τ. 15ος, (τιμητικός τόμος Σωκράτους Κουγέα), Θεσσαλονίκη 1957, 8ο, σελ. 388 + 15 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανδριώτη Ν.Π., Αντίστοιχα εκφραστικά μέσα της αρχαίας και της νέας ελληνικής

Βαγιακάκου Δ.Β., Αρχαία και μεσαιωνικά τοπωνύμια εκ Μάνης (Συμβολή πρώτη)

† Βλάχου Ν., Η εκ της μελέτης ή της διδασκαλίας της ιστορίας ωφέλεια

Δημαρά Κ.Θ., Η Σχολή του Αγίου Όρους στα 1800

Ευαγγελίδη Δημ., Τιμητικόν ψήφισμα των Μολοσσών εκ Δωδώνης

Ζακυθηνού Διον. Α., Κάστρον Λακεδαίμονος

† Ζώη Λεωνίδα Χ., Η διαθήκη του Ιερωνύμου Λιτάρχη (1599)

Κακριδή Ι.Θ., Το θέμα της διπλής επανάληψης στον Όμηρο

Καρατζά Σταμ. Κ., Ένα δωρικό κατάλοιπο στις ελληνικές και ρομανικές διαλέκτους της Καλαβρίας και Σικελίας, θεωρούμενο αραβικό

Καρούζου Σέμνης, Επιτύμβια στήλη τίτθης στο Εθνικό Μουσείο (Πίν. 6-7)

Καρούζου Χ.Ι., Τι το κάλλιστον

Κατσουρού Αντ. Φ., Περί των καπού – κεχαγιάδων της Σύρας στην Κωνσταντινούπολη

Καψωμένου Σ.Γ., Ο Αίας ανθρωποκτόνος;

Κριαρά Ε., Γλωσσικά φαινόμενα σε δημώδη μεσαιωνικά κείμενα

Κυριακίδου Στίλπ. Π., Παρατηρήσεις τινές επί της λεγομένης δευτέρας Αθηναϊκής Συμμαχίας

Λάσκαρι Μ.Θ., Εκκλήσεις του επισκόπου Μάνης Νεοφύτου προς τους Ισπανούς (1612-1613) διά την απελευθέρωσιν της Πελοποννήσου (Πίν. 5)

Λουκάτου Δημ. Σ., Πιθανοί αρχικοί τύποι σε τρεις παροιμίες

Μανούσακα Μ.Ι., Νικηφόρου Μοσχοπούλου επιγράμματα σε χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του (Πίν. 3-4)

Μπακαλάκη Γ., Τραπεζοφόρο από το ιερό της Παρθένου (Πίν. 8)

Ξυγγοπούλου Α., Άγιος Δημήτριος ο Μέγας Δούξ Απόκαυκος

Ορλάνδου Αναστ. Κ., Άγνωστος βυζαντινός ναός της Λακωνίας (Πίν. 1-2)

Papastavrou Ioannis, The Foreign Policy of Perdiccas II during the Archidamian War

Πολίτη Λίνου, Αγιορείτες βιβλιογράφοι του 16ου αιώνα (Πίν. 9-15)

Ρωμαίου Κ.Α., Ίασος-Ιασαία

Σακελλαρίου Μ.Β., Συμβολή στην ιστορία του φυλετικού συστήματος της Εφέσου

Σπυριδάκη Γ.Κ., Ειδήσεις περί σκωπτικών ασμάτων του λαού εκ των βυζαντινών χρόνων

Σπυριδάκι Κ., Η κατά τον Ε΄ π.Χ. αιώνα παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν αντίληψις περί πολέμου και ειρήνης

Τριανταφυλλίδη Μαν. Α., Η ενική γενική των ουδετέρων σε –μα

Τσοπανάκη Αγαπητού Γ., Αναστάς – Υστάς, και ένα χωρίο του Απολλωνίου του Ροδίου

Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνης Χ., Τα εις τους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως αυτοκρατορικά στέμματα

Βιβλιογραφία δημοσιευμάτων Σωκράτους Ν. Κουγέα

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
2.541 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Ελληνικά