16ος τ. ΙΣΤ΄, (εις μνήμην Χαραλ. Φραγκίστα), Θεσσαλονίκη 1976, 8ο, σελ. κα΄+ 442

τ. ΙΣΤ΄, (εις μνήμην Χαραλ. Φραγκίστα), Θεσσαλονίκη 1976, 8ο, σελ. κα΄+ 442

 
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS

ΚΩΝ. Α. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Χαράλαμπος Ν. Φραγκίστας (1905-1976), Νεκρολογία-δημοσιεύματα

ΣΤΕΦ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μία ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σάρρου για την εκπαίδευση στον καζά Κατερίνης κατά το 1906

ΣΤΕΦ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ένα στιχούργημα για το Αρβανιτοχώρι (Αρμπανάσι) του Μεγάλου Τιρνόβου της Βουλγαρίας

ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έναντι των εμπεριστάτων επαρχιών του κατά τον Μακεδονικόν Αγώνα

ΕΛΕΥΘ. Ι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Ο «Ελληνικός Εθνικός Σύλλογος Κοσσυφοπεδίου»

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου». Ανώνυμο στιχούργημα του ιζ΄ αιώνος

ΚΩΝΣΤ. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης, 1796-1840

ΚΩΝΣΤ. Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ, Συνόδης Δ. Παπαδημητρίου, 1859-1921

OTTO F. A. MEINARDUS, The Macedonian «Αναπεσών» as Model for the Flemish «Nascendo Morimur»

ΙΣΙΔ. Ι. ΚΑΚΟΥΡΗΣ, Βυζαντινά κιονόκρανα από την Ανακτορόπολη Καβάλας

ΧΑΡΑΛ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Ο Πέτρος Παπαγεωργίου και οι απαρχές της λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Τα χριστιανικά μνημεία του Σέμαλτου

Γ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Σίρμιον ή Θεσσαλονίκη; (Επανεξέτασις μιας κριτικής εξετάσεως της περί του Αγίου Δημητρίου παραδόσεως)

ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Συμφωνητικό εσναφιών του Hadzioglu Pazardzik της Δοβρουτσάς στα 1857

ÖDÖN FÜVES, La guerre de l indépendance hellénique de 1821 et la Hongrie

ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Συμβολή στην ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
 
 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ, Semaines Philippopolitaines de l histoire et de la culture Thrace (4-19 Οκτωβρίου 1976)

ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ, Η αγγλική μετάφραση της γραμματικής του Αθανασίου Χριστοπούλου

ΚΩΝΣΤ. Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ, Νείλος Ταρχανιώτης ή Τραχανιώτης (;-1521)

ΙΩΑΝ. Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ, Ελληνο-σερβικό ιστορικό συμπόσιο Καβάλας (7-10 Νοεμβρίου 1976)

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, Δύο έγγραφα από την Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

EVANGELOS KOFOS, Greece and the Eastern Crisis 1875-1878, Θεσσαλονίκη 1975, υπό Στεφ. Ι. Παπαδοπούλου

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Οι ΄Αγιοι Απόστολοι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδη

Χ. Ν. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδη
Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα, υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός, η ζωή και το έργον αυτού, Θεσσαλονίκη 1970, υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδη

ΔΗΜ. Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ, Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, υπό Δ. Κανατσούλη

ΑΝΤ.-ΑΙΜ. ΤΑΧΙΑΟΣ, Η εθνική αφύπνισις των Βουλγάρων και η εμφάνισις βουλγαρικής εθνικής κινήσεως εν Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1974, υπό Γ. Πλουμίδη

ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΙΧ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ, Οι Κουτσόβλαχοι, εθνολογική και λαογραφική μελέτη, πρώτος τόμος, Θεσσαλονίκη 1976, υπό Αθ. Ε. Καραθανάση

ΜΙΛΤ. Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Θεσσαλονίκη 1976, υπό Χρ. Τζιτζιλή

CHRISTOS C. PATSAVOS, The Unification of the Greeks under Macedonian Hegemony, Athens 1973, υπό Φωκά Α. Αγγελάτου
 
Βιβλία και περιοδικά που εστάλησαν στη Διεύθυνση των «Μακεδονικών»

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.139 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά