ΕΜΣ > Οργάνωση

Οργάνωση

 1. Τμήμα Μελετών – Εκδόσεων

  Το τμήμα Μελετών – Εκδόσεων ιδρύθηκε το 1939 και από τότε συνεχίζει αδιάλειπτα την έκδοση επιστημονικών βιβλίων και των περιοδικών ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τα περιεχόμενα των οποίων αναφέρονται σε ιστορικά, αρχαιολογικά, λαογραφικά, εθνικά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς της Ε.Μ.Σ.

  Πληροφορίες: Διαλεχτή Καψάλα, τηλ. 2310268710


 2. Τμήμα Ιστορικών Ερευνών

  Το τμήμα Ιστορικών Ερευνών ασχολείται με την ιστορία της Μακεδονίας, τη συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, μελέτη και δημοσίευση του ιστορικού αρχειακού υλικού σχετιζομένου με τη Μακεδονία. Μελετά επίσης περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια καθώς και οικογενειακά αρχεία που φυλάσσονται στο Τμήμα.

  Πληροφορίες: Διαλεχτή Καψάλα, τηλ. 2310268710


 3. Βιβλιοθήκη

  Η βιβλιοθήκη της ΕΜΣ είναι εξειδικευμένη στον χώρο της Μακεδονίας, της Θράκης και γενικότερα στον Βόρειο Ελληνικό χώρο, κυρίως στις θεματικές κατηγορίες της ιστορίας, της τέχνης, αρχαιολογίας και λαογραφίας. Η συλλογή της περιέχει περίπου 70.000 βιβλία και περιοδικά, εκ των οποίων αρκετά σπάνια. Παρέχει, στους αναγνώστες της, σημαντικές ευκολίες προσπέλασης του υλικού (μηχανοργάνωση, διαδύκτιο, φωτοτυπικό μηχάνημα, ψηφιοποιημένα βιβλία).

  Βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτιρίου της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 4, και είναι ανοικτή για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 14.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 273878.

  Προϊστάμενος της βιβλιοθήκης είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κουρούδης και υπάλληλος η κ. Μαρία Τρανίδου.


 4. Πινακοθήκη

  Η Πινακοθήκη ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την προβολή της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής δημιουργίας και ιδιαιτέρως των Μακεδόνων καλλιτεχνών. Η συλλογή της αριθμεί περί τα εξακόσια έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής. Στεγάζεται στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου του Θεάτρου της Εταιρείας, Νικ. Γερμανού 1, με είσοδο ελεύθερη στο κοινό.

  Επιμελητής Πινακοθήκης: Ιωάννης Τσούτσας, Υπάλληλος: Γεώργιος Ρουσσέτης.

  Ώρες λειτουργίας Πινακοθήκης: Κυριακή-Παρασκευή 09.00-14.00.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 238601.


 5. Τμήμα Ιστοσελίδας

  Το Τμήμα Ιστοσελίδας ασχολείται με την ψηφιοποίηση και ανάρτηση στο διαδίκτυο των επιστημονικών εκδόσεων της ΕΜΣ, με την προβολή σημαντικών θεμάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη της, τη δημόσια ενημέρωση, καθώς και εθνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη Μακεδονία.

  Λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2006 και βρίσκεται στον τέταρτο όροφο του κτιρίου διοίκησης της Εταιρείας.

  Πληροφορίες: Αναστασία Μάμαλη τηλ. 2130 271204


 6. Ηλεκτρονικό Δίκτυο «Ιωάννης Μανδύλας»

  Στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο «Ιωάννης Μανδύλας», το οποίο στεγάζεται από το 2007 στον πέμπτο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης της Εταιρείας, εδρεύουν ομάδες επιστημόνων που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΜΣ. Παράλληλα, λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς με αρχειακό, φωτογραφικό και άλλο ερευνητικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία.


 7. Βιβλιοπωλείο

  Το Βιβλιοπωλείο της ΕΜΣ διαθέτει όλες τις εκδόσεις της Εταιρείας, παλιές και νέες, καθώς και μέρος των εκδόσεων του ΙΜΧΑ. Επίσης διαθέτει τους τόμους του φιλολογικού περιοδικού «Ελληνικά» και του περιοδικού «Μακεδονικά».

  Βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 4, και είναι ανοικτό από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 μέχρι 14.30.

  Υπεύθυνος του Βιβλιοπωλείου είναι ο κ. Μιχαήλ Ορφανίδης.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 260150


 8. Λογιστήριο

  Το Οικονομικό-Λογιστικό τμήμα της Εταιρείας συνεργάζεται στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών, φορολογικών και λογιστικών ζητημάτων, αναφορικά με τη δομή της Ε.Μ.Σ.

  Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται ο έλεγχος των οικονομικών μεγεθών, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων, ο οικονομικός έλεγχος των συνδρομητών και των μελών, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η χρήση των διατάξεων του κώδικα φορολογικών στοιχείων και της φορολογίας του εισοδήματος αλλά και της ακίνητης περιουσίας, η εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ο έλεγχος των τραπεζών και γενικότερα η παρακολούθηση και τακτοποίηση των οικονομικών, φορολογικών και λογιστικών εργασιών της Εταιρίας.

  Υπεύθυνος του Οικονομικού-Λογιστικού τμήματος είναι ο κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 270393


 9. Γραμματεία

  Τα γραφεία της Γραμματείας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών βρίσκονται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου Διοίκησης, Εθνικής Αμύνης 4, και λειτουργούν καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

  Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2310 271 195 και 2310 270972 fax: 2310 271 501.

  Υπεύθυνες του Τμήματος είναι οι κυρίες Ελένη Ρέγκου και Κωνσταντίνα Πλιάκου.