδρος Ν.
Αι κυριώτεραι οδοί της Θεσσαλονίκης και µια παράδοσις,
Τυπογραφείο: Μυρτίδη,
1953, σελ. 10 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.2448
Φορέας : Εταιρεία µακεδονικών Σπουδών Τόµος: Γέρας Αντωνίου Κεραµόπουλου, σ.567-574
Ανάτυπο – ΧΙ-292-55
ΔΡΟΜΟΙ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λέτσας, Αλέξανδρος Ν.
Δύο διαλέξεις: α’. Τα ελατήρια, αίτινα ώθησαν τον Κάσσανδρον να ιδρύση την Θεσσαλονίκην. β’ . Η εξέλιξις της Θεσσαλονίκης κατα την μακεδονικήν, ρωμαϊκήν και βυζαντινήν περίοδον.
Εκδότης Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1964, σελ 71 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.16529/ Α.14635
Σειρά: Εθνική Βιβλιοθήκη; 21
Βιβλίο – ΧΙ-292-1Ο9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Λέτσας, Αλέξανδρος Ν.
Ιστορία της Θεσσαλονίκης. [Τόµος Ι]
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί,
1961, σελ. κε’ +593 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α11691
Βιβλιογραφία: σσ. ιθ’ -κε’ – Ευρετήρια : σσ.541-580 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι. 1 αναδ. χάρτης
Βιβλίο – ΧΙ-292-90
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λέτσας, Αλέξανδρος Ν.
Ιστορία της Θεσσαλονίκης. [Τόμος Π]
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί,
1963, σελ. κθ’ +562 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Α.11692
Βιβλιογραφία: σσ. ιζ’ -κθ’ – Ευρετήρια : σσ.509-551 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-90
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λευκίδης, Αριστείδης
Αναµνηστικόν λεύκωµα εορταστικών εκδηλώσεων: επί τη 50ετηρίδι από της ιστορικης µάχης Κιλκίς και της απελευθερώσεως της πόλεως 1913-1963.
Εκδότης: Χ.ε.,
1964, σελ. 232 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α13143
Σειρά: Ιστορικαι Επέτειοι Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-89
ΚΙΛΚΙΣ / ΜΑΧΕΣ / ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λιόλιος, Γιώργος
Σκιές της πόλης: αναπαράσταση του διωγµού των Εβραίων της Βέροιας
Εκδότης Ευρασία,
2008, σελ 513 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37569
Βιβλιογραφία: σσ. 488-498 – Ευρετήρια: σσ. 499-513 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-617
ΒΕΡOlΑ / ΕΒΡΑΙOl / ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΕΒΡΑΙΩΝ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β’ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λιόλιος, Χρίστος Χρ.
Όδοιπορικό στά χωριά της Φιλουριας Χασίων του νοµού Γρεβενών.
Εκδότης: Χ.ε.,
1982, σελ. 127 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22973
Βιβλιογραφία: σσ. 125
Βιβλίο – ΧΙ-292-251
ΦΙΛΟΥΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λιούφης, Παναγ. Ν.
Ιστορία της Κοζάνης.
Τυπογραφείο: Βάρτσος, Ιωάννης Β.,
1924, σελ 375 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.14576
Χάρτες: Ναι 1 αναδ.
Βιβλίο – ΧΙ-292-104
ΚΟΖΑΝΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λούστας, Νικόλαος Αργ.
Η ιστορία του Νυµφαίου- Νεβέσκας- Φλωρίνης: Συµβολή των Νυµφαιωτών στην εθνική, ιστορική, οικονοµική, πολιτιστική και παραδοσιακή ζωή του.
Τυπογραφείο: Ζήτη, Π. και Σία,
1988, σελ 366 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24999
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-314
ΝΥΜΦΑΙΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λούστας, Νικόλαος Αργ.
Η ιστορία του Νυµφαίου-Νεβέσκας-Φλωρίνης: Συµβολή των Νυµφαιωτών στην εθνική, ιστορική, οικονοµική, πολιτιστική και παραδοσιακή ζωή του.
Εκδότης: Ζήτη,
1994, σελ.(8)+366 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31579
Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-434
ΝΥΜΦΑΙΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μ

Μαµέλης, Λάσκαρις Γ.
Γεώργιος Αναγν. Μαµέλης (1898-1977).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 4 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 113-124
Άρθρο – ΧΙ-292-619

Μάγειρας, Παρασκευάς
Αρχαία Σκιώνη- Τσαπράνι
Προέλευση: Χ. Ε.,
1996, σελ. 120 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30682
Βιβλιογραφία: σ. 43-44, 115 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-414
ΝΕΑ ΣΚΙΏΝΗ / ΤΣΑΠΡΑΝΙ/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μάγειρας, Παρασκευάς/ Χριστιανόπουλος, Ντίνος (Πρόλογος)
Μένδη, Καλάνδρα: ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία
Προέλευση: Χ. Ε.,
1996, σελ. 231 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30749
Φορέας: – Εικονογράφηση: Ναι Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-416
ΜΕΝΔΗ / ΚΑΛΑΝΔΡΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Μαγκριώτης, Γιάννης/ Πεσµαζόγλου, Γιάγκος (Πρόλογος)
Ποµάκοι ή Ροδοπαίοι: Οι Έλληνες µουσουλµάνοι.
Εκδότης: Ρήσος,
1990, σελ. 76 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26189
Βιβλιογραφία: σ. 74 – Σειρά: Μικρή Ιστορική Βιβλιοθήκη – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-337
ΘΡΑΚΗ / ΠΟΜΑΚΟΙ

Μαζαράκης-Αινιάν, Ι. Κ.
Κωνσταντίνος Ιωάν. Μαζαράκης-Αινιάν: (Ναύπλιο 1869- Αθήνα 1949).
Εκδότης Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 7 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 41-50
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ, Κ. / ΒΙΟΣ

Μακρής, Α. φ.ι Μπριλάκης, Κ. Γ. (Επιµελητής)
Η ιστορία της Έλλάδος κατα νοµούς: Νοµός Θεσσαλονίκης.
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1971, σελ 112 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14798
Βιβλιογραφία: σσ. 109-110Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-117
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Νοµός) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μακρής, Αρ. Φ./ Βαρβαγιάννης, Ευστρ. Σ. (Επιµελητής)
Σύντοµος ιστορία του µακεδονικού Ελληνισµoύ και η ιστορία της κoινότητoς Νεοχωρούδας.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί,
1971, σελ. 251 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20654
Βιβλιογραφία: σσ. 243-247 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-67
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαλιγκούδης, Φαίδων
Η Θεσσαλονίκη και ο κόσµος των Σλάβων: Εισαγωγικά δοκίµια.
Εκδότης: Βάνιας,
1991, σελ. 155 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 26367
Σειρά: Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών; 2 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-333
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΣΛΑΒΟΙ / ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Μαναβής, Θεοχάρης
Η Θεσσαλονίκη σήµερα.
Περιοδικό: Εµείς Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ 4 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 36-39
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μανάδης, Νικηφόρος Χ. Αρχιµαδρίτης/ Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης (Πρόλογος)
Εορδαία, ένας αιώνας.
Εκδότης  Δήµος Πτολεµαϊδας,
2000, σελ 368+1 αναδ. φωτ. – Τόπος Έκδοσης : ΠΤOΛEΜAΙΔA – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33598
Βιβλιογραφία: σ. 358 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-102
ΕΟΡΔΑΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
Στη σ. 3 αφιέρωση του συγγραφέα.

Μανδατζής, Χρήστος Μ.
Τάσεις εξωτερικής µετανάστευσης από το νοµό Κοζάνης κατα τον 200 αιώνα.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 185-192
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ /20ος ΑΙΩΝΑΣ

Μάντσιος, Άγγελος Φ.
Νικητιανών θαλασσινές διαδροµές
Εκδότης Χ.ε.,
2010, σελ 367 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37867
Ευρετήρια: σσ. 359-365 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-626
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΝΙΚΗΤΗ / ΝΑΥΤΙΛΙΑ / ΑΛΙΕΙΑ

Μανωλεδάκης, Μανόλης
Από τον Κισσό στον Χορτιάτη
Εκδότης: Σφακιανάκη, Κορνηλία,
2007, σελ. 200 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37299
Βιβλιογραφία: σσ. 185-191 Ευρετήρια: σσ. 192-198 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-602
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΙΣΣΟΣ
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.

Μαυρίδης, Δηµήτρης Α. (Επιµελητής)
Από την ιστορία της Θράκης: 1875-1925
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου,
2006, σελ 160 – Τόπος Έκδοσης: ΞΑΝΘΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35714
Βιβλιογραφία: σσ. 158-159 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-539
19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΘΡΑΚΗ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ / ΡΩΜΥΛΙΑ / ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Μαυροκεφαλίδου, Ελένη
Γιαννιτσά: ιστορικό φωτογραφικό λεύκωµα = Giannitsa : historical photographic album
Εκδότης: Δήµος Γιαννιτσών,
2005, σελ. 120 – Τόπος Έκδοσης: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37173
Βιβλιογραφία: σ. 120 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-596
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μαυροκεφαλίδου, Ελένη (Επιµελητής)
Γιαννιτσά: ιστορικό φωτογραφικό λέυκωµα = Giannitsa : historical photographic album
Εκδότης Δήµος Γιαννιτσών,
2007, σελ. 132 – Τόπος Έκδοσης: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37174
Βιβλιογραφία: σ. 132 Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-595
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΠΕΛΛΑΣ (Νοµός) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μαυροπούλου-Τσιούµη, Χρυσάνθη
Η Βυζαντινή τέχνη
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ 7 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 298-304
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΏΝ (Νοµός) / ΜΟΝΕΣ

Μαυροπούλου-Τσιούµη, Χρυσάνθη
Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Θεσσαλονίκη Περιοδικό: Εµείς Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 15-19
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέγας, Αναστασιος Χ. (Επιµελητής)
Σιατιστέων µνήµη: Λεύκωµα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης για τα εξηνταχρονα της δράσεώς του.
Τυπογραφείο: Αλτιντζής, Θανάσης,
1972, σελ. 177+24+191 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15873
Βιβλιογραφία: Ναι – Ευρετήρια: ΝαιΕικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Γεωργίου Παπαηλιάκη
Βιβλίο – ΧΙ-292-144
ΣΙΑΤΙΣΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέγας, Γιάννης
Η επανάσταση των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη.
Εκδότης  University Studio Press,
2003, σελ 419 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34835
Βιβλιογραφία: σσ. 401-409 Ευρετήρια: σσ. 411-416 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-526

Μέκος, Ζαφείριος
Από τη Μάνη (1800), την πόλη και τη γωνία της Κυζίκου (1900) ριζώσαµε στην Κοµοτηνή: πόλεµοι, καταστροφές, προσφυγιές, εµφύλιες διαµάχες, κατοχές. Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση της ιστορίας της νεότερης και σύγχρονης Θράκης και Κοµοτηνής
Εκδότης: Ηρόδοτος,
2002, σελ. 224 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37553
Σειρά: Ιστορία – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧI-292-577
ΚΟΜΟΤΗΝΗ /ΘΡΑΚΗ/ ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μελίρρυτος, Μ.
Περιγραφή ιστορική και γεωγραφική: Υπ’ εκκλησιαστικήν έποψιν της Θεοσώστου επαρχίας Μαρωνείας.
Εκδότης: Χ.ε.,
2007, σελ (2)+86 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36200
Έκδοση: 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-566
ΜΑΡΩΝΕΙΑ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
1η έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει, Ε. Καίόλ, 1871.

Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ.
Η απελευθέρωση της Φλώρινας απ’ τους Τούρκους το 1912.
Εκδότης: Χ.ε.,
1982, σελ 82 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22570
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-188
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Περιέχει αφιέρωση

Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ.
Η ονοµασία της Φλώρινας: Μυθολογία- λαϊκή µνήµη- γραφή.
Εκδότης: Δήµος Φλώρινας,
1988, σελ. 102 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25175
Βιβλιογραφία: σσ. 97-98 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-316
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ.
Η συµβολή της Φλώρινας στην Επανάσταση του 1821.
Εκδότης Δήµος Φλώρινας,
1997, σελ 71 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α.3191Ο
Βιβλιογραφία: σ. 67
Βιβλίο – ΧΙ-292-449
ΦΛΩΡΙΝΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821/ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Μέλφος, Δηµοσθένης/ Ασπιώτης, Ευάγγελος Ν. (Πρόλογος)
Ιστορικές σελίδες.
Περιοδικό: Σερραϊκά Γράµµατα: Μηνιαίο Λογοτεχνικό Περιοδικό,
1957, σελ. 12 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α4875/Α4876
Τόµος: Α-Β (1957)
Ανάτυπο – ΧΙ-292-87
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση.

Μέρτζος, Ν. / Witt, Richard (Μεταφραστής)
Nymphaion: The name of a fairytale.
Εκδότης Εκδόσεις Μίλητος,
χ.χ., σελ 302 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Αγγλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37894
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-628
ΝΥΜΦΑΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Μεγάλου σχήµατος.

Μέρτζος, Ν. Ι.
Νυµφαίον: Το όνοµα του παραµυθιού.
Εκδότης: Εκδόσεις Μίλητoς,
χ.χ., σελ. 302 – Τόπος •Εκδοσης : ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35833
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-543
ΝΥΜΦΑΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Μεγάλoυ σχήµατος. Περιέχει αφιέρωση.

Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. (Επιµελητής)/ Δορδανάς, Στράτος Ν. (Επιµελητής)/ Καλλιανιώτης, Αθανάσιος (Επιµελητής)/ Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (Πρόλογος)/ Μέρτζος, Ν. Ι. (Πρόλογος)
Η Φλώρινα στο έπος του σαράντα: ιστορία των σιδηρών συνταγµάτων της
Εκδότης Uniνersity Studio Press,
2008, σελ. 375 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.
Βιβλιογραφία: σσ. 357-362 – Ευρετήρια: σσ. 363-374 – Φορέας : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-591
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μιχαλακόπουλος, Ανδρέας Σ.
Τα ζnτήµατα Μακεδονίας και Θράκnς: Έκθεσις ύποβλnθείσα εΙς τnν κυβέρνnσιν κατά Άπρίλιον 1929.
Τυπογραφείο: Εθνικό Τυπογραφείο,
1929, σελ. 50 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17640
Βιβλίο – ΧΙ-292-166
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΘΡΑΚΗ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
Δοξάτο: Ηρωική και µαρτυρική πόλη. Οι σφαγές του 1913 και 1941 από τον βουλγαρικό στρατό.
Εκδότης: Χ.ε.,
2007, σελ. 584 – Τόπος •Εκδοσης : ΔΟΞΑΤΟ (Δράµας) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36335
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-575
ΔΟΞΑΤΟ (Δράµας) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ / ΩΜΟΤΗΤΕΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Μόλχο, Ρένα
Le renouveau …
Εκδότης: Autrement ,
1992, σελ 64-78 -  – Γλώσσες: Γαλλικά
Άρθρο – ΧΙ-292-390
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ / ΕΒΡΑΙΟΙ

Μόλχο, Ρένα
Η αναγέννηση.
Εκδότης: Εκάτη,
1994, σελ 16 -  – Γλώσσες : Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων, σ. 69-85
Άρθρο – ΧΙ-292-372
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΒΡΑΙΟΙ

Μόλχο, Ρένα
Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919: Μια ιδιαίτερη κοινότητα.
Εκδότης  Θεµέλιο,
2001, σελ 335 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33906
Βιβλιογραφία: σσ. 314-325 – Ευρετήρια: σσ. 329-333 – Σειρά: Ιστορική Βιβλιοθήκη
Βιβλίο – ΧΙ-292-504
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΒΡΑΙΟΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μόνιος, Γιάννης
Ακόµη δύο κοινοτικές εκθέσεις για την ιστορία του Παγονερίου Ν. Δράµας.
Εκδότης : Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παγονερίου Ν. Δράµας,
2004, σελ 56 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35013
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-522
ΠΑΓΟΝΕΡΙ/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μόνιος, Γιάννης
Τρεις κοινοτικές εκθέσεις για την ιστορία του Παγονερίου Ν. Δράµας.
Εκδότης : Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παγονερίου Ν. Δράµας,
2001, σελ. 56 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 33617
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-497
ΠΑΓΟΝΕΡΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μοσκώφ, Κωστής
Θεσσαλονίκη: Τοµή της µεταπρατικΗς πόλης. Τόµος Α’ .
Εκδότης Στοχαστής,
1978, σελ 288+(1) χάρτ. – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17033
Βιβλιογραφία: σ. 258-280 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-327
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Μούσιος, Γεώργιος / Ευθ. Τούργια
Κρανιά: Ιστορία-λαογραφία.
Τυπογραφείο: Μακέδος, Μιχάλης,
1999, σελ. 399 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33061
Βιβλιογραφία: σ. 392 – Εικονογράφηση: Ναι Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-468
ΚΡΑΝΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Περιέχει αφιέρωση.

Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.
Une ville entre deux siecles Εκδότης Autrement
1992, σελ 20-40 -  – Γλώσσες: Γαλλικά
Άρθρο – ΧΙ-292-390

Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.
Καστοριά: Ιστορία- µνηµεία- λαογραφία από την ίδρυσή της µέχρι τον 100 µ.χ. αιώνα. Προϊστορική, ιστορική και παλαιοχριστιανική εποχή.
Περιοδικό: Επιστηµονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής,
1974, σελ. 220+(3) χάρτ. – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.27207
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: ΣΤ’ (1974) 261-474 – Δωρεά: Γ. Θεοχαρίδη
Ανάτυπο – ΧΙ-292-343
ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ΔΙΣΠΗΛΙΟ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ / ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ / ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.

Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.
Μια πόλη ανάµεσα σε δυό αιώνες.
Εκδότης: Εκάτη,
1994, σελ. 18 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων, σ. 25-42
Άρθρο – ΧΙ-292-372

Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. (Επιµελητής)/ Κωστόπουλος, Αριστοτέλης Χρ./ Κανδυλάκης, Μανώλης (Επιµελητής)
Θεσσαλονίκη: Ιστορία της πόλης και του Δήµου. Ιστορία, πολιτισµός, µνηµεία, αυτοδιοίκηση =Thessaloniki: The history of the city and the municipality. History, cuIture, monuments, self-government.
Εκδότης: Αλέξανδρος,
2006, σελ. 543 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35849
Φορέας: Δήµος Θεσσαλονίκης – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-547
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ./ Μόλχο, Μαϊρ (Πρόλογος)/ Γιαγκιόζης, Φαίδων Γ. (Πρόλογος)
Θεσσαλονίκη 1900-1917.
Εκδότης : Μόλχο,
1980, σελ. (8)+240 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20787
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Μπαδεµάς, Στέργιος
Ελεύθερο Γρεβενών.
Τυπογραφείο: Salto,
1986, σελ. 128 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24558
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-301
ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Γρεβενών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΓΡΕΒΕΝΏΝ (Νοµός)

Μπακαιµης, Αριστείδης
Νοµός Κοζάνης: Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα- προοπτικές.
Εκδότης  Νοµαρχία Κοζάνης,
1978, σελ. 86 – Τόπος Έκδοσης:  ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19676
Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – XI-292-13
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μπακαλάκης, Γιώργος
Θερµαίος.
Εκδότης Χ.ε.,
1955, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15930
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: ΑΕ (1953-54) 221-229 Εις µνήµην Γ. Π. Οικονόµου – Δωρεά: Νικολάου Ανδριώτη
Ανάτυπο –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΘΕΡΜΗ
Βλ. και την φωτοτυπική ανατύπωση V-146-100

Μπακαλούδης, Αθανάσιος
Ευλαβικές ιχνηλατήσεις. Η Ενορία του Αγίου Δηµητρίου Α. Σταυρού Θεσσαλονίκης. Ιστορία από την ίδρυση µέχρι σήµερα. Ναοί- µνηµεία και ιερές εικόνες.
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
2007, σελ. 144 – Τόπος Έκδοσης: ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35980
Βιβλιογραφία: σσ. 139-142 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – XI-292-S69

Μπακαλούδης, Αθανάσιος
Συλέος πεδίον: Γεωγραφική, ιστορική, λαογραφική, οικονοµική και πολιτιστική αναφορά του Σταυρού Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής του Στρυµονικού κόλπου
Εκδότης  Κοινότητα Σταυρού,
1997, σελ 264 – Τόπος Έκδοσης: ΣΤΑΥΡΟΣ (Θεσσαλονίκης) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34788
Φορέας : Μορφωτικός-Αθλητικός Σύλλογος Σταυρού – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-527
ΣΤΑΥΡΟΣ (Θεσσαλονίκης) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μπαρδάκας, Ιουστίνος Γ.
Αρχιµανδρίτης. Φλώρινα 8 Νοεµβρίου 1912. Φλώρινα 8 Νοεµβρίου 2005: 93 χρόνια ελεύθερου βίου.
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας,
2006, σελ. 108 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36232
Βιβλίο – ΧΙ-292-568
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μπαχαρίδης, Ν.
Οδοιπορικό πάνω σε µια αρχαία θάλασσα.
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 31-35
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

Μπέντας, Κωνσταντίνος Π.
Ιστορικά Βογατσικού.
Τυπογραφείο: Δουκής, Κωνστ. Στ.,
1952, σελ. 60 – Τόπος Έκδοσης:  ΚΑΣΤΟΡΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.4252/Β.Δ.1212/Α.1211
Εικονογράφηση: Ναι Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-23
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μπέτσας, Γιάννης
Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα.
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
2007, σελ. 88 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: σσ. 335-338 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: ΝαιΤόµος: Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων, σ. 251-338
Άρθρο – ΧΙ-292-552
ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νοµός) / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μπόντας, Γεώργιος Μ.
Αντίλαλοι της Σιάτιστας
Εφημερίδα: Δυτική Μακεδονία,
1980, σελ. 24 – Τόπος  Έκδοσης: ΣΙΑΤΙΣΤΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23258
Τεύχος: φ.1506 (1979)/ φ.1525 (1980)/ φ.1551-52 (1980)
Ανάτυπο – ΧΙ-292-254
ΣΙΑΤΙΣΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Μπόντας, Γεώργιος Μ.
Η Σιάτιστα.
Περιοδικό : Χρονικά.,
1981, σελ. 19 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23099
Εικονογράφηση: Ναι – Τόμος: Β (1980) 185-201
Ανάτυπο – ΧΙ-292-257
ΣΙΑΤΙΣΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Αδαµάντιος Θ. Ταµβακίδης (1888-1970)
Εκδότης Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 6 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 107-112
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Θ. / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Αλέξανδρος Α’ (1893-1920).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 12 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 113-124
Άρθρο – ΧΙ-292-619

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Αντώνιος Λ. Λεονταρίδης (1840-1912).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 8 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 25-32
Αρθρο – ΧI-292-619
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Αχιλλέας Θ. Σαµοθράκης (1876-1944)
Εκδότης Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 6 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 91-96
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ Θ. / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Γεώργιος lωάν. Ζαρίφης (180-1884) και οι άλλοι Ζαρίφηδες.
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 11 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 13-23
Αρθρο – ΧI-292-619
ΖΑΡΙΦΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ / ΖΑΡΙΦΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΖΑΡΙΦΗ (Οικογένεια) / ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ / ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Ελένη Γ. Φιλιππίδη (1917-1994).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 10 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (l9ος-20ος αι.), σ. 153-162
Άρθρο – ΧΙ-292-619

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Θεόδωρος Ι. Καστανός (1888-1934)
Εκδότης Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (Ι90ς-200ς αι.), σ. 97-105
Άρθρο – ΧΙ-292-619

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Ιωακείµ Γεωργιάδης (1876-1927): Μητροπολίτης Αίνου και Τραϊανουπόλεως (1907-1923),
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ 10 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 67-76
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΙΩΑΚΕΙΜ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Ίων Στεφ. Δραγούµης (1878-1920): Υποπρόξενος στο Δεδέαγατσ από 1905 έως 1906.
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 13 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (Ι90ς-200ς αι.), σ. 77-89
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Φώτης Χρ. Κοσµάς (1926-1995).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ 6 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (l9ος-200ς αι.), σ. 177-182
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα
Χαράλαµπος Απ. Καλπάκας (1912-2004).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 14 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 139-152
Άρθρο – ΧΙ-292-619

Μποτονάκη, Αλεξάνδρα (Επιµελητής)
Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (l9ος-20ος αι.)
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 183 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37670
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧI-292-619
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ /20ος ΑΙΩΝΑΣ

Μυλωνάς, Πόλυς Αλεξ.
Οι Ποµάκοι της Θράκης.
Εκδότης: Νέα Σύνορα- Λιβάνης ,
1990, σελ. 147 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26207
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-340
ΠΟΜΑΚΟΙ / ΘΡΑΚΗ

Μωραϊτόπουλος, Γ. Κ.
Η Θεσσαλονίκη: Πρός χρήσιν των δηµοτικών σχολών της πόλεως.
Εκδότης Πουρναράς, Παναγιώτης,
χ.χ., σελ. 52 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17584
Έκδοση: 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση
Βιβλίο – ΧΙ-292-244
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ / ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις, [τυπ.] Αι Μούσαι, 1882.

Ν

Νάνος, Λάζαρος Ε.
Το Βελίτσι (Λευκοπηγή): Ιστορία-λαογραφία.
Εκδότης: Χ.ε.,
1985, σελ. 254 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24248
Βιβλιογραφία: σσ. 252-254 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-290
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ (Κοζάνης) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ναρ, Αλµπέρτος
Οι συναγωγές,της Θεσσαλονίκης. Τα τραγούδια µας: Μελετήµατα γύρω από την ιστορία και παράδοση των Εβραίων της Θεσσαλονικης.
Εκδότης: Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης,
1985, σελ. 320 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24040
Βιβλιογραφία: σσ. 313-316 _ Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-286
ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ / ΕΒΡΑΙΟΙ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ναρ, Αλμπέρτος
Μελέτες και άρθρα για την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης «Κειμένη επί ακτής θαλάσσης … «
Εκδότης: University Studio Press,
1997, σελ. 359 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: 31569
Ευρετήρια: σ. 335-353 – Σειρά: Ιστορία και πολιτισμός: 5 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-436

Νασίκας, Γρηγόριος
Το χωριό µας n Σµίξη: Ιστορία, ήθη και έθιµα.
Τυπογραφείο: Μανούτιος,
1971, σελ. 168 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 14995
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-125
ΣΜΙΞΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Νεράντζη-Βαρµάζη,
Βασιλική Βυζαντινή περίοδος,
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 6 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 158-163
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Νεράντζη-Βαρµάζη, Βασιλική
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Εγκώµια πόλης.
Εκδότης: Βάνιας,
2005, σελ. 184 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35961
Βιβλιογραφία: σσ. 7-14 – Ευρετήρια: σσ. 175-181 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-553
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΥΠΡΑΦΕΙΣ / ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νίγδελης, Κωνσταντίνος
Επταπύργιο-Γεντί Κουλέ: Πορεία στο χρόνο …
Εκδότης  Δήµος Συκεών,
χ.χ., σελ. 107 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α.34154
Βιβλιογραφία: σ. 106 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-507
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ / ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Νίγδελης, Κωνσταντίνος
Συκιές, η εκτός των τειχών Άνω Πόλη.
Εκδότης  Δήµος Συκεών,
χ.χ., σελ. 304 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33695
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-492
ΣΥΚΙΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Νίγδελης, Κωνσταντίνος
τότε …. Στα χρόνια εκείνα τα παλιά …
Εκδότης : Δήµος Συκεών,
χ.χ., σελ. 118 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33693
Φορέας : Β’ ΚΑΠΗ Συκεών Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-493
ΣΥΚΙΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Νίγδελης, Παντελής Μ.
Η περίοδος της ρωµαϊκής κυριαρχίας.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 3 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 155-157
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Νοταρης, Ιωάννης Σ.
Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης τον Άπρίλιο του 1903 µε βάσι έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1970, σελ 62 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15470
Τόµος: 1(1970) 35-96
Ανάτυπο – XI-292-133
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Νούσκας, Κωνσταντίνος Ε.
Καληµέρα Εδεσσα, καληµέρα ζωή
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
2005, σελ. 312 – Τόπος •Εκδοσης : ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35709
Βιβλιογραφία: σσ. 303-304 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-540
ΕΔΕΣΣΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Ξ

Ξενιώτης, Κώστας Δ.
Ο Ανθεµούς και η Σουρωτή: Συµβολή στη λεπτοµερειακή ιστορική µελέτη της Μακεδονίας.
Εκδότης: Παρατηρητής,
1996, σελ 342 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31376
Βιβλιογραφία: σ. 335-339 – Ευρετήρια: σ. 341-342 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-427
ΑΝΘΕΜΟΥΣ / ΣΟΥΡΩΤΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ξενιώτης, Κώστας Δ.
Το χρονικό του Ξηροποτάµου: Αναδροµή στην ιστορία του οικισµού Ξηροποτάµου Ιερισσού Χαλκιδικής και στις περιπέτειες των κατοίκων του.
Τυπογραφείο: Εκδοτικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος,
1990, σελ. 55 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26319
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-347
Ξηροποταµος (Ιερισσού) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Νοµός) / ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Ξυγγόπουλος, Ανδρέας
Συµβολαί εις την τοπογραφίαν της βυζαντινης Θεσσαλονίκης.
Εκδότης : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1949, σελ 38 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α 158/Α 159/Α 16725
Σειρά: Θεολογική και Φιλολογική; 2 – Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-20
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Περιέχεται και στο «Θεσσαλονίκεια µελετήµατα (1925-1979)>>, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ. 1999. Βλ 1-4-186

Ο

Οικονόµου, Αθανάσιος
Ραβδά-Ραβνά- Πετροκέρασα: Από τον 110 στον 210 αιώνα. Στοιχεία ιστορίας-λαογραφίας … και λίγα για’ Αδάµ, Γαλάτιστα, Ζαγκλιβέρι, Μαραθούσα
Εκδότης Χ.ε.,
2007, σελ. 173 – Τόπος Έκδοσης: ΒΟΛΟΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.36127
Βιβλιογραφία: σσ. 165-173 – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-551
ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΔΑΜ (Λαγκαδά) / ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ / ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ / ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ

Οικονόµου, Αλέξανδρος Γ.
Η βιοµηχανία στη Νάουσα: από τον 19ο στον 20ό αιώνα.
Εκδότης  Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ. 43 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.307-351
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ /20ος ΑΙΩΝΑΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οικονόµου, Αλέξανδρος Γ.
Οικιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της Νάουσας (19ος-20ος αι.)
Εκδότης  Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ. 24 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.367-391
Άρθρο – ΧΙ-292-475

Οικονόµου, Παντελής Π.
Το Λέχοβο στην ιστορική του πορεία.
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1976, σελ. 350 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18947
Βιβλιογραφία: σσ. 319-322Ευρετήρια: σσ. 323-345 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-203
ΛΕΧΟΒΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Π

Παζαράς, θεοχάρης Ν.
Επανοµή. Ιστορία-Μνηµεία-Τοπογραφία
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1993, σελ. 210 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29402
Ευρετήρια: σ. 143-151 – Σειρά: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 76 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-383
ΕΠΑΝΟΜΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Παλάζη, Μαριάνθη Φ.
Ένα όνοµα, δύο τόποι. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
Εκδότης: Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού,
2009, σελ 240 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37813
Βιβλιογραφία: σσ. 198-208 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-623
ΕΠΙΒΑΤΕΣ (Ανατολικής Θράκης) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Παναγιωτίδης, Ναθαναήλ Μ.
Μουσουλµανική µειονότητα και εθνική συνείδηση.
Εκδότης Τοπική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ν. Έβρου,
1995, σελ. 394 – Τόπος Έκδοσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30322
Βιβλιογραφία: σ. 385-394
Βιβλίο – ΧΙ-292-404
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ/ΘΡΑΚΗ

Παναγιωτόπουλος, Κώστας
Ένα ταξίδι 100 χρόνων: Μια περιήγηση στη σηµερινή Θεσσαλονίκη, 100 χρόνια πρίν, και γνωριµία µε ανθρώπους που γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα µας- ή και στον προηγούµενο- και συζητούν και µαρτυρούν και καταγράφουν.
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ. 6 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 48-53
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Πανταζόπουλος, Δηµήτριος Α.
Η ιστορία του χωριού Νησίου και της Μονής των Αγίων Αναργύρων: Δυό θεµατοφύλακες της Ρωµιοσύνης στον Βάλτο
Εκδότης Κοινότητα Νησιού,
1995, σελ 81 – Τόπος Έκδοσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30194
Βιβλιογραφία: σ. 69-78 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-401
ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΝΝΠΣΩΝ / ΝΗΣΙ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΜΟΝΗ ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Παπάγγελος, Ιωακείµ Αθ.
Δύο οµολογίες της χώρας Συκιάς για την Τορώνη.
Περιοδικό: Χρονικά της Χαλκιδικής Περιοδική έκδοση Ιστορικής- Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής,
1978, σελ. 13 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20392
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι Τόµος: 33-34 (1978) 115-127
Ανάτυπο – ΧΙ-292-11
ΣΥΚΙΑ / ΤΟΡΩΝΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 18ος ΑΙΩΝΑΣ
Περιέχει αφιέρωση

Παπάγγελος, Ιωακείµ Αθ.
Συµβολή στην ιστορία και αρχαιολογία της περιοχής της Γαλατίστης.
Περιοδικό: Χρονικά της Χαλκιδικής,
1978, σελ. 36 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 20391
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: 1 αναδ. – Τόµος: 33-34 (1978) 63-93
Ανάτυπο – ΧΙ-292-4
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. / Μπακιρτζής, Χαράλαµπος (Εισαγωγή)/ Νικολάου, Νίκος Σ. (Πρόλογος)
Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας Σέρρας και η Μονή Ιωάννου του Προδρόµου: Συµβολή ιστορική και αρχαιολογική.
Εκδότης: Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών,
1988, σελ. Χii+1Ο5+(9)φ. – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α.25183
Σειρά: Εκδόσεις για την πόλη και το Νοµό Σερρών; 1 – Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-315
ΣΕΡΡΕΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ / ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος
Η Θεσσαλονίκη … εν θερµώ : ο συγκλονιστικός 200ς αιώνας της πόλης.
Εκδότης: Μαλλιάρης Παιδεία,
2009, σελ. 3 τόµοι – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37126/Α.37296
Εικονογράφηση: ΝαιΧάρτες: Ναι – Τόµος: 1-2
Βιβλίο – ΧΙ-292-592
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟλΕΜΟΣ Α’ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β’ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ / ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟλΕΜΟΙ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ / ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967/ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τόµος Α: σ.I-704,Τόµος Β: σ. 705-1412, Τόµος Γ: Επταετία, µεταπολίτευση, αθλητισµός, νέος αιώνας-χιλιετία, σ. [10]+[1411-2118]

Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος
Ιστορία της Θεσσαλονίκης.
Εκδότης : Ρέκος,
1995, σελ. 478 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.34.393
Βιβλιογραφία: σσ. 471-478 Ευρετήρια: σσ. 455-470 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναί – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-511
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος
Ιστορία της Θεσσαλονίκης.
Εκδότης: Ρέκος,
1982, σελ. 390 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22830
Βιβλιογραφία: σσ. 385-390 Ευρετήρια: σσ. 367-384 – Εικονογράφηση: Ναί – Χάρτες: Ναί
Βιβλίο – ΧΙ-292-248
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος
Χρονολόγιο Θεσσαλονίκης.
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ 4 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 4-7
Άρθρο – ΧΙ-292-342

Παπαδηµητρίου, Απόστολος Ι.
Σελίδες Ιστορίας των Γρεβενών: Τόµος Α’.
Εκδότης  Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών,
2002, σελ. xi+475 – Τόπος Έκδοσης: ΓΡΕΒΕΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34745
Βιβλιογραφία: σσ.426-450 – Ευρετήρια: σσ.455-470 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-525
ΓΡΕΒΕΝΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Παπαδηµητρίου, Παναγιώτης
Από τις Κλεισούρες στα Δερβένια : η σύζευξη της σλαβοφωνίας και του Ισλάµ στους ποµάκους της Ροδόπης: µια ιστορική θεώρηση
Εκδότης Κυριακίδης Αφοί,
2008, σελ. 375 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 39295
Βιβλιογραφία: σσ. 305-371 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-605
ΡΟΔΟΠΗΣ (Νοµός) / ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ / ΠΟΜΑΚΟΙ / ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ / ΣΛΑΒΟΙ

Παπαδηµητρίου, Χρήστος Στ.
Η περιοχή Γρεβενών κατα την τελευταία περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας (1830-1912).
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2004, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 172-176
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Παπαδήµος, Γεώργιος Δ.
Τα χωριά Αιµιλιανός (Κριτάδες) Ανθρακιά (Μάνεσι- Συκαµινοφόρος), Μελίσσι (Πλεσιά)- Άγιοι Θεόδωροι.
Εκδότης Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών,
2006, σελ. 627 – Τόπος Έκδοσης: ΓΡΕΒΕΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.36044
Φορέας : Οργανισµός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Γρεβενών
Βιβλίο – ΧΙ-292-571
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ-ΚΡΙΤ ΑΔΕΣ / ΑΝΘΡΑΚΙΑ / ΜΕΛΙΣΣΙ (Γρεβενών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (Γρεβενών)

Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Σ.
Ιστορία του Νοµού Καβάλας.
Εκδότης: Ε.Σ.Π.,
1967, σελ. 656+(13)φ.+Ι χάρτ. – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΒΑΛΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.13748
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-71
ΚΑΒΑΛΑΣ (Νοµός) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Το κείµενο τυπωµένο σε δύο στήλες.

Παπαδόπουλος, Ευστάθιος Β.
Πετρανά: Ιστορικά, λαογραφικά στοιχεία, µαρτυρίες.
Εκδότης: Χ.ε.,
χ.χ., σελ. 157 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37907
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-631
ΠΕΤΡΑΝΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Β.
Αγναντέµατα απ’ του Κλέψιου την κορφή: Πολυκάστανο. Αναδροµή στο χωριό. Συµβολή στην ιστορία της Δ. Μακεδονίας.
Εκδότης Χ.ε.,
1985, σελ. 336 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24278
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-292
ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ (Βοίου) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΑΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ.
Η Νέα Σεβάστεια Δράµας: τοπογραφία-ιστορία- λαογραφία
Εκδότης Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήµου Δράµας,
2008, σελ. 301 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36975
Βιβλιογραφία: σσ. 287-289Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-587
ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ (Δράµας)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ.
Ο Μαυρόβατος Δράµας: Τοπογραφία-Ιστορία- Λαογραφία.
Εκδότης : Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Δράµας,
2001, σελ. 221 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 33788
Βιβλιογραφία: σσ. 215-216 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-508
ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαδόπουλος, Σάββας Πορφ.
Ο Μυλοπόταµος Δράµας: Τοπογραφία, ιστορία, λαογραφία.
Εκδότης : Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης,
2002, σελ. 299 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34261
Βιβλιογραφία: σσ. 289-291 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο –

Παπαδριανός, Ιωάννης Α.Ι Fuves, Odon/ Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ.
Σύµµεικτα.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1968, σελ 12 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14217/ Α.18170/ Α.14216
Τόµος: Η (1968) 401-410 – Δωρεά: Ιωάννη Βασδραβέλλη
Ανάτυπο – XI-292-136
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ / ΑΛΩΣΗ / ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ / WIEN / ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Παπάζογλου, Άβρ. Ν.
Η Θεσσαλονίκη κατα τον Μάιο του 1821.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1940, σελ 12 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Β.Σ.7978
Τόµος: Α (1940) 417-428 – Δωρεά: Γεωργίου Σαγιαξή
Ανάτυπο – ΧΙ-292-40
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821/ 19ος ΑΙΩΝΑΣ
Περιέχει αφιέρωση.

Παπάζογλου, Άρης
Εβραϊκοί κοινοτικοί θεσµοί στη Θεσσαλονίκη της τουρκοκρατίας
Τυπογραφείο: Megatype,
1994, σελ. . 95 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29711
Βιβλιογραφία: σ. 90-94 – Εικονογράφηση : Ναι
Ανάτυπο – ΧΙ-292-361
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΕΒΡΑΙOΙ

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλ.
Ελληνικά προξενεία στη Θράκη: [Τόµοι Α' - Β' ].
Εκδότης: Λειψία,
1976, σελ. 2 τόµοι – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19555
Βιβλιογραφία: Τόµ.Α ‘ : σ. 251-255/ Τόµ.Β ‘ : σ.162-165 – Ευρετήρια: Τόµ.Α’ : σσ. 257-260/ Τόµ.Β’ : σ.166-167 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-221
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ / ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ / ΘΡΑΚΗ / ΡΩΜΥΛΙΑ
Περιέχει περίληψη στα γερµανικά. Τόµος Α’: 1976, σ.261 Τόµος Β’: 1977, σ.172

Παπαθανασίου, Ευάγγελος Δ.
Ιστορία της Νιγρίτης και της Επαρχίας Βισαλτίας.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου Αφοί,
1970, σελ. 170 – Τόπος Έκδοσης: ΝΙΓΡΙΤΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30787
Βιβλίο – ΧΙ-292-420
ΝΙΓΡΙΤΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΒΙΣΑΛΤΙΑ

Παπαθανασίου, Ηλέκτρα
Αρναία η παλιά Λιαρίγκοβα: Όψεις από την σχολική της εκπαίδευση και την κοινωνία της, στο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα.
Τυπογραφείο: Τύπο Μουγκός,
1999, σελ. 179 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35905
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Αγγελικής Στεργίου
Βιβλίο – ΧΙ-292-570
ΑΡΝΑΙΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Παπαθανασίου, Θωµάς
Το µεσαιωνικόν φρούριον τώων Σερβίων: Από της Ιδρύσεως αυτού µέχρι της ύυπό των Τούρκων άλώσεως.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί.,
1939, σελ. 6+97 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.4881
Βιβλιογραφία: σσ. 87-88 – Ευρετήρια: σσ.89-95 – Χάρτες: Ναι, 1 εκτός κειµ.
Βιβλίο – ΧΙ-292-75
ΣΕΡΒΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΦΡΟΥΡΙΑ

Παπαθεοδώρου, Εμμανουήλ Πρωτοπρεσβήτερος
Μέτρες, Σωζούπολη, Γέφυρα
Προέλευση: Χ. Ε.,
1991, σελ. 105 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: 31654
Βιβλιογραφία: σ. 105 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-441
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΣΩΖΟΠΟΛΗ (Ανατολικής Ρωμυλίας) / ΓΕΦΥΡΑ (Θεσσαλονίκης) / ΜΕΤΡΕΣ

Παπαιωάννου, Λάζαρος Αθ.
Αργος πόλη Ορεστίδας
Εκδότης: Μορφωτικός Σύλλογος Άργους Ορεστικού «Η Ορεστίς»,
1996, σελ. 303 – Τόπος Έκδοσης: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30687
Βιβλιογραφία: σ. 273-282 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-415
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Παπαιωάννου, Λάζαρος Αθ.
Η Κορυφή Βοϊου: Το χωριό µου.
Εκδότης : Χ.ε.,
1973, σελ. 80 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20491
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-10
ΚΟΡΥΦΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαιωάννου, Λάζαρος Αθ.
Το µοναστήρι της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας.
Εκδότης: Ιερά Μονή Παναγίας Ζιδανιώτισσας,
1985, σελ. 64 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23942
Βιβλιογραφία: σ. 63 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-282
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΙΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νομός)

Παπαϊωάννου, Λάζαρος Αθ.
Το Ρύµιο Σερβίων. Ιστορική και λαογραφική µελέτη
Τυπογραφείο: Δίπτυχο,
1994, σελ. 78 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29604
Βιβλιογραφία: σ.72-73 – Εικονογράφηση: Ναι Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-355
ΡΥΜΝΙΟ (Σερβίων) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαιωάννου, Λάζαρος Αθ. / Διαμαντής, Αναστασιος
Εκκλησιαστικά, γενεαλογικά και άλλα ιστορικά της Μπόρσιας
Εκδότης: Πολιτιστικός Σύλλογος Κορυφής ‘Η Αναγέννηση»,
1997, σελ. 141 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: 31710
Βιβλίο – ΧΙ-292-440

Παπακυριάκου, Κυριάκος
Η κοινότητα του Αγίου Πνεύµατος Σερρών & προσφορά και ιστορική ταυτότητα της Μακεδονίας.
Εκδότης Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Άγιο Πνεύµα»,
1997, σελ. 88 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.36113
Βιβλιογραφία: σ. 87 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-554
ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑ (Σερρών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Παπακυριάκου, Κυριάκος
Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της κοινότητας Αγίου Πνεύµατος και της οµωνύµου ιεράς Μονής: (στα πλαίσια της γενικής ιστορίας της Ελλάδας).
Εκδότης  Χ.ε.,
2003, σελ. 228 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34345
Βιβλιογραφία: σσ. 223-224 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-514
ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑ (Σερρών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΟΝΗ ΑΠΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Παπακωνσταντίνου, θεοφύλακτος Φ.
Η Καστοριά: Γεωγραφία- Ίστορία- Τέχνη (Μετ’ εικόνων, χαρτών και σχεδίων)
Τυπογραφείο: Πυρσός,
1930, σελ 76 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30131
Βιβλιογραφία: σ. 74-75 – Εικονογράφηση: Ναι Χάρτες: Ναι (1 αναδ.)
Βιβλίο – ΧΙ-292-405
ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης
Μια βορειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία. Ιστορία της Κοζάνης (1400-1912)
Εκδότης Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
1992, σελ. 433 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29896
Βιβλιογραφία: σ. 429-431 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-376
ΚΟ2ΑΝΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Παπαλαζάρου, Ιωάννης
Άγιος Αθανάσιος (Γσέγανη) : ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις έξι αιώνων
Εκδότης: Χ.ε.,
2008, σελ. 224 – Τόπος Έκδοσης: ΕΔΕΣΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37687
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-621
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πέλλας)

Παπαναστασης, Β. Π.
Λιβάδια και κτηνοτροφία.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 85-93
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Παπανικολάου, Φώτης Δ.
Ιστορία του Κριµινίου
Τυπογραφείο: Απογευµατινή,
1959, σελ 120 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7045/Α.7044
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-41
ΚΡΙΜΙΝΙ/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Παπαπασχάλης, Παναγιώτης Αν.
Η Τσάκωνη: lστορία-παράδοση-λαογραφία-κοινωνική ζωή.
Εκδότης: Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τσάκωνης,
1992, σελ. 127 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.291Ο3
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧI-292-352
ΤΣΑΚΩΝΗ (Καστοριάς) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Παπασταθης, Χαράλαµπος Κ.
Ένα ύπόµνnµα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκnς στα 1917 και την περίθαλψη των θυµάτων.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1978, σελ. 27 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19951
Εικονογράφηση: Ναί – Χάρτες: Ναί Τόµος: 18 (1978) 143-171
Ανάτυπο – ΧΙ-292-228
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Το ίδιο στον τόµο «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ.119-149, στο 1-14-181

Παπασταθης, Χαράλαµπος Κ.
Κοινοτική οργάνωση.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 4 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 208-211
Άρθρο – ΧΙ-292-520

Παπαστάθης, Χαράλαµπος Κ.
Το χρονικό της Ορµύλιας.
Εκδότης: Uniνersity Studio Press,
2004, σελ. 109 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36203
Βιβλίο – ΧΙ-292-555
ΟΡΜΥΛΙΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πασχάλης, Αθανάσιος
Καστοριά: Ιστορία-µνηµεία. Από τους προ’ίστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα.
Εκδότης  Καραβίας, Α.,
1979, σελ. 103 – Τόπος Έκδοσης:  ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20423
Βιβλίο – ΧΙ-292-2
ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ / ΝΑΟΙ

Πασχαλίδης, Βασίλειος Β.
Δραµινά ιστορικά. 67 Μελέτες. Ιστορία, αρχαιολογία, κοινωνία, εκκλησία, προσωπογραφία και πνευµατική ζωή της Δράµας και της περιοχής της
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
1992, σελ. . 248 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29618
Ευρετήρια: σ. 235-248 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-356
ΔΡΑΜΑ (Πόλη) / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Πασχαλίδης, Βασίλειος Β.
Η Δράµα 7000 χρόνια: µελέτες για την πόλη και την περιοχή της. Προ’ίστορία, αρχαία και βυζαντινή ιστορία, τουρκοκρατία και σύγχρονη ιστορία, προσωπογραφία.
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
1997, σελ 312 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 31876
Ευρετήρια: σ. 310-312Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-450
ΔΡΑΜΑ (Πόλη)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Πασχαλίδης, Δηµήτρης / Χατζηαναστασίου, Τάσος / Φαράκλας, Χρίστος Π. (Επιµελητής)
Τα γεγονότα της Δράµας: Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1941. Εξέγερση ή προβοκάτσια.
Εκδότης: Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης,
2003, σελ. 755 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.36759
Βιβλιογραφία: σσ. 27-67 – Ευρετήρια: σσ. 711-750 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-580
ΔΡΑΜΑ (Πόλη) / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β’ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Πασχαλίδης, Δηµήτρης/ Χατζηαναστασίου, Τάσος/ Φαράκλας, Νικόλας (Επιµελητής)
Τα γεγονότα της Δράµας: (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1941) Εξέγερση ή προβοκάτσια;
Εκδότης : Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης,
2003, σελ 751 +(2) – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34742
Βιβλιογραφία: σσ. 27-67 – Ευρετήρια: σσ. 711-750 – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-519
ΔΡΑΜΑ (Πόλη) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟλΕΜΟΣ Β’ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Πάσχος, Αθανάσιος Ηλ.
Ιστορία της Λιγκοβάνης.
Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
1962, σελ στ’ +31 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15532/Α.16564
Σειρά: ΙΜΧΑ; 53
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-139
ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Πελαγίδης, Ευσταθιος
Η έλευση και η αποκατασταση των προσφύγων της µικρασιατικής καταστροφής (1923-1930).
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 9 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 222-230
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤ ΑΣΤΡΟΦΗ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός)

Πελαγίδης, Ευσταθιος
Η Οινόη της Καστοριάς: Ιστορική διαδροµή 1923-1995
Εκδότης: Κοινότητα Οινόης Καστοριάς,
1996, σελ 320 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30830
Βιβλιογραφία: σ. 307 – Ευρετήρια: σ. 285-304 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-419
ΟΙΝΟΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Πελαγίδης, Ευστάθιος
Από τις µαρτυρικές πατρίδες της Ανατολής στην Οινόη της Καστοριάς,
Περιοδικό : Ποντιακή Εστία
1983, σελ. 16 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23749
Εικονογράφηση: Ναι – Τεύχος: 53 (1983)
Ανάτυπο – ΧΙ-292-270
ΟΙΝΟΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΠΟΝΤΙΟΙ

Πέννας, Πέτρος
Η ιστορική παρουσία της Βισαλτίας και της Νιγρίτας και η προσφορά τους στους εθνικούς αγώνες
Περιοδικό: Σερραϊκά Χρονικά,
1976, σελ. 28 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19398
Βιβλιογραφία: Ναι – Φορέας: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου – Τόµος: 7 (1976) 195-219 – Δωρεά: Ιωάννη Βασδραβέλλη
Ανάτυπο – ΧΙ-292-222

Πέννας, Πέτρος
Ι. Έριδες περί την κοινοτικήν οργάνωση των Σερρών. Π. Ο Μελενίκιος Παλλατίδης.
Περιοδικό: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν ,
1957, σελ. 128 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17854
Φορέας: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου – Εικονογράφηση: Ναι
Ανάτυπο – ΧΙ-292-184
ΣΕΡΡΕΣ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΝΙΚΟ / ΕΜΗΝΙΣΜΟΣ / ΠΑΛΛΑΤΊΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πέννας, Πέτρος
Ιστορία των Σερρών: Από της Άλώσεως αυτών υπό των Τούρκων µέχρι της απελευθερώσεως των υπό των Ελλήνων 1383-1913.
Εκδότης: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου,
1966, σελ. 542 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 13083/Α. 13084 -
Βιβλιογραφία: σσ. 521-524 Ευρετήρια: σσ. 525-532 – Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-35
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Πέννας, Πέτρος
Τα Άνω Πορόια Σερρών: Το διαµάντι του Μπέλες. Ιστορία και λαογραφία.
Εκδότης: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου,
1989, σελ. 212 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25677
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-323
ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Περισοράτη, Αναστασία
Τα σωµατεία της Νάουσας από το 1914 µέχρι το 1939.
Εκδότης  Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 33 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.235-269
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ / ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Περπέρης, θεόδωρος Κ.
Η περιφανεστάτη Θεσσαλονίκη.
Τυπογραφείο: Salto,
1979, σελ 208 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 20107
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-234
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Περπέρης, Θεόδωρος Κ.
Παλιά Θεσσαλονίκη.
Εκδότης Χ.ε.,
1973, σελ. 121 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16089
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-151
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιέχει αφιέρωση

Πετρόπουλος, Ηλίας
Ah, AIIegra …..
Εκδότης Autrement ,
1992, σελ. 16-19 -  – Γλώσσες: Γαλλικά
Άρθρο – ΧΙ-292-390
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΒΡΑΙΟΙ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ

Πετρόπουλος, Ηλίας
La presence ottomane a Salonique.
Εκδότης: Γράµµατα [Αθήνας],
1980, σελ (206) – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Γαλλικά, Ελληνικά
Αριθµ.  εισαγωγής: Α.21237
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-246
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ /ΟΘΩΜΑΝΟΙ

Πετρόπουλος, Ηλίας
Old Salonica.
Εκδότης Κέδρος,
1980, σελ. 235 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20988
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: ΝαιΈκδοση: 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση
Βιβλίο – ΧΙ-292-198
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πετρόπουλος, Ηλίας
Salonique. L’incendie de 1917
Εκδότης: Μπαρµπουνάκης,
1980, σελ. 172 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Γαλλικά, Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.21238
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-247
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Πετρόπουλος, Ηλίας
Αχ, Αλέγκρα ….
Εκδότης: Εκάτη,
1994, σελ 4 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Τόµος: Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων, σ. 21-24
Άρθρο – ΧΙ-292-372
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΒΡΑΙΟΙ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ

Πεφάνης, Δώρος Γερ.
Αρδέα: Ως πρότυπον εθνικής αντιστασεως, κοινωνικής αναγεννήσεως και δηµιουργικής ανασυγκροτήσεως.
Εκδότης Γ’ Σώµα Στρατού,
1949, σελ 72 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.8971/ Β.Δ.6762/ Α.982
Φορέας : Γραφείο Τύπου και Διαφωτίσεως – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-77
ΑΡΙΔΕΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Στα δύο αντίτυπα λείπει η σελίδα τίτλου.

Πλαγάκoς, Παναγιώτης
Κουφάλια.
Εκδότης: Χ.ε.,
1979, σελ. 126 – Τόπος  Έκδοσης: ΚΟΥΦΑΛΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23301
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-256
ΚΟΥΦΑΛΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Πόγας, Αναστασιος
Φλάµπουρον Φλωρίνης. Ιστορικά (1861- 1994)
Προέλευση: Μέλισσα,
1993, σελ.262 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29680
Βιβλιογραφία: σ. 260-262 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-362
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ποιµενίδης, Κράτης
Άγγελος Σαβ. Ποιµενίδης (1904-1968).
Εκδότης Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 8 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (19ος-20ος αι.), σ. 131-138
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.

Πολύζου-Μαµέλη, Κλεοπάτρα
Ιστορία του Κολινδροϋ: Με ευρύτατη γεωγραφική, ιστορική, εθνολογική κλπ. επισκόπησι της Πιερίας.
Εκδότης Χ.ε.,
1972, σελ. 352 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15451
Βιβλιογραφία: σσ. 349-350 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – XI-292-138
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1878

Ποτηρόπουλος, Παρασκευάς
Νέα Μηχανιώνα: Από τις «χαµένες πατρίδες» στην πατρίδα του «Σήµερα».
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2003, σελ. 297 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34460
Βιβλιογραφία: σσ. 287-293 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-517
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Πραζιούτης, Ιωάννης Γ.
Η  Ζίχνη δια µέσου των αιώνων
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
1992, σελ 224 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 28924
Βιβλιογραφία: σ. 215-217 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-388

Πραζιούτης, Ιωάννης Γ.
Η Αλιστράτη Σερρών, τα σπήλαιά της και το φαράγγι του Αγγίτη.
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
1998, σελ. 120 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 32994
Βιβλιογραφία: σ. 103-104 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-459
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ / ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΓΙΤΗ

Πραζιούτης, Ιωάννης.
Η Ζίχνη-Φυλλίδα: Το χρυσάφι των Σερρών.
Εκδότης: Χ.ε.,
1997, σελ. 240 – Τόπος Έκδοσης: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α.31946
Βιβλιογραφία: σ. 229-232 – Εικονογράφηση : Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-445
ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΟΝΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

Ρ

Ράπτης, Γ. Α.
Όλυµπος-Πιέρια Βέρµιο και Άθως στη ζωή των Μακεδόνων και του κόσµου όλου
Εκδότης: Όλυµπος,
1992, σελ. 192 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29326
Βιβλιογραφία: σ. 123-192 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-374
ΟΛΥΜΠΟΣ / ΠΙΕΡΙΑ (Ορη) / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΕΡΜΙΟ / ΑΘΩΣ

Ρουµελιώτης, Γιώργος Φ.
Ο νέος ελληνισµός στην Έδεσσα (Βοδενά) του πρώτου µισού του ΙΘ’ αιώνα: Συµβολή στην ιστορία της Έδεσσας του ΙΘ’ αιώνα.
Εκδότης  Λαογραφική Εταιρεία Νοµού Πέλλας,
2000, σελ. 208 – Τόπος Έκδοσης: ΕΔΕΣΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33260
Βιβλιογραφία: σσ. 191-200 – Ευρετήρια: σσ. 201-208 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-476
ΕΔΕΣΣΑ/ 19ος ΑΙΩΝΑΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΛΟΓΙΟΙ

Ρουδοµέτωφ, Νικόλαος (Επιµελητής)
Χρυσούπολη (Σαρί-Σαµπάν) : βουλγαρική κατοχή 1916-18. Αναφορές και ανακρίσεις της Διεθνούς Διασυµµαχικής Επιτροπής για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που διεπράχθησαν από τα Βουλγαρικά στρατεύµατα στην Ανατολική Μακεδονία κατά την κατοχή των περιοχών αυτών διαρκούντος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και κατά τα έτη 1916-1918.
Εκδότης: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας,
χ.χ., σελ. 150 – Τόπος Έκδοσης: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ (Καβάλας) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37341
Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-612
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Α’ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ (Καβάλας) / ΩΜΟΤΗΤΕΣ

Σ

Σµάγας, Άγγελος
Ο Παρθενώνας στο χώρο και στο χρόνο
Εκδότης Πολιτιστικός Σύλλογος «Παρθενών»,
2005, σελ. 93 – Τόπος Έκδοσης: ΣΙΘΩΝΙΑ (Χερσόνησος) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36944
Βιβλιογραφία: σσ.92-93 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-586
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΛΙΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σαµπανόπουλος, Β. Γ.
Εκκλησία και επαναστατικά κινήµατα στην Κοζάνη.
Εκδότης  Σύνδεσµος Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης,
1973, σελ. 58+(21) – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20643
Βιβλιογραφία: σσ. 51-53 – Ευρετήρια: σσ. 55-58 – Σειρά: Σύνδεσµος Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης; 6
Βιβλίο – ΧΙ-292-16
ΚΟΖΑΝΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σαββαίδης, Παρασκευάς/ Μπαντέλας, Άνθιµος
Πόλις Πανεπιστηµίου πόλις: Η ιστορία της Πανεπιστηµιούπολις του Α.Π.Θ. µέσα από χάρτες και τοπογραφικά διαγράµµατα.
Εκδότης  Κυριακίδης Αφοί,
2000, σελ. 219 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α 33321
Βιβλιογραφία: σσ. 213-219 – Φορέας: ΑΠΘ. Επιτροπή ερευνών – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-485
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ / ΕΒΡΑΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ / ΤΕΙΧΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ.
Η βυζαντινή Ρόδος και οι Μουσουλµάνοι: Προβλήµατα σχετικά µε τις Αραβικές και τουρκικές επιδροµές κατα του νησιού από τα µέσα του 70υ έως τις αρχές του 140υ αιώνα
Εκδότης: Τροχαλία,
1994, σελ 75 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30801
Βιβλιογραφία: σ. 51-54 – Ευρετήρια: σ. 71-73 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-330
ΡΟΔΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ / ΑΡΑΒΕΣ / ΟΘΩΜΑΝΟΙ
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

Σαββοπούλου-Κατσίκη, :Ξανθή
Μεταβυζαντινή τέχνη
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ 12 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 309-320
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΓΡΕΒΕΝΏΝ (Νοµός) / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ / ΝΑΟΙ / ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Σαλονικιός, Σαλονικιός Κ.
Το χωριό µας … το Χουµνικό.
Εκδότης Σύλλογος Χουµνικιωτών Θεσσαλονίκης,
2005, σελ 199 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35382
Βιβλιογραφία: σ. 199 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-529
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΧΟΥΜΝΙΚΟ

Σαμσάρης, Δημήτριος Κ.
Συμβολή εις τnv ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ Παππά: Ο ναός του Αγίου Αθανασίου και ο ανέκδοτος κώδιξ αυτού.
Εκδότης: Φιλοπρόοδος Αδελφότητα Δοβίσης,
1970, σελ. 87+(9) – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Α.14631
Ευρετήρια: σσ. 77-82 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-96
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ (Σερρών) / ΝΑΟΣ AΓlOY ΑΘΑΝΑΣlOΥ

Σαράντης, Θεόδωρος Κ.
Το χωριό Περιβόλι Γρεβενών: Συµβολή στην ιστορία του αρµατολικίου της Πίνδου
Τυπογραφείο: Τσιβεριώτης, Γ.,
1977, σελ 194 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19961
Βιβλιογραφία: σσ. 185-191 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-227

Σβέρκος, Ηλίας Κ.
Περίοδος του µακεδονικού βασιλείου,
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 4 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ, 150-154
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΕΛΙΜΕΙΑ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Σγουρίδης, Παναγιώτης/ Πάγκαλος, θεόδωρος (Πρόλογος)
Θράκης προβληµατισµοί στο κατώφλι του 21ου αιώνα
Εκδότης: Καστανιώτης,
2000, σελ. 217 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37333
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-606
ΘΡΑΚΗ /ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ / ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ / ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ / ΙΜΒΡΟΣ / ΤΕΝΕΔΟΣ

Σειτανίδης, Δηµήτριος
Το Σουφλί και η ιστορία του: Από του 1910 µέχρι του 1950. Ιστόρηµα εκ του «Άρχείου Συγχρόνων Γεγονότων» Ετ. Θρ. Μελ. σχηµατιζοµένου εκ γραπτών αφηγήσεων του διασκορπισµένου ανά την Ελλάδα Θρακικού Ελληνισµού.
Περιοδικό: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού,
1959, σελ 36 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7163
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: 24 (1959) 233-268
Ανάτυπο – ΧΙ-292-79
ΣΟΥΦΛ/ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σεραφείµ-Ρηγοπούλου, Ευαγγελία
Νικόλαος Β, Φαρδύς (1853-1900).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ 7 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (l90ς-200ς αι.), σ. 33-39
Άρθρο – ΧΙ-292-619

Σεργιάδου-θηβαίου, Ινώ
Χαρίκλεια Σαβ. Χατζησάββα-Φωτίου (1918-1984).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ. 13 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (l9ος-200ς αι.), σ. 163-175
Άρθρο – ΧΙ-292-619

Σερέφας, Σάκης
Πτώµατα και φαντασµατα στη Θεσσαλονίκη του εµφυλίου.
Εκδότης Κέδρος,
1998, σελ 142 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33020
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-469

Σερέφας, Σάκης
Το παλίµψηστο προαύλιο της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. Ιστόρηση συµβάντων επί δεκατρείς αιώνες σ’ έναν ανήσυχο αυλόγυρο εκκλησίας
Εκδότης: Βάνιας,
1994, σελ.301 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29822
Βιβλιογραφία: σ. 105-111 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-369
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σερέφας, Σάκης (Επιµελητής)
Η Θεσσαλονίκη στη δεκαετία του ‘60. Μαρτυρίες, εικόνες και τοπική ειδησεογραφία
Εκδότης Εκπαιδευτήρια Κοραής,
1994, σελ.77 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29736
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-365
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συλλογική εργασία των µαθητών της τρίτης ταξης γυµνασίου των Εκπαιδευτηρίων Κοραής

Σηµαδόπουλος, Ιωάννης Ε.
Τα Λαγυνά: Ιστορικά-λαογραφικά. Από το µακρινό παρελθόν προς το 2000
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
1996, σελ. 160 – Τόπος Έκδοσης: ΛΑΓΥΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά -
Αριθµ εισαγωγής: 31346
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Θ. Νικολόπουλου – Ελληνικό Προξενείο Καιρου
Βιβλίο – ΧΙ-292-428
ΛΑΓΥΝΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σηµαντήρας, Γεώργιος Ι.
Φλώρινα: Η ονοµασία της διά µέσου των αιώνων εκ των κειµένων.
Εφηµερίδα: Φωνή της Φλωρίνης,
1964, σελ (8)+39 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.12132
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-66
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Σηµαντήρας, Γεώργιος Ι.
Φλώρινα: Πολεµική ιστορία Φλωρίνης- Πρεσπών (Λυγκηστίδος & Βρυγηίδος).
Προέλευση: Έθνος,
1967, σελ. (20)+ 176+(8) – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22272
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Βιβλίο – ΧΙ-292-300
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΠΡΕΣΠΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
Περιέχει αφιέρωση

Σημαντήρας, Γεώργιος Ι.
Φλώρινα. Η μυθολογία της.
Περιοδικό: Αριστοτέλης: Περιοδική -δίμηνη έκδοση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης »Ο Αριστοτέλης»,
1964, σελ. (2)+36 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.14296
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-111
ΦΛΩΡΙΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Σιµιτζής, Στράτος
Κάποτε στη Θεσσαλονίκη.
Εκδότης : University Studio Press,
2001, σελ. 205 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33737
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-494
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Σιαµπανόπουλος, Κωνσταντίνος Ε.
Αιανή: Ιστορία- τοπογραφία- αρχαιολογία.
Τυπογραφείο: Αλτιντζή Αφοί,
1974, σελ. (2)+490 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17745
Βιβλιογραφία: σσ. 481-485Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-171
ΑΙΑΝΗ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ / ΕΛΙΜΕΙΑ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Σιαµπανόπουλος, Κωνσταντίνος Ευάγ.
Ο νοµός Κοζάνης. Στο χωριό και στο χρόνο. Φύση – Ιστορία – Παράδοση. Μέσα από τα εκθέµατα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης
Εκδότης Σύνδεσµος Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης,
1993, σελ.381 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.εισαγωγής: 29725
Βιβλιογραφία: σ. 377-381 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-364
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΟΥΣΕΙΑ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Σινόπουλος, Νικόλαος Αθ.
Πέλλα: Εδεσσα, Γιαννιτσά, Αρδέα.
Τυπογραφείο: Στουγιαννάκης, Μ.,
1948, σελ 224 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 4374
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-68
ΕΔΕΣΣΑ / ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ / ΑΡΙΔΕΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Υπάρχει αφιέρωση

Σιούκας, Αναστάσιος Κ.
Σύντοµος ιστορία Γιαννοχωρίου, Μονοπύλου, Σληµνίτσης, Καλής Βρύσης και Λειβαδοτόπου. Ήθη, έθιµα, εορταί και πανηγύρεις.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί,
1970, σελ 139 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37897
Βιβλίο – ΧΙ-292-629
ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ / ΜΟΝΟΠΥΛΟ / ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΙ / ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ / ΣΛΗΜΝΠΣΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σκαλίδης, Φώτης Κ.
Κοντά στις ρίζες των Ελλήνων: Το Παγγαίο µέσα στην Ιστορία.
Εκδότης: Χ.ε.,
χ.χ., σελ. 226 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.22987
Βιβλιογραφία: σσ. 221-225
Βιβλίο – ΧΙ-292-250
ΠΑΓΓΑlOΝ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ε.
Ο παραδοσιακός υλικός πολιτισµός: Τοπικά λαογραφικά µουσεία και συλλογές αντικειµένων. Πρώτη καταγραφή και αξιολόγηση.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 23 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 371-393
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ / ΠΟΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ / ΑΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Σνωκ, Κωνσταντίνος
Η τραγωδία της Δράµας.
Εκδότης: Δήµος Δράµας,
1945, σελ. 68 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17920
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-173
ΔΡΑΜΑ (Πόλη) / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β’ / ΩΜΟΤΗΤΕΣ

Σολταρίδης, Συµεών Α.
Η Δ. Θράκη και οι µουσουλµάνοι: Τι ακριβώς συµβαίνει;
Εκδότης Νέα Σύνορα- Λιβάνης
1990, σελ. 227 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26190
Βιβλίο – ΧΙ-292-341
ΘΡΑΚΗ / ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

Σπάρτσης, Νικόλαος
Γεωργική κατασταση στη Νάουσα, 1820 ως σήµερα.
Εκδότης : Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 32 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-2Οός αιώνας, σ.274-306
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ /20ος ΑΙΩΝΑΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπυριδάκης, Ιωάννης, Α.
Πατριδογραφία Θεσσαλονίκης: τεύχος πρώτον. Άµεσoς παρατήρησις των διαφόρων γεωγραφικών στοιχείων.
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία.,
1925, σελ. 86 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Δ.5833
Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-85
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Στάµος, Παναγιώτης Γ.
Η ηρωϊκή Κασσάνδρα ανά τους αιώνας.
Τυπογραφείο: Φώς (Αθηνών),
1975, σελ. 191 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17843
Βιβλιογραφία: σσ. 9-14 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-189

Σταµπούλης, Γεώργιος Ν.
Η ζωή των Θεσσαλονικέων πριν και µετά το 1912: Λαογραφικά-ήθη-έθιµα. Αφιέρωµα στα 2300 χρόνια της Θεσσαλονίκης 315-1985.
Εκδότης Διόσκουροι ,
1984, σελ. 558 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23858
Βιβλιογραφία: σσ. 557-558 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-276 /
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Σταµπούλης, Γεώργιος Ν.
Θεσσαλονίκη: Ευδαίµων Βαβυλών συµβασιλεύουσα τριών αυτοκρατοριών. Ιστορικά – λαογραφικά
Εκδότης: Διόσκουροι ,
1996, σελ. 432 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30470
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-411
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Σταλίδης, Κώστας Γ.
Η Έδεσσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας: 14ος αι.-1912. Τόµος πρώτος.
Τυπογραφείο: Σαµαρτζής, Τ.-Κ Ντάλλης,
1988, σελ. 341 – Τόπος Έκδοσης: ΕΔΕΣΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25307
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-320
ΕΔΕΣΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Περιέχει αφιέρωση.

Στάμος, Παναγιώτης Γ.
Θρύλοι καί παραδόσεις της Κασσάνδρας.
Τυπογραφείο: Χωριανόπουλοι Αφοί,
1972, σελ. 64 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α. 23210
Ευρετήρια: σσ.59-61 – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-255
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ

Στεργίου, Αγγελική
Βασίλισσα Θεσσαλονίκη: Η διάσηµη άγνωστη.
Εκδότης: Χ.ε.,
1992, σελ. 80 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35853
Βιβλιογραφία: σσ. 73-77 Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η – Δωρεά: Αγγελικής Στεργίου
Βιβλίο – ΧΙ-292-550
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Στεργίου, Αγγελική
Καλαµαριά: Μνήµη και φως.
Εκδότης: Δήµος Καλαµαριάς,
1993, σελ. 195 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.29143
Βιβλιογραφία: σσ. 187-194Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-349
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στεργίου, Αγγελική
Κάποτε ζούσα εδώ
Εκδότης Υδρόγειος,
2006, σελ 112 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35860
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Αγγελικής Στεργίου
Βιβλίο – ΧΙ-292-582
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στεφανής, Αθανάσιος Ι.
Κοντά στις ρίζες µου. Το χωριό µου, ο Σιταράς στην όµορφη Δυτική Μακεδονία.
Τυπογραφείο: Star.,
1990, σελ. 260 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26106
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-345

Στεφανής, Αθανάσιος Ι.
Ταξίδι στην ιστορία: 16 χωριών περιοχής Γρεβενών πέραν του Βενετικού ποταµού.
Εκδότης  Χ.ε.,
2004, σελ. 303 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35104/ Α. 35590
Βιβλιογραφία: σσ. 299-300 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-521
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στεφανής, Αθανάσιος Ι.
Το Κηπουργιό στην ιστορική του πορεία: Άγνωστες πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα.
Εκδότης : Χ.ε.,
2001, σελ. 300 – Τόπος •Εκδοσης : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33744
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-495
ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Στεφανόπουλος, Ευάγγελος/ Τζαφερόπουλος, Απόστολος Μ. (Επιµελητής)
Δάσκιον (Πιερίων): Ιστορία- λαογραφία.
Εκδότης: Χ.ε.,
1972, σελ. 79 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Β.19192
Δωρεά: Ιωάννη Βασδραβέλλη
Βιβλίο – ΧΙ-292-211
ΔΑΣΚΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Περιέχει αφιέρωση

Στογιαννάρης, Γιάννης θ.
Αναδροµή στις προγονικές ρίζες των κατοίκων της Ν. Χαλκηδόνας: Ιστορική επισκόπηση της περιοχής.
Τυπογραφείο: Τυπογραφείο «Η Δωδώνη»,
2002, σελ. 304 – Τόπος Έκδοσης: ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 33828
Βιβλιογραφία: σσ. 276-279 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-487
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Στογιόγλου, Γιώργος
Η εκκλησία και τα σχολεία στη Νάουσα.
Εκδότης: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 124 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.19-143
Άρθρο – ΧΙ-292-475

Στουγιαννάκης, Ευσταθιος
Εδεσσα η μακεδονική εν τη ιστορία.
Τυπογραφείο: Στουγιαννάκης, Ε.Ι.,
1932, σελ ιδ’ +307 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α,4372α
Σειρά: Φιλολογική Βιβλιοθήκη; 4 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-1Ο7
ΕΔΕΣΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στουγιαννάκης, Ευσταθιος Ι.
Ιστορία της πόλεως Ναούσης: Από της ιδρύσεώς της µέχρι σήµερον. Κατα ανέκδοτον σχεδίασµα Δ. Πλαταρίδου, Έκδιδοµένη µετα πολλών διορθώσεων προσθηκών και συµπληρώσεων. Α’ Η µέχρι της κατα τό 1822 καταστροφης ίστορία.
Τυπογραφείο: Στουγιαννάκης, Γ. & Ε.,
1924, σελ. 308 – Τόπος Έκδοσης: ΕΔΕΣΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.5033/Β.Π.2678/Α.4365
Σειρά: Φιλολογική Βιβλιοθήκη; 3 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Γεωργίου Παπαηλιάκη
Βιβλίο – ΧΙ-292-37
ΝΑΟΥΣΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στουγιαννάκης, Ευσταθιος Ι.
Ιστορία της πόλεως Ναούσης: Από της ιδρύσεώς της µέχρι της καταστροφης του 1822. Κατα ανέκδοτον σχεδίασµα Δ. Πλαταρίδου.
Εκδότης: Σύλλογος Αποφοίτων Λαππείου Γυµνασίου Ναούσης «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1976, σελ. 270 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.5035
Ευρετήρια: σσ. 241-255 – Σειρά: Σύλλογος Αποφοίτων Λαππείου Γυµνασίου Ναούσης; 1 – Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-37
ΝΑΟΥΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στρακάλης, Μιλτιάδης
50 ετη ελευθερίας.
Εκδότης: Δήµος Σιατίστης,
1962, σελ 168 – Τόπος Έκδοσης: ΣΙΑΤΙΣΤΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17908
Βιβλιογραφία: σ. 167 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-178
ΣΙΑΤΙΣΤΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στράτης, Ευάγγελος Γ.
Ιστορία της πόλεως Σερρών: Από αρχαιοτατων χρόνων µέχρι των καθ’ -ηµάς και δράσις της εν αυτη ελλnνικής κοινότnτος κατα τους µετα την αλωσιν αιώνας. Μέρος Α’ .
Τυπογραφείο: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον,
1909, σελ. 104 – Τόπος Έκδοσης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7300/Β.Δ.8826
Δωρεά: Φιλίππου Δραγούµη
Βιβλίο – ΧΙ-292-43
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει καταλογο συνδροµητών.

Στράτης, Ευάγγελος Γ.Ι Σαµσάρης, Πέτρος Κων. (Εισαγωγή)
Ιστορία της πόλεως των Σερρών.
Εκδότης : Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών,
2000, σελ. ΧΧΧΗ+(4)+159+30 πίν. – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33662
Βιβλιογραφία: σσ. xxxii – Ευρετήρια: σσ. 145-154 – Σειρά: Σειρά εκδόσεων για την πόλη και το νοµό Σερρών; 5 – Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 3η
Βιβλίο – ΧΙ-292-498
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΣΕΡΡΕΣ Φωτοτυπική ανατύπωση της Α’ έκδοσης: » Ιστορία της πόλεως Σερρών από των αρχαιοτατων χρόνων µέχρι των καθ’ ηµάς και δράσις της εν αυτή ελληνικής κοινότητος κατα τους µετα την Άλωσιν αιώνας. Μέρος Α», Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του

Στυλιάδης, Χαράλαµπος Ι.
Το χωριό Φλάµπουρο (Νεγοβάνη) Νοµού Φλωρίνης: Οικιστική, δηµογραφική, πολιτιστική, ιστορική έρευνα.
Τυπογραφείο: Ζήτη, Π. και Σία,
χ.χ. , σελ. 112 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 26138
Βιβλιογραφία: σ.ΙΙΙ Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-334
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νοµός)

Συµεωνίδης, Χαράλαµπος
Έπανοµή.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1971, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15274
Τόµος: ΙΑ (1971) 306-310
Ανάτυπο – ΧΙ-292-130
ΕΠΑΝΟΜΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Συνεφάκης, Ιωάννης Γ.
Λιβάδι: Η πατρίδα τοϋ Γεωργάκη Όλύµπιου
Εκδότης: Σύλλογος των εν Κατερίνη Λιβαδιωτών «Γεωργάκης Ολύµπιος»,
1973, σελ. 136 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.16055
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-152

Συνόπουλος, Λυκούργος Α.
Αποµνηµονεύµατα ενός καστοριανού παιδιού της πιάτσας (1937-1957).
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
1998, σελ. 212+59 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 32614
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-456
ΚΑΣΤΟΡΙΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Συντήλας, Γιάννης Δ.
Καταφύγι Πιερίων και Άγραφα.
Εκδότης: Σύνδεσµος Καταφυγιωτών «Τα Πιέρια»,
1984, σελ. (6)+16 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23917
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-279

Σωτηριάδης, Γεώργιος
Περί το Δίον της Μακεδονίας.
Περιοδικό: Ηµερολόγιον Θεσσαλονίκης,
1930, σελ. 8 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α17630
Εικονογράφηση: Ναι
Ανάτυπο – ΧΙ-292-161
ΔΙΟΝ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Σωτηρίου, Σωτήρης
Λητή : πόλις Μακεδονίας από του πλησίον ιδρυµένου Λητοίς ιερού
Εκδότης Πολιτιστικός Σύλλογος Λητής,
2008, σελ. 131 – Τόπος Έκδοσης: ΛΗΤΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37215
Βιβλιογραφία: σσ. 130-131 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-598
ΛΗΤΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΕΥΡΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Τ

Τάµης, Αναστασιος Μ.
Αποδηµία των κατοίκων (17ος-19ος αι.)
Εκδότης  Uniνersity Studio Press,
2004, σελ 8 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 177-184
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ / 17ος ΑΙΩΝΑΣ / 18ος ΑΙΩΝΑΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Τελίδης, Νίκος/ Τελίδη, Αφροδίτη
Πανόραµα: Η ζωή µέσα από αναµνήσεις.
Τυπογραφείο: Αντωνιάδης,Ι.- Θ. Ψαρράς,
2005, σελ 255 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35320
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-346
ΠΑΝΟΡΑΜΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Τερζίδης, Ευστάθιος/ Καψάλα-Τερζίδου, Φωτεινή
Αρσένιο: Ιστορία 150 χρόνων: 1857-2007.
Εκδότης: Χ.ε.,
2007, σελ. 663 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36192
Βιβλιογραφία: σσ. 659-660Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-549
ΑΡΣΕΝΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τζανακάρης, Βασίλης
Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών
Περιοδικό: Γιατί: Μηνιάτικη επιθεώρηση,
1991, σελ. 444 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες : Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29311
Βιβλιογραφία: σ. 437-438 – Ευρετήρια: σ. 439-444 – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Α’
Βιβλίο – ΧΙ-292-381
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ / ΝΑΟΙ / ΜΟΝΕΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Τζανακάρης, Βασίλης
Η θυσία µιας πόλης …
Περιοδικό: Γιατί: Μηνιάτικη επιθεώρηση,
1998, σελ. 61 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33318
Σειρά: Κείµενα για τα Σέρρας; 1 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-478
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟλΕΜΟΙ

Τζανακάρης, Βασίλης
Σέρρες: πορεία µέσα στο χρόνο.
Περιοδικό : Γιατί: Μηνιάτικη επιθεώρηση,
1984, σελ 320 – Τόπος  Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23659
Βιβλιογραφία: σ. 318 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-266
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τζανακάρης, Βασίλης
Τα Σέρρας του πολέµου της κατοχής και της αντίστασης.
Περιοδικό: Γιατί: Μηνιάτικη επιθεώρηση,
1998, σελ. 111 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33317
Σειρά: Κείµενα για τα Σέρρας; 2 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-479
ΣΕΡΡΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟλΕΜΟΣ Β’ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ/ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Τζηµούρακας, Χρήστος Φ.
Καλλονή Νοµού Γρεβενών: Ιστορία- λαογραφία.
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1979, σελ. 274 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 20137
Βιβλιογραφία: σ.276 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-235
ΚΑΛΛΟΝΗ (Γρεβενών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Τζήρος, Χρήστος Θ./ Τζήρος, Δημήτριος Γ. / Αναγνώστου, Ιωάννης Θ.
(Βάντσκο) Κυδωνιές: Διαδρομή μέσα στο χρόνο και την ιστορία.
Εκδότης: Σύλλογος Κυδωνιωτών Θεσσαλονίκης,
1998, σελ. 238 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Α.31914
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-444
ΚΥΔΩΝΙΕΣ (Γρεβενών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τζιούφας, Στέφανος Αθ.
Το Δίλοφο Βοϊου.
Τυπογραφείο: Σάλτου, Β.-Ν.,
1977, σελ. 147 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18948
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-207
ΔΙΛΟΦΟ (Βοϊου)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Τα δύο αντίτυπα από δωρεά.

Τζιώγος, Αριστοτέλης Ι.
Συνοπτική ιστορία της Κλεισούρας Δυτικής Μακεδονίας και το ιστορικόν αυτής μνημείον της χριστιανωσύνης της Ιεράς Μονης Παναγίας-Γεννήσεως της Θεοτόκου, Μετα 45 εΙκόνων
Τυπογραφείο: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί,
1962, σελ 143 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.12967
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-92
ΚλΕΙΣΟΥΡΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Τζιώλας, Νικόλαος Ι.
Άγνωστες σελίδες στην ιστορία της Θεσσαλονίκης
Προέλευση: Χ. Ε.,
1997, σελ. 214 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31327
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-431
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τζούνης, Τριαντάφυλλος Β.
Ιστορικόν προοίµιον της ιδρύσεως του σωµατείου «Παναγία της Πέτρας» του απανταχού Πετρινών και Σκοπελινών Ανατολικής Θράκης.
Εκδότης: Σωµατείο Παναγία της Πέτρας,
1962, σελ. 25 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18683
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-209

Τζώρτζης, Βασίλειος
Μορφή, το χωριό µου.
Εκδότης Χ.ε.,
χ.χ., σελ 152 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ.  εισαγωγής: Α. 20325
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: xiii (1920) 129-159 – Δωρεά: Γεωργίου Σαγιαξή
Βιβλίο – ΧΙ-292-241
ΜΟΡΦΗ (Κοζάνης) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Τοµανάς, Κώστας
Οι ταβέρνες της παλιάς Θεσσαλονίκης
Εκδότης: Εξάντας,
1991, σελ. 128 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 28934
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-392
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΤΑΒΕΡΝΕΣ

Τοµανάς, Κώστας
Τα καφενεία της παλιάς Θεσσαλονίκης.
Εκδότης : Νησίδες,
1997, σελ. 88 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 34358
Ευρετήρια: σσ.85-87 Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 3η
Βιβλίο – ΧΙ-292-512
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΑΦΕΝΕΙΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τοµανάς, Κώστας
Χρονικό της Θεσσαλονίκης Τοµ.Α: (1875-1920) Τοµ.Β: (1921-1944)
Εκδότης Εκδοτικές Νησίδες,
1995, σελ 2 τ. – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30238
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-403
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τοµανάς, Κώστας/ Τοµανάς, Βασίλης (Επιµελητής)
Οι κάτοικοι της παλιάς Θεσσαλονίκης
Εκδότης: Εξάντας,
1992, σελ. 199 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 28935
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-393
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου

Τόζης, Γιάννης Αργ.
Στιατιστινά.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1950, σελ. 20 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20645
Τόµος: Β (1950) 311-331
Ανάτυπο – ΧΙ-292-58
ΣΙΑΤΙΣΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τολούδης, Γεώργιος Κ.
Έλεβις- Λακκιά- Λεβαία: Ιστορίες του χωριού µου.
Εκδότης Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λεβαίας Δήµου Φιλώτα,
2005, σελ 456 – Τόπος Έκδοσης: ΛΕΒΑΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36241
Βιβλιογραφία: σσ. 454-456 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-567
ΛΕΒΑΙΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Τουλίκας, Βασίλης Γ./ Βλαχάκος, Πέτρος
Πέτρα Ολύµπου νοµού Πιερίας : ιστορία και τοπωνύµια
Εκδότης Δηµοπούλου, Μαρία,
2006, σελ 103 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.36270
Βιβλιογραφία: σσ. 91-103Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-581
ΠΕΤΡΑ (Ολύµπου) / ΠΙΕΡΙΑ / ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τουλίκας, Βασίλης Γ.Ι/ Βλαχάκος, Πέτρος
Πέτρα Ολύµπου Νοµού Πιερίας: Ιστορία και τοπωνύµια
Εκδότης Δηµοπούλου, Μαρία,
2006, σελ 103 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-
ΠΕΤΡΑ (Ολύµπου) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Τουραλή, Ζαχαρούλα
Πολιτιστικός Άτλας: [Δήµων: Κορώνειας, Απολλωνίας, Καλινδοίων, Εγνατίας, Μαδύτου, Λαχανά, Ρεντίνας, Μυγδονίας, Αρέθουσας, Αγίου Γεωργίου, Βερτίσκου, Ασσήρου, Ωραιοκάστρου, Σοχού].
Εκδότης  Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς,
2000, σελ. 317 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33618
Βιβλιογραφία: σ.311-314 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-499
ΛΑΓΚΑΔΑ (Επαρχία) / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Επαρχία) / ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ / ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τουσίµης, Γεώργιος
Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή Νάουσας-Βερµίου, 1904-1908.
Εκδότης: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 23 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.145-177
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / ΒΕΡΜΙΟ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Τουφεξής, Γεώργιος
Η νεολιθική εποχή στον νοµό Γρεβενών.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 2 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 268-269
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, Ελένη
Ρωµαϊκή Θεσσαλονίκη.
Περιοδικό: Εµείς Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ. 3 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 8-10
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τριανταφυλλίδης, Στέργιος Αθ.
Ιστορικά Βεύης (νομού Φλωρίνης) κατα τον Μακεδονικόν αγώνα,
Περιοδικό: Αριστοτέλης: Περιοδική -δίμηνη έκδοση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης»,
1958, σελ. 43 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Α.7026
Τεύχος: 7-9 (1958) 41-48,33-48,36-56
Ανάτυπο – ΧΙ-292-91
ΒΕΥΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Τριάρχης, Φώτης
Η Ξάνθη διά µέσου των αιώνων.
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1974, σελ. 32 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19233
Σειρά: Μακεδονικά Θέµατα; 3
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-214
ΞΑΝΘΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Τριάρχης, Φώτης
Ιστορικές ερευνες έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1977, σελ. 39 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19306
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι Τόµος: ΙΖ (1977) 1-39
Ανάτυπο – ΧΙ-292-218
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ/ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ/ΣΕΙΧ ΣΟΥ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Βλ και 1-14-104

Τριάρχης, Φώτης
Ο Νοµός ‘Έβρου: Άπό την αρχαιότητα εως σήµερα
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1974, σελ. 31 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19235
Σειρά: Μακεδονικά Θέµατα; 5 – Δωρεά : Ιωάννη Βασδραβέλλη
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-216
ΕΒΡΟΥ (Νοµός) /ΙΣΤΟΡΙΑ
Περιέχει αφιέρωση

Τριάρχης, Φώτης
Ο νοµός Ροδόπης χθές και σήµερα.
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1974, σελ. 32 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19234
Σειρά: Μακεδονικά Θέµατα; 4 – Δωρεά : Ιωάννη Βασδραβέλλη
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-213
ΡΟΔΟΠΗΣ (Νοµός) / ΙΣΤΟΡΙΑ Περιέχει αφιέρωση

Τριάρχης, Φώτης
Ο νοµός Σερρών αλλοτε και τώρα.
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1974, σελ. 32 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19232
Σειρά: Μακεδονικά Θέµατα; 2 – Δωρεά : Ιωάννη Βασδραβέλλη
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-215
ΣΕΡΡΩΝ (Νοµός) /ΙΣΤΟΡΙΑ
Περιέχει αφιέρωση

Τριάρχης, Φώτης
Συνοπτική ίστορία τού νοµού Δράµας.
Τυπογραφείο: Λασκαρίδης, Σ.-Αλεξιάδης, Π.,
1973, σελ. 32 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19231
Σειρά: Μακεδονικά Θέµατα; 1 Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-217
ΔΡΑΜΑΣ (Νοµός) /ΙΣΤΟΡΙΑ
Περιέχει αφιέρωση

Τρύπης, Γεώργιος
Κλεισούρα: Σϋντοµος ιστορικn ανασκόπnσις της ιστορίας τnς ..
Εκδότης: Χ.ε.,
χ.χ.,σελ. (4)+41 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17733
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-170

Τρύφων, Στέφανος Απ.
Ιστορικά στοιχεία και διηγήµατα για τον Κόµανο Εορδαίας …
Εκδότης: Ταρπάνης,
1999,σελ. 74 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33050
Σειρά: Εορδα’ίκή Βιβλιοθήκη; 2 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-466

Τσάµη, Αντιγόνη Λ.
Το Πισοδέρι στους αγώνες του έθνους
Τυπογραφείο: Φωτοτυπωτική,
1992, σελ. 109 – Τόπος Εκδοσης : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 28771
Βιβλιογραφία: σ. 110 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-390
ΠΙΣΟΔΕΡΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΦλΩΡΙΝΑ

Τσάµη, Αντιγόνη Λ.
Το Πισοδέρι Φλώρινας στο πέρασµα των αιώνων
Τυπογραφείο: Ζέφυρος,
1992, σελ. 101 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 28848
Βιβλιογραφία: σ. 101 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-259
ΠΙΣΟΔΕΡΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τσαµίσης, Παντελής
Η Καστοριά και τα µνηµεία της.
Τυπογραφείο: Αλευρόπουλος, Ι. Λ.,
1949, σελ. 255 – Τόπος Έκδοσης:  ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α,57/Α.11448
Βιβλιογραφία: σσ. 252-255 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-24
ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Τσαγγαλίδης, Ιωάννης Αν.
Η Πιερία : Μέρος Α’ : Σελίδες από την αρχαία τnς δόξα.
Εκδότης: Χ.ε.,
1962, σελ 56 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11559
Βιβλιογραφία: σ.54-56 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-473
ΠΙΕΡΙΑ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Τσαγγαλίδης, Ιωάννης Αν.
Η Πιερία: σελίδες από την αρχαία της δόξα. Προσφορά εις τον εορτασμόν της 50ης επετείου από της απελευθερώσεως της Κατερίνης υπό του Ελλην. Στρατού (16η Οκτωβρίου 1912 – 16η Οκτωβρίου 1962). Μέρος Α.
Προέλευση: Χ. Ε.,
1962, σελ. 56 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: 31697
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-439
ΠΙΕΡΙΑ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Τσακτσίρας, Λάµπρος
Στην παλιά Θεσσαλονίκη: Μια περιδιάβαση µε λόγο και εικόνα.
Εκδότης Μαλλιάρης Παιδεία,
1997, σελ. 240 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33180
Ευρετήρια: σ. 227-240 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-463
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τσάκωνας, Πολύβιος Β.
Οι Κρήτες και το επαναστατικόν κίνηµα της Θεσσαλονίκης του 1916: Συµβολή εις την κρητικήν ιστορίαν.
Εκδότης: Χ.ε.,
1963, σελ. 95 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.12834
Βιβλιογραφία: σ. 93 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-61
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ 1915/ ΚΡΗΤΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Τσάρας, Γιάννης
Εκλογές για µουχταροδηµορεροντία στο Μπλάτσι της Κοζάνης (1888).
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1974, σελ. 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18152
Τόµος: 14 (1974) 50-54
Ανάτυπο – ΧΙ-292-199
ΒΛΑΣΤΗ/ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει περίληψη στα γαλλικά.

Τσάρας, Γιάννης
Η Θεσσαλονίκη από τους Βυζαντινούς στους Βενετσιάνους (1423-1430)
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1977, σελ. 38 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19303
Τόµος: ΙΖ (1977) 85-123
Ανάτυπο – ΧΙ-292-219
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ/ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τσάρας, Γιάννης
Η Κλεισούρα στα 1849
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1978, σελ 7 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20079
Τόµος: ΙΗ (1978) 219-225
Ανάτυπο – ΧΙ-292-232
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Τσάρας, Γιάννης
Η τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης (1430): Τα κείµενα µεταφρασµένα µε εισαγωγικό σηµείωµα και σχόλια.
Εκδότης: Κυριακίδης Αφοί,
1985, σελ. 189 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24066
Βιβλιογραφία: σσ.181-182Ευρετήρια: σσ. 183-188 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-289
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΛΩΣΗ / ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / 15ος ΑΙΩΝΑΣ

Τσάρας, Γιάννης
Οι δύο εµµετρες µονωδίες για την τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1969, σελ. 37 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15489
Τόµος: Θ (1969) 64-100
Ανάτυπο – ΧΙ-292-141
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ / ΑΛΩΣΗ / ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ / ΥΜΝΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ

Τσάρας, Γιάννης
Το ανέκδοτο ηµερολόγιο του Παπα-Νικόλα Κουκόλη απ’ το Λιµπόχοβο της Δυτικής Μακεδονίας (1817-1926)
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1968, σελ 66 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14155/ Α.14156
Τόµος: Η (1968) 257-322
Ανάτυπο – XI-292-134
ΔΙΛΟΦΟ (Βοϊου) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ / ΚΟΥΚΟΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τσαρτσάρας, Ιωάννης Δ.
Ιστορία και εθιµα της Φωλέας-Παγγαίου.
Εκδότης: Χ.ε.,
1966, σελ 57 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΒΑΛΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.12988
Βιβλίο – ΧΙ-292-113
ΦΩΛΕΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Τσέκος, Χαρίλαος Γ.
Ιστορία του Ασβεστοχωρίου.
Εκδότης: Χ.ε.,
1957, σελ 207 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.4883
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-38
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση.

Τσελεπίδης, Τηλέµαχος
Από το µύθο στην ιστορία. Δράµα: Ηδωνίδα γη και πρασιάδα λίµνη
Εκδότης: Κυριακίδης Αφοί,
1995, σελ. 431 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30814
Βιβλιογραφία: σ. 9-14 – Ευρετήρια: σ. 422-429 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-417
ΔΡΑΜΑ (Πόλη)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τσιµπίδου-Αυλωνίτη, Μαρία
Ελληνιστική Θεσσαλονίκη.
Περιοδικό: Εµείς Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ 3 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 11-13
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τσιανικλίδης, Δηµήτριος
Η Ζίχνη κατα την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.
Τυπογραφείο: Μέλισσα,
1995, σελ. 148 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30794
Βιβλιογραφία: σ. 141-144 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-421
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τσιάρα-Ζάµπογλου, Μαρία
Σύγχρονη εικαστική πραγµατικότητα.
Εκδότης : Uniνersity Studio Press,
2004, σελ 9 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 421-429
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Τσίγκαλος, Δηµ. Ν.
Ένα πρωτοποριακό χωριό: Χτες και σήµερα.
Εκδότης Χ.ε.,
1988, σελ. 106 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24977
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-309
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Τσίγκαλος, Δηµ. Ν.
Το Έπταχώρι: Χίλια χρόνια στις εθνικές επάλξεις. Ιστορική αναζήτηση στό χώρο της Δυτικης Μακεδονίας.
Τυπογραφείο: Salto,
1979, σελ. 175 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20066
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-233
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τσιλίκης, Κώστας/ Τσολερίδου, Αναστασία (Επιµελητής)
Η περιοχή του σχολείου µας. Καλλιθέα- Παναγία Φανερωµένη και Τυρολόη: Ιστορία-τοπογραφία-ανθρωπογεωγραφία.
Εκδότης : 61ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης» ,
χ.χ., σελ. 128 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33665
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-491

Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη Δ.
Τοπογραφία και τέχνη κατα την παλαιοχριστιανική περίοδο.
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ. 7 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 291-297
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΏΝ (Νοµός) / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΠΑλΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Τσιουµήτας, Απόστολος Γ.
Γνωριµία µέ την Νίκη: την ακριτική επαλξη.
Εκδότης Μ.Α.Σ. «ο Φίλιππος»,
χ.χ., σελ. 32 – Τόπος  Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 20161
Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-237
ΝΙΚΗ (Φλωρίνης) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τσιρόγλου, Δηµήτριος
Ο λευκός πύργος: ήτο ο πύργος ούτος Βαστίλλη τις της Θεσσαλονίκης
Εκδότης: Σαββάλας,
2000, σελ. 173 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37335
Βιβλιογραφία: σσ. 164-169 – Εικονογράφηση:Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-607
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τσίρος, Ζήκος Γ.
Η Βλάστη (τ. Μπλάτσι): 1. Σκόπρια φύλλα της πατρίδος µου. Τόµοι 1-3.
Τυπογραφείο: Έκθεσις.,
1964, σελ. 365+ιε’ – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.12215
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-32
ΒΛΑΣΤΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Οι τόµοι 1-3 (οµού δεµένοι µε συνεχή αρίθµηση).

Τσιτίνης, Αργύρης Δ.
Τα Σερριώτικα: Εικόνες µιας εποχής. Οµιλία-παιχνίδι-ψυχαγωγία-κυνήγι- καθηµερινότητα-µουσική
Τυπογραφείο: Ανδρονάκης,
1995, σελ 415 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30454
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-41Ο
ΣΕΡΡΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τσοµίδης, Ευστάθιος
Περιστερά: ιστορία, λαογραφία.
Εκδότης: Χ.ε.
χ.χ., σελ. 81φ.+12φ. -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.21257
Βιβλιογραφία: σ. 80-81
Βιβλίο – ΧΙ-292-160
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Δακτυλόγραφο

Τσολάκης, Παναγιώτης Γρ.
Η εβραϊκή συνοικία της Καστοριάς: Ιστορία, πολεοδοµία και αρχιτεκτονική.
Τυπογραφείο: Δεδούσης, Γιώργος,
1994, σελ 30+(18) – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33113
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-472

Τσουκαλά, Ευαγγελία
Η προϊστορία: Παλαιοντολογικές έρευνες και ανασκαφές στα Γρεβενά.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 10 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 66-72
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ / ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ / ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός)

Τσουκαλά, Κυριακή
Εξαστισµός και ταυτότητα: η περίπτωση της Θέρµης περιαστικού οικισµού της Θεσσαλονίκης.
Εκδότης Επίκεντρο,
2009, σελ. 149 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37331
Βιβλιογραφία: σσ. 139-145 – Ευρετήρια: σσ. 147-149 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-604
ΘΕΡΜΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τσούκα-Φουντουκίδου, Φανούλα
Η Πυλαία στο πέρασµα των αιώνων : ιστορία και λαογραφία.
Εκδότης Χ.ε.,
1998, σελ. 612 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37014
Βιβλιογραφία: σσ. 610-612 Ευρετήρια: σ.612 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-589
ΠΥΛΑΙΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Τσώπρος, Κωνσταντίνος Θ.
Αναµνήσεις. (Μελένικο-Θεσσαλονίκη)
Εκδότης ΙΜΧΑ
1992, σελ. 125 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 28902
Βιβλιογραφία: Ναι – Σειρά: Ι.Μ.Χ.Α.; 238 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-378
ΜΕΛΕΝΙΚΟ / ΤΣΩΠΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Υ

Φ

Φιλιππίδης, Ν. Γ.
Η επανάστασις και καταστροφή της Ναούσης: Ιστορική πραγµατεία. Αναγνωσθείσα εν τω Φιλολογικώ Συλλογω «Παρνασσώ» τη 27 Άπριλίου 1879.
Τυπογραφείο: Βαρβαρήγου Αφοί,
1881, σελ. 95 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7307
Ευρετήρια: σ. 87-95 – Σειρά: Ο Ιερός του 1821 Ελληνικός Αγών – Δωρεά: Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
Βιβλίο – ΧΙ-292-164
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΝΑΟΥΣΑ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 / 19ος ΑΙΩΝΑΣ
Περιέχει καταλογο συνδροµητών. Βλ.και ΑΛΞ-342. Το 3ο αντίτ. σε φωτοτυπική ανατύπωση. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Νότη καραβία, 1973

Φίστας, Νικόλαος Γ.
Το Νυµφαίον: (Νιβέαστα- Νεβέσκα) εικόνες και προβλήµατα.
Εκδότης Χ.ε.,
1988, σελ. 160 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24940
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-308
ΝΥΜΦΑΙΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση

Φίστας, Νικόλαος Γ.
Το Νυµφαίον: Συµβολή εις την µελέτην των Βλάχων.
Εκδότης: Σύνδεσµος Απανταχού Νυµφαιωτών «ο Άγιος Δηµήτριος»,
1962, σελ. 64 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11570
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-74
ΝΥΜΦΑΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΛΑΧΟΙ

Φίστας, Νικόλαος Γ.
Φεύγει η Νεβέσκα: Συµβολή εις την µελέτην των Βλάχων.
Εκδότης: Σύνδεσµος Απανταχού Νυµφαιωτών «ο Άγιος Δηµήτριος»,
1964, σελ. 160 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11848
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-72
ΝΥΜΦΑIO / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΛΑΧΟΙ

Φυνδάνης, Βασίλειος Ν.
Η Μεσορώπη στο Παγγαίο.Τοµ.I-2.
Εκδότης : Χ.ε.,
1994, σελ. 2 τόµοι – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33582
Βιβλιογραφία: Τόµ.Α, σ. 231-232 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-486
ΜΕΣΟΡΩΠΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Τόµος Α: «Μελέτη στορική και λαογραφική», 1994, σ.232. Τόµος Β: «Παραδοσιακά επαγγέλµατα, παραδοσιακός τρόπος ζωής-ήθη και έθιµα: Μελέτη ιστορική και λαογραφική», 1998, σ. 358.

Φυνδάνης, Βασίλειος Ν.
Το χρυσοφόρο Παγγαίο στην παγκόσµια ιστορία: ιστορικές επιλογές, Ηδωνίδα, Φυλλίδα, Πιερίδα, Παγγαί, Σύµβολο, Παραστρυµώνια περιοχή, Χώρα Δατηνών.
Εκδότης  Χ.ε.,
2004, σελ 326 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35070
Βιβλιογραφία: σσ. 324-326 Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-524
ΠΑΓΓΑΙΟΝ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση.

Φωτιάδης, Κώστας/ Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
Στους δρόµους της προσφυγιάς: Η εγκατασταση των προσφύγων στη Νάουσα.
Εκδότης: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ 10 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας, σ.191-200
Άρθρο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Χ

Χαµουδόπουλος, Α. Χ.
Οι Ισραηλίται της Θεσσαλονίκης.
Τυπογραφείο: Κύκλος.,
1935, σελ 48 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17128
Βιβλίο – ΧΙ-292-176
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΕΒΡΑΙΟΙ

Χανιώτης, Νικόλαος Δ.
Η Καλλιθέα Γρεβενών.
Εκδότης: Χ.ε.,
1978, σελ. 108 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.19846
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: ΙΖ (1977) 259-297
Βιβλίο – ΧΙ-292-226
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Γρεβενών) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χαρακτίδης, Κωνσταντίνος Αλ.
Θεσσαλονίκη: H πόλις του Aγίου Δηµητρίου.
Εκδότης: Χ.ε.,
1939, σελ. 21 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17127
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-175
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαριζάνης, Θεόδωρος Χ.
Ιστορία της σκλαβωµένης Μακεδονίας. Ιστορία Λιγκοβάνης ή Ξυλούπολις 1430-1913. Ο Μακεδονικός Αγών 1875-1912. Ο ανδρείος Έλλην Ράµναλης.
Εκδότης: Χ.ε.,
χ.χ., σελ. 267 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24721
Εικονογράφηση: Ναι
Φωτοτυπία – ΧΙ-292-310
ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Περιέχει αφιέρωση. Δακτυλόγραφο

Χαρίσης, Χαρίλαος Ν.
Ιστορικαι αναµνήσεις επί τη πεντηκονταετηρίδι της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης.
Τυπογραφείο: Γεωργιάδης, Κ,
1962, σελ. 56 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17847
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-186
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Περιέχει αφιέρωση

Χαρίτος, Ιωάννης Μηνάς
Έδεσσα: Αρχαιολογικά- ιστορικά- λαογραφικά Εδέσσης. Τεύχος Α’ . Το ιστορικόν της ιδρύσεως του Αρχαιολογικού Μουσείου Εδέσσης.
Εκδότης: Χ.ε.,
1974, σελ. 36 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α17170
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-165
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΔΕΣΣΑ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Δακτυλόγραφο

Χασιώτης, Ηλίας Ε.
Οικολογικά προβλήµατα στο λεκανοπέδιο Αµυνταίου: (Με σύντοµη ιστορία της περιφέρειας Αµυνταίου).
Εκδότης : Χ.ε.,
χ.χ., σελ 58 -  – Γλώσσες : Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33226
Φωτοτυπία – ΧΙ-292-482
ΑΜΥΝΤΑΙΟ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χασιώτης, Ιωάννης Κ.
Τουρκοκρατούµενη Θεσσαλονίκη: µια όχι και τόσο «σκοτεινή» περίοδος στην ιστορία της πόλης µας.
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ 4 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 20-23
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Χασιώτης, Ιωάννης Κ. (Επιµελητής)
Η Αρµένικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης: Ιστορία, σηµερινή κατάσταση, προοπτικές = Τhe Armenian community of Τhessaloniki: History, present situation, and prospects.
Εκδότης University Studio Press,
2005, σελ. 191 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35370
Ευρετήρια: σσ. 186-189Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-532
ΑΡΜΕΝΙΟΙ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Περιέχει περίληψη στα αρµενικά.

Χασιώτης, Κώστας Ε.
Άγρια επιδροµή Γκέγκηδων στην Κοζάνη τό ετος 1877.
Εκδότης: Σύνδεσµος Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης,
1988, σελ. 51 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25231
Σειρά: Σύνδεσµος Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης; 26 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-318
ΚΟ2ΑΝΗ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ

Χατζηθεοδωρίδης, Βασίλης Γ.
Η Δράµα του 20ου αιώνα: Αναδροµή στο χώρο, στο χρόνο και στους ανθρώπους της.
Τυπογραφείο: Offset Graphic Hellas,
2001, σελ. 368 – Τόπος Έκδοσης: ΔΡΑΜΑ (Πόλη) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33603
Ευρετήρια: σσ. 349-363 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-490
ΔΡΑΜΑ (Πόλη)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χατζηθεοδωρίδης, Θεοφύλακτος
Το «Πέρασµα».
Τυπογραφείο: Έβρος.,
1997, σελ. 342 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33184
Ευρετήρια: σ. 303-340 – Εικονογράφηση: ΝαιΧάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-460
ΠΕΡΑΣΜΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χατζηιωαννίδης, Αθανάσιος
Αναµνήσεις από την εγκατάσταση προσφύγων του 1922 στο Μικρόκαµπο Νοµού Κιλκίς
Εκδότης: Χ.ε.,
2007, σελ. 166 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37412
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-61Ο
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ

Χατζηιωάννου, Μαρία Χριστίνα
Η Κοζάνη και η περιοχή της κατα την τουρκοκρατία.
Εκδότης  Uniνersity Studio Press,
2004, σελ 8 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 164-171
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Χατζηιωάννου, Μιχαήλ
Θερµαϊς ήτοι περί Θεσσαλονίκης.
Εκδότης: Κουλτούρα,
1978, σελ 72 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 7297
Σειρά: Εκδόσεις Κουλτούρα; 16 – Έκδοση: 2η (Φωτοτ.Ανατύπωση)
Βιβλίο – ΧΙ-292-422
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΙΔΙΩΜΑΤΑ / ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ

Χατζηϊωάννου, Μιχαήλ
Αστυγραφία ήτοι τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης.
Εκδότης: Εκδόσεις Νέας Πορείας ,
1976, σελ. 116 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 7334
Ευρετήρια: σ.III-114 – Έκδοση: 2η (Φωτοτ.Ανατύπωση)
Βιβλίο – ΧΙ-292-423
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Χατζηϊωάννου, Μιχαήλ
Αστυγραφία ήτοι τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης.
Εκδότης: Κουλτούρα,
1978, σελ. 114 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 7334
Σειρά: Εκδόσεις Κουλτούρα; 14 – Έκδοση: 3η (Φωτοτ.Ανατύπωση)
Βιβλίο – ΧΙ-292-424
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Χατζηκαλογιάννης, Γιάννης
Η µαρτυρική Δράµα: Σελίδες απ’ τη βουλγαρική κατοχή. Απρίλης 1941-Σεπτέµβρης 1944.
Εκδότης: Χ.ε.,
χ.χ. ,σελ. (5)+106 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.25739
Βιβλιογραφία: σ. 263 – Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 2η
Βιβλίο – ΧΙ-292-326
ΔΡΑΜΑ (Πόλη) / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β’

Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ.
Εύοσµος: η ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του
Εκδότης: Δήµος Ευόσµου,
2008, σελ. 256 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 37154
Βιβλιογραφία: σσ. 242-243 – Φορέας:Ιστορικό Αρχείο Δήµου Ευόσµου – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-594
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ / ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Χατζής, Δηµ. Κ.
Η συµβολή της Σιατίστης εις τους εθνικούς αγώνες.
Τυπογραφείο: Καµπάνας, Ιω.,
1971, σελ 28 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14874
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-119
ΛΟΓΟΣ / ΣΙΑΤΙΣΤΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
Περιέχει αφιέρωση

Χατζησταύρου, Ζωή
Η πνευµατική και καλλιτεχνική κίνηση της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία 1950-1960: Ο ρόλος της στη διαµόρφωση της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης.
Εκδότης University Studio Press,
2009, σελ 294 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.37864
Βιβλιογραφία: σσ. 257-265 – Σειρά: Ιστορία και πολιτισµός; 38 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-625
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ / ΠΟΛΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χατζητακη-Καψωµένου, Χρυσούλα
Το δηµοτικό τραγούδι.
Εκδότης  University Studio Press,
2004, σελ 11 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 394-404
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Χεκίµογλου, Ευάγγελος Α.
Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & µεσοπόλεµος
Εκδότης University Studio Press,
1995, σελ. 484 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 30385
Βιβλιογραφία: σ. 467-480 – Σειρά: Ιστορία και Πολιτισµός; 3 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-402
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ/ ΝΑΟΙ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ / ΕΒΡΑΙΟΙ / ΚΤΙΡΙΑ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ /ΤΣΙΩΜΟΥ, ΜΕΡΟΠΗ Π. / ΜΕΤΑλλΙΝΟΥ-ΤΣΙΩΜΟΥ, ΑΓΓΕλΙΚΗ

Χεκίµογλου, Ευάγγελος Α.
Οι Αµπελόκηποι έχουν ιστορία: Ιστορική προσέγγιση στην περιοχή Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης.
Περιοδικό: Ιανός,
1998, σελ. 208 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 32651
Βιβλιογραφία: σ. 202-204 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-457
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χεκίµογλου, Ευάγγελος Α.
Τα µυστήρια της Θεσσαλονίκης.
Εκδότης  Uniνersity Studio Press,
2001, σελ. 275 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 33901
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-505
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χιδίρογλου, Παύλος
Οι Έλληνες Ποµάκοι και η σχέση τους µε την Τουρκία.
Εκδότης: Ηρόδοτος,
1989, σελ. 139 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.26187
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Έκδοση: 3η
Βιβλίο – ΧΙ-292-336
ΘΡΑΚΗ / ΠΟΜΑΚΟΙ/ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Χιόνης, Κωνσταντίνος Ι.
Ιστορία της Καβάλας.
Εκδότης Χ.ε.,
1968, σελ. 120 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΒΑΛΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.13836
Βιβλιογραφία: σσ. 115-120 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-51
ΚΑΒΑΛΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση.

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Ζητήµατα Ιδιοκτησίας-φορολογίας και διώξεις στη Νάουσα στα χρόνια 1870-1877: Με βάση το φιρµάνι επαναχορηγήσεως (1830) της περιουσίας στους επαναστάτες και άλλα ανέκδοτα εγγραφα.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1979, σελ. 32 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20501
Τόµος: 19 (1979) 93-124
Ανάτυπο – ΧΙ-292-183
ΝΑΟΥΣΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ 19ος ΑΙΩΝΑΣ
Περιέχει περίληψη στα γαλλικά.

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Η απελευθέρωση της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό.
Εκδότης: Τέρτιος,
1998, σελ 80 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 32713
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-453
ΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Η απελευθέρωση της τουρκοκρατούμενης Βεροίας (16.10.1912) και η διένεξη Ε. Βενιζέλου-Κωνσταντίνου: Διάλεξη
Εκδότης: Σύλλογος Βεροιέων Θεσσαλονίκης,
1983, σελ 27 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23576
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-264
ΒΕΡΟΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Η αρχαία και η βυζαντινή Βέροια. (Μαθήµατα για την ιστορία της)
Εκδότης: •Ενωση Παλαιών Προσκόπων Βεροίας,
1993, σελ. 94 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29310
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-385
ΒΕΡΟΙΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Η επανάστασις εις την Νάουσαν και την περιοχήν Βεροίας κατα το 1821
Περιοδικό: Μακεδονική Ζωή: Μηνιαίον εικονογραφηµένον περιοδικόν,
1971, σελ 5 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Β.14919
Τεύχος: 58 (1971) 17-23 – Δωρεά: Ιωάννη Βασδραβέλλη
Ανάτυπο – ΧΙ-292-120
ΝΑΟΥΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821/

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Η συµβολή της Βέροιας στην επανάσταση του 1821: Διάλεξη.
Εκδότης: Περιηγητική Λέσχη Βεροίας,
1985, σελ. (2)+8 – Τόπος  Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24262
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-291
ΒΕΡΟΙΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Η σχέσις της µακεδονικης πόλεως Βεροίας πρός «Τα Βέροια» της Πελοποννήσου.
Εκδότης: Χ.ε.,
1976, σελ. 8 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18749
Τόµος: Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, σ.69-76
Ανάτυπο – ΧΙ-292-206
ΒΕΡΟΙΑ / ΒΕΡΟΙΑ, ΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Ιστορία της Βέροιας: της πόλεως και της περιοχής. Τόµος Α: 1. Εισαγωγικαι έννοιαι. Π. Η Βέροια επί Μακεδόνων ΠΙ Η Βέροια επί Ρωµαίων.
Εκδότης  Χ.ε.,
1960, σελ 244 – Τόπος Έκδοσης:  ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7513
Ευρετήρια: σ. 237-244
Βιβλίο – ΧΙ-292-30
ΒΕΡΟΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Ιστορία της Βέροιας: της πόλεως και της περιοχής. Τόµος δεύτερος: Βυζαντινοί χρόνοι.
Τυπογραφείο: Νικολαϊδης, Ν.,
1970, σελ 247 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7513
Βιβλιογραφία: σσ. 203-225 – Ευρετήρια : σσ.227-241
Βιβλίο – ΧΙ-292-30

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Ιστορικά προβλήµατα και µνηµεία εκ της παραµονής του Αγίου Γρηγορίου Παλαµά εις την περιοχήν Βεροίας.
Περιοδικό: Γρηγόριος ο Παλαµάς. Εκκλησιαστικό περιοδικό,
1967, σελ. 13 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.14053
Τόµος: 50 (1967) 279-291
Ανάτυπο – ΧΙ-292-42
ΒΕΡΟΙΑ / ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ / ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Συνοπτική ιστορία της Βέροιας: (Δύο οµιλίες).
Εκδότης: Χ.ε.,
1981, σελ. 31 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.21142
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-124
ΒΕΡΟΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΛΟΓΟΙ
Περιέχει αφιέρωση

Χιονίδης, Γιώργος Χ.
Τρείς κανονισµοί της ελληνικης κοινότητος της Βεροίας κατα τα τέλη της τουρκοκρατίας.
Περιοδικό: Μακεδονικά: Σύγγραµµα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
1970, σελ 46 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.15285
Τόµος: Ι (1970) 97-142
Ανάτυπο – XI-292-132
ΒΕΡΟΙΑ / ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / ΕΛΛΗΝΕΣ

Χιούτης, Κωνσταντίνος Θ.
Προσωπογραφία του Νεοχωρίου Χαλκιδικής: (16ος-20ος αι.).
Εκδότης : Χ.ε.,
2001, σελ. 559 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33631
Βιβλιογραφία: σσ. 11-12 Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-488
ΝΕΟΧΩΡΙ (Χαλκιδικής) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Στη σ. τίτλου αφιέρωση του συγγραφέα.

Χιούτης, Κωνσταντίνος θ.
Φωτογραφικά τεκµήρια από το Νεοχώρι Χαλκιδικής
Εκδότης Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Χαλκιδικής,
2006, σελ. 95 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 36309
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-574

Χιώλος, Κωνσταντίνος Β.
Η Αλιστράτη Σερρών.
Εκδότης: Χ.ε.,
1981, σελ. 48 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.21Ο75
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-1Ο3
AΛlΣTPATΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χιώλος, Κωνσταντίνος Β.
Σελίδες από την ένδοξη ιστορία της Αλιστράτης.
Εκδότης : Σύλλογος Αλιστρατινών Θεσσαλονίκης »Ο Άγιος Αθανάσιος»,
2001, σελ. 63 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 33823
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-509
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χονδρογιάννη-Μετόκη, Αρετή
Αλιάκµων- παραλίµνια περιοχή φράγµατος Πολυφύτου.
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ. 7 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 261-267
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΑΛΙΑΚΜΩΝ / ΠΟΛΥΦΎΤΟΥ (Λίµνη) / ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός)

Χουρµουζιάδης, Γ. Χ.
Προϊστορικοί χρόνοι,
Εκδότης : University Studio Press,
2004, σελ 7 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι, σ. 143-149
Άρθρο – ΧΙ-292-520
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νοµός) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νοµός) / ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Χριστιανόπουλος, Ντίνος
Η αρχαία Θέρµη και η ίδρυση της Θεσσαλονίκης (1000- 315 π.χ.). Μελέτη
Εκδότης Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας Τ.Ε.Ι.Θ.,
1991, σελ 79 – Τόπος Έκδοσης : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 28933
Βιβλιογραφία: σ. 69-73 – Ευρετήρια: σ. 74-78 – Φορέας : Τ.Ε.Ι.Θ. – Σειρά: Σκυταλη; 1
Βιβλίο – ΧΙ-292-389
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΘΕΡΜΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χριστιανόπουλος, Ντίνος
Τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης.
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ. 4 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος: 5 (1985) 54-57
Άρθρο – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Χριστοδούλου, Αναστασιος Ε.
Ιστορία της Βέροιας.
Τυπογραφείο: Γούναρης.,
1960, σελ. 180 – Τόπος Έκδοσης: ΒΕΡΟΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.7146/Α.7147
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-45
ΒΕΡΟΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Χριστοδούλου, Γεώργιος Κ.
Η Θεσσαλονίκη κατα την τελευταίαν έκατονταετίαν: Έµπόριον, βιοµηχανία, βιοτεχνία.
Εκδότης: Ένωσις, η,
1936, σελ 335 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Β.Π.3269/ Α.1256
Βιβλιογραφία: σσ. 12-14Ευρετήρια: σσ. 325-328 – Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Γεωργίου Παπαηλιάκη
Βιβλίο – ΧΙ-292-78
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΜΠΟΡΙΟ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ

Χριστοδούλου, Πασχάλης
Αθανάσιος Ι. Σπανός (1858-1951).
Εκδότης: Πολιτιστικός & Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής,
2008, σελ 10 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Εικονογράφηση: Ναι – Τόµος: Πρόσωπα και µορφές της Αλεξανδρούπολης (l90ς-200ς αι.), σ. 41-50
Άρθρο – ΧΙ-292-619
ΣΠΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ψ

Ψαθάς, Απόστολος Δ./ Μητρακλή- Ψαθά, Βασιλική
Ιστορία- λαογραφία νοµού Σερρών: Τόµος πρώτος
Τυπογραφείο: Ζίχναλης, Αθαν.,
1976, σελ. 125+(16)+(1) χάρτ. – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.18926
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-205
ΣΕΡΡΩΝ (Νοµός)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΑΑΟΓΡΑΦΙΑ/ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΠΕΝΤΑΠΟλΗ (Σερρών)/ ΣΚΟΥΤΑΡΙ / ΟΙΝΟΥΣΑ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ

Ψαθάς, Απόστολος Δ./ Μητρακλή-Ψαθά, Βασιλική
Άγιον Πνεύµα Σερρών: Ιστορία- λαογραφία της κοινότητος.
Εκδότης: Χ.ε.,
1979, σελ 87 – Τόπος Έκδοσης: ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 20142
Βιβλιογραφία: σσ. 85-86 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-236
ΑΓΙΟΝΠΝΕΥΜΑ (Σερρών)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ΣΕΡΡΕΣ

Ψαθάς, Απόστολος Δ./ Μητρακλή-Ψαθά, Βασιλική
Νέος Σκοπός Σερρών Ανατολικής Μακεδονίας: Σκοπηνών πορεία-πολιτισµός
Εκδότης: Χ.ε.,
2006, σελ. 303 – Τόπος ‘Εκδοσης : ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35707
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-12
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και αφιέρωση

Ω


Ανευ Συγγραφέα

Αλεξάνδρεια: Σιδηρόδροµος και πόλη 1894-1994: Αφιερωµατική έκδοση για τα 100 χρόνια σιδηροδροµικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Μοναστηρίου και η επίδραση στην Αλεξάνδρεια
Εκδότης Δήµος Αλεξάνδρειας,
1994, σελ. 95 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29933
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-396
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αφιέρωµα στη Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια.
Περιοδικό: Εµείς: Ο κόσµος της Εθνικής Τράπεζας,
1985, σελ 64 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.28723
Φορέας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τεύχος : 5 (1985)
Περιοδικό – ΧΙ-292-342
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ /ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

Γη τών Σερρών.
Εκδότης Νομαρχία Σερρών,
1957, σελ. (4)+211 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ εισαγωγής: Β.ΘΕ 32190
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Δωρεά : Γεωργίου Θεμελή
Βιβλίο – ΧΙ-292-442
ΣΕΡΡΕΣ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Έδεσσα. Η πόλη των νερών
Εκδότης: Καστανιώτης,
1992, σελ. 157 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29345
Βιβλιογραφία: σ. 156-157 – Φορέας: Δήµος Έδεσσας – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-384
ΕΔΕΣΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ενθύµια Νυµφαίου.
Εκδότης Λιβάνης, Α.Α.,
2003, σελ. 207 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35496
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-534
ΝΥΜΦΑΙΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Επίκεντρα: Ειδικό αφιέρωµα έκδοση του Κέντρου έρευνας και Επιµόρφωσης: Βόρεια Ελλάδα. Δρόµοι ανάπτυξης και πολιτισµού.
Εκδότης : Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιµόρφωσης,
χ.χ., σελ. 64 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33534
Περιοδικό – ΧΙ-292-484
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΘΡΑΚΗ

Η εκπαιδευτική περιφέρεια Παιονίας: Γεωφυσική, ιστορική, οικονοµική, λαογραφική και δηµογραφική µελέτη.
Εκδότης Εθνικός Σύλλογος Διδασκάλων και Νηπιαγωγών Παιονίας,
1965, σελ. 128
Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 22438
Βιβλιογραφία: σ. 123 – Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Βιβλίο – ΧΙ-292-306
ΠΑΙΟΝΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η Θεσσαλονίκη και η συµβολή των Δυτικοµακεδόνων στην ιστορική εξέλιξή της.
Εκδότης Οµοσπονδία Δυτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης,
1985, σελ 128 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24514
Σειρά: Οµοσπονδία Δυτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης; 3 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-298
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής: Αφιέρωµα.
Περιοδικό: Γιατί,
1980, σελ. 70 – Τόπος Έκδοσης:  ΣΕΡΡΕΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20811
Τόµος: 6 (1980) – Τεύχος: 61
Περιοδικό – ΧΙ-292-14
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑ ΤΟΧΗ /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η Σιάτιστα. Πρόσκληση γνωριµίας. Ιστορία-Παιδεία-Κοινωνική ζωή-Μνηµεία
Εκδότης Μαίανδρος,
1993, σελ. 103 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29397
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-382
ΣΙΑΤΙΣΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η «Πόλη των Εβραίων» και η αφύπνιση των Βαλκανίων
Εκδότης: Εκάτη,
1994, σελ. 309 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29854
Βιβλιογραφία: σ.301-304 – Εικονογράφηση: Ναι Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-372
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΒΡΑΙΟΙ

Θεσσαλονίκη 1912-1962: αναµνηστική έκδοσις.
Τυπογραφείο: Σφακιανάκης, Εµµ. και Υιοί,
χ.χ., σελ 686 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11942/ Β.Πρ.22170
Εικονογράφηση: Ναι Χάρτες: Ναι – Δωρεά: Αλεξάνδρας Παραφεντίδου
Βιβλίο – ΧΙ-292-82
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια.
Εκδότης: Δήµος Θεσσαλονίκης,
1985, σελ 320 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.24594
Βιβλιογραφία: σσ. 297-303 Ευρετήρια: σσ. 304-314 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-302
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια: Μεταβυζαντινή εποχή 1430-1912.
Εκδότης: Σφακιανάκη.,
1985, σελ. 112 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23892
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-277
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Θράκη Ελλάδα µου, Ελλάδα πατρίδα µου: Η πορεία της Θράκης µέσα στην ιστορία από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα: Προσφορά ελπίδας για την πατρίδα στις νέες γενιές των Ελλήνων
Προέλευση: Χ. Ε.,
1994, σελ. 240 – Τόπος Έκδοσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 29944
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-395
ΘΡΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Θράκη.
Εκδότης : Υπουργείο Βορείου Ελλάδος,
χ.χ., σελ. 40 -  – Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.20737
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-29
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ / ΘΡΑΚΗ
2ο αντ.: Thrace, χ.ε, Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, 1980, σ. 39 30 αντ.: Thrace, χ.ε, Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, 1980, σ. 39

Ιστορική και λαογραφική µελέτη των κατοίκων των Νέων Μαλγάρων Θεσσαλονίκης.
Εκδότης Σύλλογος Γονέων Δηµοτικού Σχολείου Ν. Μαλγάρων,
1984, σελ 100 – Τόπος  Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.23859
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-274
ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Περιέχει αφιέρωση.

Ιστορικόν λεύκωµα των εορτών εκατονταετηρίδος: Εν Κοζάνη 23-24 Ιουνίου 1930.
Τυπογραφείο: Μπάµπος, Βασ. Ν.,
1930, σελ 61 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΖΑΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17887
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-187
ΚΟΖΑΝΗ/ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Καλλικράτεια: Από την Προποντίδα στη Χαλκιδική. Λαογραφικό λεύκωµα Καλλικράτειας.
Εκδότης  Δήµος Καλλικράτειας,
2000, σελ. 383 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33767
Εικονογράφηση: Ναι – Δωρεά: Νικολάου Μέρτζου
Βιβλίο – ΧΙ-292-500
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ / ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Κιλκισιακό Ηµερολόγιο 1984: Ετήσια πνευµατική επιθεώρηση έρευνας-καταγραφής της πνευµατικής δηµιουργίας του νοµού µας.
Εκδότης : Μαχητής,
1984,σελ. 215 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33530
Τόµος: 1 (1984)
Περιοδικό – ΧΙ-292-483
ΚΙΛΚΙΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Εξεδόθηκε µόνο ένας τόµος. Στη σ.Ι αφιέρωση του δωρητή.

Λεύκωµα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947.
Εκδότης: Χ.ε.,
χ.χ., σελ. 246 -  – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17844
Βιβλιογραφία: σ. 9 – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-182
ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νοµός) /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το δεύτερο αντίτυπο Δωρεά Π. Πατσιαδά (2007)

Λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι από της απελευθερώσεως της Κατερίνης, 16 ‘Οκτωβρίου 1912-1962.
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολις Κίτρους,
1962, σελ. 66 – Τόπος Έκδοσης: ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11507
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-34
ΚΑΤΕΡΙΝΗ/ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Λεύκωµα. Από το χθες στο σήµερα.
Εκδότης Δήµος Ροδολίβους,
2006, σελ. 176 – Τόπος Έκδοσης: ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (Φιλλίδος) – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 35682
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-536
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ (Φιλλίδος) / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μελέτη τουριστικής αναπτύξεως Χαλκιδικής: Διάγραµµα.
Εκδότης : Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
1965, σελ. 22 – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.13216
Φορέας: Πολυτεχνική Σχολή. Έδρα Πολεοδοµίας.
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-25

Ναουσα = Naoussa. 11-1-49.
Εκδότης  Γ’ Σώµα Στρατού,
1949, σελ. (32) φ. – Τόπος Έκδοσης:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.1732
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-15
ΝΑΟΥΣΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Νάουσα: 19ος-20ος αιώνας.
Εκδότης Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστασιος Μιχαήλ ο Λόγιος»,
1999, σελ. 415 – Τόπος Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.33259
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-475
ΝΑΟΥΣΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / 19ος ΑΙΩΝΑΣ / 20ος ΑΙΩΝΑΣ

Ξάνθη
Εκδότης Νοµαρχία Ξάνθης,
1971, σελ. 96 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α. 19392
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-220
ΞΑΝΘΗΣ (Νοµός) / ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο πανηγυρικός εορτασµός της πενηηκονταετηρίδος από της απελευθερώσεως των Σερρών.
Εκδότης: Μακεδονική Εστία,
1963, σελ. 56 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.17911
Σειρά: Μακεδονική Εστία; 3 – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-185
ΣΕΡΡΕΣ / ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ / ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Περιέχει αφιέρωση

Ο σύλλογος, η Κορησός, η Θεσσαλονίκη, ο κόσµος όλος, lΟΟχρόνια µαζί- 100 χρόνια δράση
Εκδότης Σύλλογος Κορησωτών Θεσσαλονίκης» Ο Άγιος Γεώργιος»,
1996, σελ. 167 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – - Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: 31409
Εικονογράφηση: Ναι – Έκδοση: 4η
Βιβλίο – ΧΙ-292-432
ΚΟΡΗΣΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΗΣΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι πλινθόκτιστοι οικισµοί του δήµου Κορεστείων.
Εκδότης Δηµοτικόν Σχολείον Νέου Οικισµού Κορεστείων Καστοριάς,
2002, σελ. 104 – Τόπος Έκδοσης: ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.35283
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-533
ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΠΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Πανδυτικοµακεδονικοί αγώνες Α’ «Παύλος Μελας», (13- 15 Σεπτεµβρίου 1946, Καστοριά)
Εκδότης: Κεντρική Επιτροπή Πανδυτικοµακεδονικών Αγώνων «Παύλος Μελάς»,
1948, σελ. 160 – Τόπος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ εισαγωγής: Α. 1785ΟΙΒ.ΝΙ. 30907
Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι – Δωρεά: Θ. Νικολόπουλου – Ελληνικό Προξενείο Καϊρου
Βιβλίο – ΧΙ-292-181
ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σιδηρόκατρον 1913-1963
Τυπογραφείο: Σεραφειµίδης, Δηµ.,
χ.χ., σελ. 52 – Τόπος Έκδοσης:  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.11810
Φορέας : Επιτροπή Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Σιδηροκάστρου. – Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-28
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σοχός: Συµβολή στην ιστορική γεωγραφία της Βισαλτίας.
Εκδότης Εκπολιτιστική Επιµορφωτική και Λαογραφική Κίνηση Νέων Σοχού,
1999, σελ 47+(64) – Τόπος Έκδοσης: ΣΟΧΟΣ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.331Ο5
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-464
ΣΟΧΟΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΒΙΣΑΛΤΙΑ
Περιέχει αφιέρωση.

Σπήλαιο Γρεβενών.
Εκδότης Σύλλογος Σπηλιωτών Θεσσαλονίκης,
1999, σελ 266 – Τόπος Έκδοσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.32967
Βιβλιογραφία: Ναι – Εικονογράφηση: Ναι – Χάρτες: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-462
ΣΠΗΛΑΙΟ (Γρεβενών)/ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ ΜΑΝΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ/ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ / ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Το ολοκαύτωμα του Νυμφαίου: Σελλίδες από την ηρωική δράσι της Ελληνικης Βασ. Χωροφυλακής.
Εκδότης Χ.ε.,
1948, σελ. 23 – Τόπος  Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθμ. εισαγωγής: Α.23208
Σειρά: Μάρτυρες και ήρωες της Ελευθερίας. Εικονογράφηση: Ναι
Φυλλάδιο – ΧΙ-292-260 / ΝΥΜΦΑΙΟ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Φλώρινα: Η ακριτική Εθνική σκοπιά.
Προέλευση: Έθνος,
1953, σελ. 141 – Τόπος Έκδοσης: ΦΛΩΡΙΝΑ – Γλώσσες: Ελληνικά
Αριθµ. εισαγωγής: Α.4263/Α.4353/Α.4354
Εικονογράφηση: Ναι
Βιβλίο – ΧΙ-292-49
ΦΛΩΡΙΝΑ /ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ