Ιστορική Αναδρομή

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μία σύντομη ιστορική αναδρομή
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παραγωγή της ΕΡΤ3.