τ. 17ος, Θεσσαλονίκη 1962, 8ο, σελ. 498 + 2 πίνακες

τ. 17ος, Θεσσαλονίκη 1962, 8ο, σελ. 498 + 2 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανδρόνικου Μαν., Ομηρικά και μυκηναϊκά έθιμα ταφής

Δημαρά Κ.Θ., Το κείμενο του «Ρωσσαγγλογάλλου»

Δρούλια Λουκίας, Προς την ανάκτηση της Χίου. Ανέκδοτα κείμενα του Κοραή και άλλων

Guilland R., Études sur la topographie de Constantinople Byzantine. Le palais de Lausus

Θεοχαρίδου Γεωργίου Ι., Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας και άλλα προσωπογραφικά εξ ανεκδότου χρυσοβούλλου του Καντακουζηνού

Kabrda Josef, Ο τουρκικός κώδικας (kanunname) της Λαμίας

Knös Börje, Qui est l’auteur du roman de Callimaque et de Chrysorrhoé?

Κοσμά Νίκου Β., Τα μοιρολόγια των Πραμάντων

Kustas George L., The Literary criticism of Photius. A Christian definition of style

Κυριακίδου Στίλπωνος Π., Επιγραφή επί νεολιθικού οστράκου εκ Θράκης

Κυριακίδου Στίλπωνος Π., Ιστορικά σημειώματα

Κυριακίδου Στίλπωνος Π., Το έπος του Διγενή και το τουρκικόν λαϊκόν μυθιστόρημα του Κιόρογλου

Laourdas Basil – βλ. Westerink L.G.

Schirò Giuseppe, Η βυζαντινή λογοτεχνία της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας

Σταμίρη Γ.Α., Τεμάχιον αττικής επιγραφής επανευρισκόμενον και αναγνωριζόμενον

Τσιτσικλή Μιχαήλ Ι., Εεδνόομαι – Εεδνωτής

Τσοπανάκη Αγαπητού Γ., Ερμηνευτικά και διορθωτικά στο κείμενο του Διγενή Ακρίτα (χειρόγραφο Grottaferrata)

Westerink L.G., Laourdas Basil, Scholia by Arethas in Vindob. Phil. Gr. 314

Χατζή Δημ. Γ., Το κείμενο της ομολογίας του Μεθοδίου Ανθρακίτη

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
2.260 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Ελληνικά