18ος τ. ΙΗ΄, Θεσσαλονίκη 1978, 8ο, σελ. ζ΄+ 365

τ. ΙΗ΄, Θεσσαλονίκη 1978, 8ο, σελ. ζ΄+ 365

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS

Γ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Μία εξαφανεισθείσα μεγάλη μονή της Θεσσαλονίκης, η μονή του Προδρόμου

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΄Αγιος Δημήτριος ο Αρμογένης

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η μορφή του Μακεδόνα αγωνιστή του 1821 εμπνέει τον ποιητή Αλέξ. Σούτσο και έμμεσα τον ζωγράφο Θεόδ. Βρυζάκη

ΙΩΑΝ. Α. ΒΑΡΤΣΟΣ, Η πορεία του Αλεξάνδρου προς το θρόνο της Μακεδονίας

ΑΛΚ. Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΄Αγνωστα έργα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΣΤ. ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν επί τη βάσει των πηγών

ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Μία ελληνική μαρτυρία από τη Βιέννη για τις πρώτες συλλήψεις των συνεργατών του Ρήγα Βελεστινλή

ΚΩΝΣΤ. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χριστιανικές συνοικίες, συντεχνίες και επαγγέλματα της Θεσσαλονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα

ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΄Ενα υπόμνημα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα 1917 και την περίθαλψη των θυμάτων

ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ, Νικόλαος Κοριτζάς, ο εκδότης και βιογράφος του Αθανασίου Χριστόπουλου

ΕΥΘ. Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Τοιχογραφίες και εικόνες της μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Η λατρευτική εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης στη Βέροια

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ, Η Κλεισούρα στα 1849

ΔΗΜ. Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ, Το λατομείο μαρμάρου του αρχαίου Μονοίκου (;) του Οδομαντικού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, Το Γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς
 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, Πληροφορίαι εκ των Τουρκικών Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας (Αρχείον φιρμανίων της Μονής Βλατάδων

ΚΩΝΣΤ. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γάλλοι έμποροι της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα

ΚΩΝΣΤ. Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ, Συμπληρωματικά στοιχεία για το Συνόδη και την Αιμιλία Παπαδημητρίου

ΣΩΤ. Λ. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ, Αναμνηστικόν σημείωμα (ενθύμησις) περί του σεισμού της Θεσσαλονίκης του έτους 1759

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤ. ΣΠΟΡΕΛΑΣ, ΄Ενα ξεχασμένο χειρόγραφο από τη Νάουσα

ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Περί την επαρχιακήν σύνοδον της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΝΙΚΟΥ Β. ΚΟΣΜΑ, Ο ανέκδοτος κώδικας 161 της Χίου γιά τη Σύνοδο της Φλωρεντίας, την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430 και τη μάχη της Βάρνας. Εισαγωγή – Κείμενο – Σχόλια, Αθήναι 1975, υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδη

ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι, 1860-σήμερον, Α΄ Ιστορία, Β΄ Κείμενα, Θεσσαλονίκη 1977, 1978, υπό Αθαν. Αγγελοπούλου

Π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ, Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη 1976, υπό Αθαν. Αγγελοπούλου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΑΚΚΑΒΟΥ, αντιστρατήγου, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός Αγών), Θεσσαλονίκη 1972, υπό Ιωάν. Σωτ. Νοτάρη

NINA V. SINICINA, Maksim Grec v Rosii (=Μάξιμος ο Γραικός στη Ρωσία), Μόσχα 1977, υπό Κωνστ. Κ. Παπουλίδη

Κώδιξ Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, ιζ΄-ιθ΄ αι., υπό Νικολάου Ι. Πανταζοπούλου – συνεργασία Δεσποίνης Τσούρκα-Παπαστάθη, τεύχος α΄, Θεσσαλονίκη 1974, υπό Νικ. Κ. Τσιτσιμελή
 
Βιβλία και περιοδικά που εστάλησαν στη Διεύθυνση των «Μακεδονικών»

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.575 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά