τ. 51ος, τεύχ. 1ο, Θεσσαλονίκη 2001, 8ο, σελ. 1 – 226

τ. 51ος, τεύχ. 1ο, Θεσσαλονίκη 2001, 8ο, σελ. 1 – 226

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΑ

PATRICK CRONIN, Weather Lore as a Source of Homeric Imagery

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, Λυσίας, Εν βουλή, Μαντιθέω δοκιμαζομένω απολογία (16): Η ηθοποιία ενός Αθηναίου με ολιγαρχικές συμπάθειες

S. TSITSIRIDIS, «Euripideische» Kosmogonie bei Aristophanes (Thesm. 14- 18)

BYARD BENNET, A Fragment of Didymus the Blind in the Pandects of Nikon of the Black Mountain

FOTEINI KOLOVOU, Quellenforschung zu den Briefen des Michael Choniates

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Από τον Μοισιόδακα στον Ρήγα

PETER MACKRIDGE, Οι μεταμορφώσεις των Ελεύθερων πολιορκισμένων: από τα χειρόγραφα στις εκδόσεις

ΙΩΑΝΝΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ, Το πρωτόκολλο του κινήματος της Μαλάξας (1906)

 
ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Κ. ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ, Πάν Νάιος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ, ΄Αγνωστη ελληνική μετάφραση της Ιστορίας της Κυβερνήσεως των Ενετών του A. N. Amelot de la Houssay

ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΡΑ – Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Παπαδιαμάντης νοθευόμενος, Γ΄
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

JOHN N. KAZAZIS & ANTONIOS RENGAKOS (eds.), Euphrosyne. Studies in Ancient Epic and its Legacy in Honor of Dimitris N. Maronitis (M. M. Willcock)

IAN MORRIS & BARRY POWELL, A New Companion to Homer (Ι. Καζάζης)

ANASTASIA DASKAROLIS, Die Wiedergeburt des Sophokles aus dem Geist des Humanismus. Studien zur Sophokles-Rezeption in Deutschland vom Beginn des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Δ. Ι. Ιακώβ)

Otto Kresten, «Staatsempfänge im Kaiserpalast vom Konstantinopel um die Mitte des 10. Jahrhunderts. Beobachtungen zu Kapitel II 15 des sogenannten «Zeremonienbuches» (Βασιλική Ν. Βλυσίδου)

JEFFREY MICHAEL FEATHERSTONE, Theodore Metochite s Poems «To Himself». Introduction, Text, and Translation (Ιωάννης Δ. Πολέμης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανάγλυφα μιας τέχνης νομικής: βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή «νομοθεσία» (Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης)

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΨΑΡΑΣ, Από τη Θεσσαλονίκη στη Βενετία. Ιστορία της οικογένειας Νινή (17ος-20ός αι.). Συμβολή στη μελέτη του παροικιακού ελληνισμού (Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ, Προστασία και εγγυήσεις: στάδια και μύθοι της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης (1821-1920) (Θ. Βερέμης)

MILAN RISTOVIC, Dug povratak kuci. Deca izbeglice iz Grcke u Jugoslaviju 1948-1960 (Ιωάννης Α. Παπαδριανός)
 
Βιβλία και δημοσιεύματα που στάλθηκαν στη διεύθυνση των «Ελληνικών»

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
1.496 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Ελληνικά