11ος τ. ΙΑ΄, Θεσσαλονίκη 1971, 8ο, σελ. ζ΄+511

τ. ΙΑ΄, Θεσσαλονίκη 1971, 8ο, σελ. ζ΄+511

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΧΙΟΝΙΔΗ, Τα σχολεία της Βέροιας κατά τα έτη 1849-1912 βάσει ανεκδότων εγγράφων

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ – VASILIJA KOLAKOVIC, Συμβολή στην ιστορία της Ελληνικής Κοινότητος του Σεμλίνου

YVES-JEAN DUMON, Το μητρώον βαπτίσεων της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης (1702-1727)

ΠΕΤΡΟΥ ΣΚΟΥΦΑΚΗ, Η πανελλήνιος ιδέα ως πνευματική και πολιτική εκδήλωσις κατά την αρχαιότητα και δη επί Φιλίππου Β΄ και Μ. Αλεξάνδρου και τα γενεσιουργά αυτής αίτια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, Ονοματολάτραι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, Η συγγένεια του βιβλίου «Γυμνάσματα Πνευματικά» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου με το «Exercicos Spirituales» του Αγίου Ιγνατίου de Loyola

ΤΙΤΟΥ Π. ΓΙΟΧΑΛΑ, Το επικόν ποίημα του εξ Αχρίδος Γρηγορίου Σταυρίδου (Prlicev) «Σκενδέρμπεης»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η Μακεδονία στα 1715

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Περιγραφή της Θεσσαλονίκης από τον περιηγητή De la Croix στα 1679

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ, ΄Αγνωστος «Ενθύμησις» περί της ναυμαχίας του ΄Αθω εν έτει 1807

DUMITRU LIMONA, Μερικά ελληνικά έγγραφα ευρισκόμενα εις τα Αρχεία του Βουκουρεστίου

Χ. Π. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Επανομή

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΓΟΥΝΑΡΗ, Παρατηρήσεις τινές επί της χρονολογίας των τειχών της Θεσσαλονίκης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ν. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, Επιγραφή στους Αγίους Αναργύρους Καστοριάς

ÖDÖN FÜVES, Gründungsurkunde der griechischen Gemeinde in Pest aus dem Jahre 1802

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας

VERA HROCHOVÁ, Beitrag zur Topographie Nord-Griechenlands in der spätbyzantinischen Zeit
 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, Αι πέντε εκδόσεις του «Ευεργετινού»

ÖDÖN FÜVES, Die erste Taufmatrikel der pester Griechen (1792-1803)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΣΙΜΗ, Κωνσταντίνος Μηνάς, Μηνωίδης, ένας Εδεσσαίος λόγιος του 1821
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ, Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας, μέρ. Α΄. Από της ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148-27 π.Χ.), Θεσσαλονίκη 1971, υπό Δ. Κανατσούλη

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ, Η εν Μακεδονία δράσις του Πείσωνος. «Πλάτων» 8 (1966), σελ. 317-336, υπό Δ. Κανατσούλη

ΟΛΓΑΣ ΜΠΟΡΙΣΟΒΝΑ ΣΠΑΡΟ, Η απελευθέρωση της Ελλάδος και η Ρωσία, 1821-1828, Μόσχα 1965, υπό Ι. Κ. Βασδραβέλλη

GEORGE ROSEN, Die Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innern Geschichte, Leipzig 1878, υπό Ι. Κ. Βασδραβέλλη

Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Αρματολοί και Κλέφτες εις την Μακεδονίαν, β΄ έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, υπό Γιάννη Τσάρα

ΣΤΕΦ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1970, υπό Ιωάν. Σωτ. Νοτάρη

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΓΑΛΑ, Εκλαϊκευμένα Μελετήματα, τόμ. Α΄, Αθήναι 1970, υπό Χαραλ. Κ. Παπαστάθη

«Λαογραφία» τόμ. κγ΄ (1964), Γενικόν Ευρετήριον των τόμων α΄-κ΄ (1909-1962), Αθήναι 1970, υπό Χαραλ. Κ. Παπαστάθη

ΖΑΧΑΡΙΑ Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Οι Μακεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία (16ος αι.-1650), Θεσσαλονίκη 1971, υπό Γεωργίου Χ. Χιονίδη

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΧΙΟΝΙΔΗ, Ανέκδοτος Ακολουθία του νεομάρτυρος Αρσενίου μητροπολίτου Βεροίας, Θεσσαλονίκη 1971, υπό Π. Β. Πάσχου
«Αρχαία Μακεδονία» Ανακοινώσεις κατά το Πρώτον Διεθ. Συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968, Θεσσαλονίκη 1970, υπό Φωτίου Μ. Πέτσα Istorija na Makedonkiot Narod (Ιστορία του Μακεοδνικου ΄Εθνους), τόμ. β΄, γ΄, Σκόπια 1969, υπό Αθανασίου Αγγελοπούλου

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ, Λαογραφικά Σιατίστης, Θεσσαλονίκη 1968. ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΒΟΥ, Μακεδονικά γκαργκάλια, Νέα Υόρκη [1971]. ΖΗΝΩΝΟΣ Μ. ΠΙΤΕΝΗ (ΛΙΟΛΙΟΥ), Κουζιανιώτ’κα μπέντια, Αθήναι 1971, υπό Βασιλείου Δ. Φόρη
 
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

Βασίλειος Λαούρδας, υπό Χαραλ. Κ. Παπαστάθη

Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, υπό Ι. Κ. Βασδραβέλλη

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.404 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά