15ος τ. ΙΕ΄, Θεσσαλονίκη 1975, 8ο, σελ. ζ΄+ 445 + 174 πίνακες

τ. ΙΕ΄, Θεσσαλονίκη 1975, 8ο, σελ. ζ΄+ 445 + 174 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS

ΖΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Οι ΄Ελληνες και η Επανάσταση του 1875 στη Βοσνία και στην Ερζεγοβίνη

ΧΑΡ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Η διάδοσις της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου εις τον Σλαβικόν κόσμον

ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Το εκκλησιαστικόν καθεστώς των μητροπόλεων της Βορείου Μακεδονίας από του 1913 μέχρι σήμερον

ΙΩΑΝ. ΣΩΤ. ΝΟΤΑΡΗΣ, Το Μακεδονικό Ζήτημα σε μια καινούρια «Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας»

LIDIA A. DEMÉNY, Le régime des douanes et des commercants Grecs en Transylvanie au cours de la période de la principauté autonome (1541-1691)

ΣΤ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Η κατάσταση της παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο του καζά Θεσσαλονίκης (Μία ανέκδοτη έκθεση του Δημητρίου Μ. Σάρρου)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ, Η λέξη «άλικο»στην αλληλογραφία των Μακεδόνων εμπόρων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Οι συνοικίες και οι δρόμοι των Γενιτσών κατά τα τέλη του 19ου αιώνα

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ, Χρονικά Αρχαιολογικά 1968-1970 (συνέχεια)

Πίνακες (Α)

Πίνακες (Β)

Πίνακες (Γ)

Πίνακες (Δ)

Πίνακες (Ε)

Πίνακες (ΣΤ)

Πίνακες (Ζ)


ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ, Η αλήθεια, όταν μπορή, να λέγεται

ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Το Ιστορικόν Αρχείον της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΄Εργα Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου (Διορθώσεις και προσθήκες)
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Η θαλάσσια οχύρωση της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1975, υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδη

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΖΑΡΑΣ, Η Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1974, υπό Φ. Μ. Πέτσα

Τ. Κ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ – Δ. Β. ΓΟΝΗΣ, «Κώδιξ αλληλογραφίας» του Βοδενών Αγαθαγγέλου, Θεσσαλονίκη 1975, υπό Αθ. Αγγελοπούλου

ΑΘΑΝ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, υπό Αθ. Αγγελοπούλου

Ε. ΓΚΟΥΜΑΣ, Λιβάδι, Γεωγραφία, Ιστορική Λαογραφική Επισκόπησις, Λιβάδι 1973. ΙΩ. ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ, Λιβάδι, η πατρίδα του Γεωργάκη Ολυμπίου, Κατερίνη 1973, υπό Αθ. Αγγελοπούλου

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ, Ο Φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης, Η ηρωική άμυνα στη Μολδαβία, Θεσσαλονικη 1972, υπό Νέστ. Καμαριανού

Δ. Γ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ, Πληροφορίαι περί Μακεδονίας εκ των Αμερικανικών Αρχείων (Αναφοραί προξένων), Θεσσαλονίκη 1974, υπό Γ. Πλουμίδη

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ, Ο κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686- ), Θεσσαλονίκη 1974, υπό Ελευθ. Νικολαϊδου

Γ. Χ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860-1924), ένας Βεροιώτης εκπαιδευτικός κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1974, υπό Δεσπ. Γιαραλή-Παπαδοπούλου

Γ. Χ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον ΄Ολυμπον κατά τα έτη 1821-1822, Θεσσαλονίκη 1975, υπό Γ. Α. Σιορόκα

ΚΩΝΣΤ. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία αναφερόμενα στη Μακεδονία πριν και μετά το 1821, Θεσσαλονίκη 1975, υπό Γ. Α. Σιορόκα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, Θεσσαλονίκη 1973, υπό Γ. Π. Παπαγεωργίου

ΧΡΥΣ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ, Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Κουμπελίδικη της Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1973, υπό Αθ. Δ. Παλιούρα
 
Βιβλία και περιοδικά που εστάλησαν στη Διεύθυνση των «Μακεδονικών»

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.657 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά